Vzgojno-izobraževalno delo od 11. 1. 2021 dalje do vključno 18. 1. 2021

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je ponovno sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Glede na novi odlok in Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih se izobraževanje na daljavo izvaja tudi v tednu od 11. 1. do vključno 18. 1. 2021.

Še vedno nudimo IKT tehnologijo in zagotavljamo brezplačne tople obroke upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za POŠ Sveti Florijan od 11. 1. do 15. 1. 2021.

 Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, boste obveščeni.

 Ostanimo zdravi!

 S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 4. 1. 2021 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi ponovno sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Do 4. 1. 2021 je podaljšala trenutno veljavni odlok in sprejela novega, ki bo začel veljati 5. 1. 2021, po katerem bodo šole izvajale izobraževanje na daljavo tudi v tednu od 4. 1. do 8. 1. 2021.

V naslednjem tednu bo Vlada RS glede delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in vračanja otrok v šole na podlagi tedanje epidemiološke situacije sprejela nov odlok, o čemer vas bomo obvestili.

Kot šola vam gremo še vedno naproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za POŠ Sveti Florijan od 4. 1. do 8. 1. 2021.

Dodatno prilagam še poziv Sekcije za primarno pediatrijo, ki naj bi bil namenjen v prvi vrsti učiteljem in vzgojiteljem. Osebno menim, da je prav, da ga preberejo tudi starši.

 Ostanimo zdravi!

 S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 21. 12. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer podaljšuje ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

Še vedno nudimo IKT tehnologijo in zagotavljamo brezplačne tople obroke upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Brezplačne obroke je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj še v tem šolskem letu od 21. 12. do 24. 12. 2020.

V tednu od 28. 12. – 31. 12. 2020 koristimo vsi zaposleni izredni in redni letni delovni dopust.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Tukaj najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence POŠ Sveti Florijan od 21. 12. do 24. 12. 2020.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 14. 12. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi ponovno sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

Odloki Vlade RS in sklepi ministrice so naknadno objavljeni tudi v Uradnih listih zaradi odločitve Ustavnega sodišča in ostajajo v veljavi kot do sedaj.

Kot šola vam gremo še vedno naproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence od 1. do 5. razreda POŠ Sveti Florijan. 

Ne pozabimo upoštevati spletnega bontona, ki je bil dopolnjen in sprejet na konferenci UZŠ.

 

Ostanimo zdravi!

 

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 7. 12. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. V veljavi ostajata odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Sprejeta sta bila dva načrta in strategija:

 1. Načrt sproščanja ukrepov po fazah na področju vzgoje in izobraževanja ter športne  dejavnosti:
 1. 1 v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID 19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje … ter sprostitev športnih dejavnosti na prostem.
 1. 2 v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb/500 hospitaliziranih bolnikov s COVID 19) se osnovne šole odprejo v celoti …  
 1. 3 v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti.
 1. Načrt množičnega, prostovoljnega ponavljajočega testiranja in Nacionalno strategijo cepljenja, po kateri so zaposleni v vzgoji in izobraževanju uvrščeni v prednostne skupine tako za testiranje kakor tudi za cepljenje.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni in stopilo v veljavo naslednji dan po ugotovitvi.

Kot šola vam še vedno gremo naproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence POŠ Sveti Florijan od 7. 12. do 11. 12. 2020.

Ne pozabimo upoštevati spletnega bontona, ki je bil dopolnjen in sprejet na konferenci UZŠ.

 

Naj bo na prvem mestu še vedno zdravje!

 

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 30. 11. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostajata v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in sklep ministrice o izobraževanju na daljavo v enakih določilih kot do sedaj.

Če se bo epidemiološka situacija v Sloveniji izboljšala, k čemur lahko pripomoremo prav vsi z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov, naj bi se učenci prve triade s 7. 12. 2020 vrnili v šolske klopi. Učenci od 4. do 9. razreda pa se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Kot šola vam gremo nasproti še vedno z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence od 1. do 5. razreda POŠ Sveti Florijan od 30. 11. do 4. 12. 2020.

