Spoštovani,

zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol se v šolo vračamo v sredo, 1. septembra 2021 ob 8.15 uri, ko v šoli pričakujemo tudi vse zdrave učence.

Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz obeh podružničnih šol.

Povratek v šolo bo potekal ob posebnih pogojih v skladu s  priporočili in usmeritvami MIZŠ in NIJZ po modelu B v razmerah, povezanih s covid-19:

Vsi starši lahko preberete obvestilo MIZŠ o cepljenju na tej povezavi, starši učencev III. triade pa še obvestilo o samotestiranju otrok na tej povezavi.

Zagotovo pa vas zanima, KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Vsi zdravi učenci pridete pred šolo ob 8.00.

V kolikor bi kdo izmed vas moral ostati doma v samoizolaciji (karanteni), le to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na e-mail korona.ne.hvala@iios.rogaska.com. V primeru pozitivnega testa pa je potrebno le to sporočiti poleg oba navedena naslova še ravnateljici na e-mail: milena.vres@guest.arnes.si.

Na naveden pisni način sporočajte tudi v primerih, če se bo pojavile posebnosti med letom.

KOMINIKACIJA MED ŠOLO IN STARŠI

Pisna komunikacija med šolo in starši poteka z razrednikom po eAsistentu.

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Učenci se zberete na šolskem dvorišču na označenih mestih za posamezno OS in upoštevate medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.  V kolikor navedene razdalje ni mogoče upoštevati, si je potrebno nadeti zaščitno masko.

Po vas bodo ob 8.15 prišli učitelji razredniki, ki vas bodo pospremili do matičnih učilnic.

VSTOP V ŠOLO IN GIBANJE PO ŠOLI

Za vstop v skupne šolske prostore je obvezna uporaba zaščitne maske.  V šolo vstopate posamično ob upoštevanju zadostne medosebne varnostne razdalje najmanj 1,5m. Ob vstopu si pri vhodu razkužite roke.

Pri gibanju po skupnih prostorih (garderoba, hodniki, jedilnica, sanitarije) vsi učenci uporabljate zaščitno masko, učenci od 6. do 9. razreda tudi v matičnih oddelkih.

MATIČNE UČILNICE ODDELKOV OD 6. DO 9.RAZREDA:

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev z vsemi navodili in priporočili v trenutnih razmerah, pregledu letnega delovnega načrta na osnovi planerja, načrtovanju programa dela v OS, novostim, spremembam in spoznavanju z organizacijo dela pri obveznem in razširjenem programu. Po uvodnih informacijah bo potekal pouk po urniku. Učenci od 2.do 5.razreda imajo planiran KD, ostali 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO IN OPB

Prvi šolski dan bo že organizirano jutranje varstvo za učence od 2. do 4.razreda. Sprejel vas bo učitelj JUV in vas pospremil v ustrezen prostor.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci boste malicali v razredih, kosilo bo potekalo v šolski jedilnici po opredeljenem časovnem razporedu, saj je potrebno zagotavljati zadostno medosebno varnostno razdaljo in druge higienske ukrepe. V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli meseca junija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno do 8.00 zjutraj odjavljati obrokov. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

SAMOTESTIRANJE UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA

Možnost samotestiranja imate učenci zadnje triade. Učenci samotestiranje izvajate enkrat tedensko v enakih presledkih doma. Samotestiranje je brezplačno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice ZZZS. V primeru pozitivnega rezultata HAG učenec oz. njegovi starši nemudoma obvestijo njegovega osebnega zdravnika ali dežurno službo. Učenec bo napoten na PCR. Učenec od prejema pozitivnega rezultata pri samotestiranju in rezultata PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ.

ŠOLSKI PREVOZI

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa ostajajo nespremenjeni. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, ki se prične ob 7.30 iz Tuncovca oziroma 7.35 iz Podplata, minibus pa bo vozil po objavljenem voznem redu.

Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščen prevoznik.

Navodila za vozače:

V primeru modela B se javni linijski prevoz izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil…).

Vozači morate upoštevati naslednje:

  1. Prevoze uporabljate le zdravi šolarji.
  2. Ves čas prevoza nosite zaščitno masko, ki prekrije nos in usta.
  3. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužite roke.
  4. Čim manj se dotikate katerihkoli površin v vozilu.
  5. Sedete na za to določena mesta na vozilu.
  6. Šolarji boste čakali na vstop v vozilo tako, da bo med vami medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, zato prosimo, da ste pozorni na to razdaljo.

V kolikor bo prišlo do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko ustrezno v skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ, spremeni.

Sicer pa vas naprošamo, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, še bolje pa bi bilo, da otroci šolo prihajajo čim pogosteje peš ali s kolesom, v kolikor je pot prometno urejena in varna.

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV

Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka po naslednjem razporedu:

JUTRANJE VOŽNJE

Smer vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN – ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Grunt (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob- centralna šola)

6:30       – prvi jutranji avtobus

7:30       – drugi jutranji avtobus

Smer jutranje vožnje: PODPLAT – GABERNIK – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA

6:35       – prvi jutranji avtobus: Merkur – Zagaj – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina

7:35       – drugi jutranji avtobus: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina

OPOLDANSKE VOŽNJE

13:35  – prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat)

13.45  – prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan: centralna šola – parkirišče Golob – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) in

14:50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri

15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE)

VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus)

Relacija: Kristan vrh – Plat – I. OŠ – III. OŠ (avtobusna postaja) – II. OŠ – in nazaj

8:00      Plat – Rogaška Slatina

14:40    II. OŠ – I. OŠ – Plat – Male Rodne             

Relacija: Rogaška Slatina – Kamna Gorca – Podplat – POŠ Kostrivnica)

6:50 Kamna Gorca – Podplat – Sp. Kostrivnica – POŠ Kostrivnica

7:08 POŠ Kostrivnica – Boč (Polajžer) – POŠ Kostrivnica

14:00 POŠ Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat Kamna Gorca

Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu) 

7:20 POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskem domu)

13:35 Rogaška Slatina – Irje (proti Lovskem domu)

Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet) 

7:35 Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)

13:20 Rogaška Slatina – Irje (Turnšek)

Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci, želim vam uspešen začetek šolskega leta in vas prijazno pozdravljam.

Ravnateljica Milena Vreš, prof. 

Dostopnost