Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci,

z velikim zanosom stopam na novo življenjsko pot vodenja VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Na poti ravnateljevanja bom stremela k uresničevanju skupnega poslanstva, vizij in vrednot VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ, Kostrivnice in Sv. Florijana.

Ob pričetku ne morem mimo dejstva, da smo se v preteklem šolskem letu zaradi izrednih razmer, ki so vladale po celem svetu, soočali z novim virusom, COVID-19. Z letošnjim letom pa se moramo še naučiti živeti z njim. Pri tem ne smemo pozabiti na odgovornost vseh deležnikov, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni prostor. Uspešni smo lahko le, če je odgovornost na strani prav vsakega od nas. Kljub različnim pogledom na COVID-19 je potrebno narediti vse, da ne ogrožamo svojega zdravja in zdravja drugih.

Verjamem, da bomo odgovorni do sebe in drugih. Ostati zdravi mora biti naš prvotni cilj.  

V kolikor bi kdo izmed otrok moral ostati doma v samoizolaciji (karanteni), le-to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na elektronski naslov: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.

V kolikor pa se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morate starši o tem obvestiti ravnateljico na lektronski naslov: milena.vres@guest.arnes.si.

Zagotovo nam bo kjub mnogim negotovostim uspelo s skupnimi močmi premagati vse ovire na poti do načrtovanih ciljev. Z gotovostjo lahko trdim, da bomo s svojim delom in načrti, ki smo si jih zastavili, nadaljevali in se trudili biti še boljši.  Naše temelje bomo gradili na dobrem medsebojnem sodelovanju, spoštovanju in prijetni delovni klimi, si prizadevali za spoštljivo in pristno komunikacijo, z inovativnimi pristopi pa skrbeli za učinkovitost in kakovost pouka, in tako cilje zlahka uresničevali. Zaupam v strokovnost zaposlenih in zagovarjam avtonomijo učiteljev. Vsi skupaj se bomo skušali trudili po svojih najboljših močeh v dobrobit naših zanamcev.

Dragi učenci, naj letošnje leto zaznamuje čim manj nepričakovanih situacij in naj vas spremlja dejstvo, da boste le s trdim delom, trudom in vztrajnostjo dosegli prav vse. Verjemite vase. Uspelo vam bo.

Spoštovani starši, stojte ob strani vašim otrokom in jim bodite z lastnim zgledom opora pri njihovem trudu. Vaši otroci zmorejo veliko in še več z vašo pomočjo, potrpežljivostjo in usmerjanjem.

Cenjeni sodelavci, želim vam dobre namene, zamisli, rešitve, predloge, neverjetno ustvarjalnost, obilico dobre volje in humorja ter zadovoljstva pri delu. Verjamem, da boste svoje cilje v želji po najboljšem za naš podmladek v marsikaterem pogledu ne le dosegli, temveč tudi presegli.

Korakajmo vzporedno z roko v roki vsi skupaj. Naše vodilo naj bo skrb za učenje vseh, (so)organizacija dela in življenja šole, sodelovanje z deležniki ožjega in širšega okolja ter prevzem odgovornosti za razvoj in ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti dela naše šole. Soustvarjajmo kulturo naše šole skupaj.

Ob prevzemu krmila vodenja se zavedam velike odgovornosti, ki me čaka. Pripravljena sem na vsakodnevne izzive. Veselim se snidenja s prav vsakim od vas.

S spoštovanjem                                                                                             

vaša nova ravnateljica

 Milena Vreš, prof.

Dostopnost