Ne pozabimo upoštevati spletnega bontona, ki je bil dopolnjen in sprejet na konferenci UZŠ.

Trenutno buri javnost najbolj ocenjevanje znanja. Sklepe ministrice za šolstvo in priporočila Zavoda za šolstvo si razlaga vsak po svoje. Učenci, starši in strokovni delavci, ki se vas ta problematika dotika, boste dobili razlago po elektronski pošti in e-komunikaciji preko eAsistenta. Le mirno.

Ponovno vas prosimo, da se v primeru kakršnihkoli težav obrnete na razredničarko, dotičnega učitelja, svetovalno službo ali vodstvo šole. Zavedamo se, da negotove razmere stresno vplivajo na vse nas, učenec, starše in strokovne delavce. Vsi se dnevno soočamo z novimi, nam nevsakdanjimi situacijami. Vsem pa nam bo v takšnih situacijah lažje, če bomo znali ostati strpni, ohraniti primerno komunikacijo in sodelovati drug z drugim.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem,

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

JESENSKE POČITNICE ZA OSNOVNOŠOLCE SO PODALJŠANE DO 8. NOVEMBRA

Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci,

vlada RS je podaljšala ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Jesenske počitnice se za osnovnošolce podaljšajo za en teden, do 8. novembra.

Novica vas je zagotovo presenetila, a namen tega ukrepa je počakati, da se razmere nekoliko umirijo.

Kako bo potekal pouk po tem datumu, ali se bodo učenci vrnili v šolske klopi ali se učili od doma, še ni znano. V tem tednu bosta MIZŠ in stroka proučila, kako bo potekalo delo naprej. Odločitev bo sprejeta konec tedna.

V tem tednu je odgovornost na učencih, starših in strokovnih delavcih, da se temeljito pripravimo za delo na daljavo v primeru te odločitve. Iskrena hvala vsem, ki ste delali, še delate in boste delali vse, kar je v vaši moči, da se epidemija čim prej zajezi.

Zavedajmo se, da je veliko odvisno od nas samih, od spoštovanja ukrepov, sporočanja okužb …

En sam naredi malo, mnogo pa nas lahko naredi veliko. Vsak posameznik lahko vpliva le nase, ampak če se v tem delovanju povežemo, je to moč, ki prinaša spremembe na kolektivni ravni.

S skupnimi močmi nam bo zagotovo uspelo, da se čim prej vrnemo v stare tirnice življenja.

Želim vam mirne prihajajoče praznike.

Ostanimo čim dlje zdravi. Tisti, ki ste zboleli, pa se čim prej pozdravite.

Vaša ravnateljica, Milena Vreš, prof.

ZBIRANJE PAPIRJA PO TRENUTNO PRILAGOJENIH POGOJIH

V začetku meseca oktobra je načrtovana 1. akcija zbiranja papirja. Glede na trenutne razmere priporočamo, da papir zbirate in hranite doma. Stehtajte ga in zvežite v snopiče.

Ko bodo razmere ugodnejše, vas obvestimo, da boste lahko stehtan papir oddali v za to namenjen zabojnik.

Alenka Klemenčič, koordinatorica eko šole

AKCIJE ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo štiri dvotedenske akcije zbiranja starega papirja. Prva dvotedenska akcija bo v začetku meseca oktobra. Do takrat papir zbirajte in hranite doma. Papir mora biti obvezno zvezan v snopiče.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.

Nasveti

 

Obvestilo koronavirus

Spoštovani starši (družine z otroki, učenci),
spoštovane  kolegice in spoštovani kolegi,
spoštovani vsi,
ki sodelujete z VIZ II. OŠ Rogaška Slatina,

na šoli se zavedamo teže trenutka, ko slovenski javnosti grozi  koronavirus, zato že od včeraj, 24. 2. 2020, ko smo prejeli z MIZŠ okrožnico, s katero šole pozivajo k previdnosti in varovanju zdravja, pripravljamo »Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa«. V načrtu bomo predvideli vsa znana tveganja in ukrepe, kako le te čim bolj uspešno preprečiti.

