DOBRODOŠLI V V ŠOLSKI KNJIŽNICI II. OŠ ROGAŠKA SLATINA

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE

Knjižnica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je polnopravna članica sistema COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), kar omogoča vsem uporabnikom vpogled v zalogo naše knjižnice.

Prav tako je možen vpogled v druge knjižnice preko  COBISS/OPAC-a.

Knjižno gradivo je postavljeno po pravilih šolskih knjižnic v prostem pristopu. Zraven knjižnih polic z oznako C, P, M, L imamo tudi police s strokovno literaturo za mladino, urejeno po UDK sistemu, in omari z različnimi revijami.

Učenci in učitelji na podružničnih šolah Kostrivnica in Sv. Florijan si lahko knjige izposojajo v svojih knjižnicah, obdelava knjižničnega gradiva pa poteka na centralni šoli.

V učiteljski knjižnici, ki je ločena od knjižnice za učence, je strokovna literatura postavljena po UDK sistemu.

 

“Pravljice so čudeži drobnih doživetij.

Pravljice so sanje sredi belega dne.

Pravljice so potovanja v skrivne dežele preteklosti.

Pravljice so sončni žarki otroštva.

Pravljice so fantastični drobci čudovitih slik življenja.

Pravljica sva jaz in ti.”

                                            (F. Frančič)


 

Dostopnost