1. 9. 2021 je ministrica s sklepom določila, da bodo devetošolci naše šole maja 2022 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz
TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE.

Dostopnost