V vmesnem času bomo intenzivneje spremljali tudi uradna obvestila in po potrebi dodatno trezno ukrepali.  

Do ponedeljka, 2. 3. 2020, ko se začne pouk po zimskih počitnicah, vas bomo obvestili o morebitnih oziroma potrebnih ukrepih v prvem tednu izvajanja pouka po počitnicah. Zagotavljanje zdravja mora biti na prvem mestu. V namene obveščanja bomo še naprej uporabljali šolsko spletno stran, po potrebi pa tudi eAsistent in Radio Štajerski val.

Ustvarjanje ustreznih pogojev šolskega dela in zmanjšanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus, mora biti prednostna naloga vseh nas, torej vseh javnosti (notranjih, zaposlenih, učencev in staršev ter zunanjih). Zato prosim, da do ponedeljka poskrbite zase in za svoje otroke ter vse, s katerimi preživljate počitniške dni.

Zaupati moramo sebi, svojim primernim ravnanjem ter pametnim presojam in odločitvam. Verjamem, da bomo kos tudi tej, doslej vsem neznani nalogi.

Lepo vas vse pozdravljam,

mag. Karla Škrinjarić, spec.
ravnateljica
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

 

 

 —————————————–

TEDEN PISANJA Z ROKO 2020

Da bi ohranili kulturo pisanja z roko, smo se tudi na naši šoli, v oddelku podaljšanega bivanja, pridružili vseslovenski akciji Teden pisanja z roko 2020 od 20. januarja do 24. januarja 2020.

Osrednja letošnja tema je bila V naši družini radi pišemo z roko.

Pisanje z roko zagotavlja:

 • boljši spomin,
 • ustvarjanje več idej,
 • dolgotrajno pozornost,
 • celovitejše delovanje možganov,
 • izražanje spoštovanja in naklonjenosti,
 • izboljšanje finih motoričnih sposobnosti,
 • ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo(bomo) starejši.

(povzeto po zloženki Društva Radi pišemo z roko)

Kaj smo počeli?

 • Preizkusili smo se v pisanju velikih tiskanic, malih tiskanic ter velikih in malih pisanic.
 • Primerjali pisavo več generacij – različne generacije v družini so prepisale izmišljene pesmi učencev.
 • Pripravili razstavo različnih rokopisov (šolski zvezki, recepti, voščilnice, razglednice …).

Ohranjajmo kulturo pisanja in pišimo z roko.

Pisava vsakega posameznika je izvirna in neponovljiva.

Zapisala: Alenka Klemenčič

EKO PAKET

Projekt EKO PAKET spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak).

S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem KEMS v rumen zabojnik omogočimo recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej  les.

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih uporabnih izdelkov.

V oddelku podaljšanega bivanja smo se tudi letos odločili in prijavili na nagradni natečaj Eko  paket v okviru Eko šole. Letošnja tema je Živali in rastline v gozdu, Pravljični junaki, Eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti).

Ustvarjalnost in kreativnost prikazujejo tudi naše fotografije.

Zapisala:Alenka Klemenčič

TEDEN OTROKA V OPB

V OPB smo v okviru tedna otroka (od 7. – 13. oktobra 2019) načrtovali pestre in zanimive dejavnosti. Tema tedna otroka je bila »Naše pravice«. Pogovarjali smo se o pravicah, a tudi na svoje dolžnosti nismo pozabili. Sodelovali smo na likovnem natečaju, ki ga je razpisala ZPMS. Poslali smo kar 13 likovnih del. Odpravili smo se na obisk POMONE – turizem na podeželju, Karate klub Rogaška Slatina nam je predstavil svojo dejavnost (aktivno sta se vključila brata Kuraj). Obiskal pa nas je tudi lovec –  član Lovske družine Rogatec.

