Temelj Fit pedagogike™ je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. V Fit-u ne učimo subjektov, temveč otroke in mladostnike, čigar dosežki se začno že s pripravljenostjo poizkusiti. Ne izpostavljamo neuspehov, temveč poudarjamo pomembnost majhnih uspehov. Otroci in mladostniki sami preizkušajo, se učijo na napakah, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar vse skupaj vodi k obvladovanju nalog. Fit učitelji so mentorji. Z otroki in mladostniki sodelujejo, jih učijo in ne urijo. Prav tako otroci in mladostniki aktivno sodelujejo z učitelji. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo tekom procesa učenja. Vseskozi stremimo k večji strokovnosti, zavzetosti, odličnosti, otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne spodbujamo k pretiravanju. Tako naši otroci, mladostniki in učitelji postajajo bolj izkušene, čustveno zrelejše, samozavestnejše, sposobnejše, vesele, zadovoljne, razigrane in posledično – ZDRAVE osebe!

Povezava vizualnega, slušnega in kinestetičnega stila učenja – aktivno učenje – notranja motivacija za učenje.
FIT pedagogika je pedagogika, ki omogoča in zagotavlja učenje v gibanju. Bazira na naslednjih fazah učenja:

Vse pravice so pridržane! Barbara Konda, univ.dipl.fiziologinja

Dostopnost