O doživetjih v tednu otroka so razmišljali tudi učenci.

OBISK POMONE:

 • všeč nam je bila starinsko opremljena notranjost hiše
 • ogledali smo si sobe, apartmaje (poimenovani so po sadju), naravni bazen, savne, vodnjak, fitnes, veliko dvorano za druženja, likovno razstavo, majhno trgovinico …
 • poizkusili smo domač sok, krhlje, kuhan kostanj, jabolčno pito.

KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA SE PREDSTAVI:

 • z zanimanjem smo si ogledali potrebno opremo in aktivnost karateistov – brata Kuraj z njunim trenerjem
 • spoznali smo, kaj pomenijo besede, ki jih zelo na glas izgovarjajo karateisti pri aktivnosti.

LOVSKA DRUŽINA ROGATEC SE PREDSTAVI:

 • zelo sva bila vesela, ker nas je obiskal najin ati – lovec
 • seznanili smo se z lovsko tradicijo, potrebno opremo
 • ogledali preparirane živali: muflona, sovo, jazbeca, fazana, jastreba
 • lahko smo jih tudi pobožali
 • spoznali, kako lovci štejejo starost pri živalih
 • lovec nam je pokazal katere živali je ulovil on in priznal, da niso vse njegove.

Zapisala: Alenka Klemenčič

CICIBANOV NATEČAJ

PRAVLJIČNI SVETOVI Svetlane Makarovič in Jelke Reichman

Reviji Ciciban in Cicido sta razpisali nagradni natečaj PRAVLJIČNI SVETOVI Svetlane Makarovič in Jelke Reichman. Umetnici letos praznujeta okrogel rojstni dan. Potrebno je bilo pripraviti razstavo otroških knjig Svetlane Makarovič in knjig, ki jih je ilustrirala Jelka Reichman.

Pri pripravi razstave so sodelovali učenci OPB (15 učencev od 1. – 5. razreda), starši in zaposleni naše šole, knjižničarka iz centralne šole, skupina otrok in zaposleni v vrtcu, enota Kapljica, ki gostujejo v naši šoli.

Zbrali smo zadovoljivo število knjig. Učenci so jih prinesli od doma, nekatere pa so nam posodili otroci iz vrtca.

Plakat in celotno razstavo so pripravili učenci sami. Na ogled smo jo postavili na hodniku in sicer v tednu otroka (od 7. – 13. oktobra 2019), trajala pa bo do 25. oktobra 2019. Razstavo si ogledajo starši sproti, ko pripeljejo otroke ali pa ob odhodu domov ter tudi naključni obiskovalci šole in vrtca. Učenci pa so dodatno povabili še tudi svoje stare starše, babice, dedke …

Za postavitev razstave smo bili pohvaljeni s strani staršev kot tudi zaposlenih.

Veseli in zadovoljni smo, da je tudi nam uspelo z umetnicama praznovati okrogel rojstni dan.

Mentorica: Alenka Klemenčič

20. MAJ – SVETOVNI DAN ČEBEL

Tudi čebele imajo svoj praznik. To je 20. maj – rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janše. Slovenija je znana kot izjemno čebelarska dežela, ki je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu.

Na ta dan nas je v oddelku podaljšanega bivanja na POŠ Sveti Florijan obiskal čebelar gospod Uroš Stojan. Namen obiska je bil obeležiti svetovni  dan čebel.

Čebelar nam je obudil spoznanja, da so čebele zelo majhna bitja, v naravi pa opravljajo zelo pomembno delo. Če ne bi s prenašanjem cvetnega prahu opraševale cvetov, bi kmalu čutili pomanjkanje sadja in številnih plodov. Tudi zelenjavnih. Učenci pa niso spoznanja o čebelicah zaznali samo z vidom in sluhom, ampak tudi z okusom. Degustirali so štiri vrste medu. Svetovni dan čebel smo zabeležili tudi s fotografijami.

Zapisala: Alenka Klemenčič

 

PROJEKT EKO –  PAKET

V šolskem letu 2018/2019 smo se na POŠ Sveti Florijan, v oddelku podaljšanega bivanja, v okviru Ekošole,  odločili in prijavili na nagradni natečaj Eko – paket.

Letošnja tema:

 • živali in rastline v gozdu pravljični ali gozdni junaki
 • eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti).

Projekt Eko – paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak).

 S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem KEMS v rumen zabojnik omogočimo recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les.

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih uporabnih izdelkov.

Ustvarjalnost in kreativnost prikazujejo naše fotografije.

Alenka Klemenčič, mentorica

IZŽREBANI IN OBJAVLJENI RISBICI V REVIJI ZMAJČEK

Ljudje imamo varne domove, ki nas ščitijo pred mrazom, mnoge ptice pa pozimi preživljajo težke čase. Še dobro, da so na svetu ljubeznivi ljudje, ki jim priskočijo na pomoč.

V reviji ZMAJČEK, z igro do znanja, vsak mesec otroke povabijo k sodelovanju. Meseca januarja smo se na naši šoli, POŠ Sveti Florijan, v oddelku podaljšanega bivanja, odločili sodelovati z risbicami na temo PTICE POZIMI.

Do dogovorjenega datuma smo končne izdelke tudi poslali.

Ko je meseca februarja izšla revija smo bili izredno presenečeni, kajti na strani, kjer objavljajo risbice, sta bili izžrebani in objavljeni risbici naših učencev, Jakoba Kuraja in Aline Gerečnik. Avtorja čaka nagrada.

Alenka Klemenčič, mentorica

PRAZNIČNA DEKORACIJA

December je eden tistih mesecev, ki ga imamo radi. Za mnoge je praznični december najlepši čas v letu. Na naši šoli smo se prav vsi, učenci in zaposleni, potrudili, da si ta najlepši čas pričaramo še s praznično dekoracijo. S pomočjo fotografij vam želimo prikazati le delček naše skupne ustvarjalnosti.

Zapisala: Alenka Klemenčič

NATEČAJ »DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN SMREKO

V oddelku podaljšanega bivanja smo se letos že četrtič uspešno prijavili na natečaj »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, ki ga podjetje Medex tudi letos organizira v partnerstvu s podjetjem Hofer.

Otroke sem skozi poučno metodiko popeljala v svet narave in čebel ter jim približala misel, da je dobro »že danes misliti na jutri«. Namen natečaja je otrokom na njim zanimiv način spodbuditi razmišljanje o tem, kakšen je čist, zdrav in lep gozd, jih izobraževati o pomenu ohranjanja narave in čebel ter kako lahko k temu prispeva vsak posameznik.

Osrednje tematsko vodilo letošnjega okraševanja je bila zgodba z naslovom »Sivka in Ferdo praznujeta Svetovni dan čebel«: »Sivka in Ferdo imata zelo rada naravo. Še posebej čebele. Ker si želita, da bi vsi otroci in njihovi starši in sploh vsi ljudje na svetu izvedeli, kako pomembne so, sta se odločila, da bosta tudi sama praznovala Svetovni dan čebel …«

Nadaljevanje zgodbe pa so prepustili nam. Učenci so dali domišljiji prosto pot in uživali v medsebojnem dopolnjevanju:

»Sivka in Ferdo sta na praznovanje povabila prijatelje, starše, sorodnike. Odločili so se, da gredo obiskat čebelarja. Čebelar jim je pokazal čebelnjak, povedal, kako nastane med in še marsikaj zanimivega. Spoznali so, da če ni čebel, ni ljudi. Na koncu so si vsi skupaj priredili zabavo. Jedli so medeno torto. Sivka in Ferdo sta dobila od čebelarja med in izdelke iz medu. Vsi so se čebelarju lepo zahvalili in se odločili, da v mesecu novembru pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk. Sivka in Ferdo sta z izdelki, ki sta jih dobila od čebelarja, odšla na tržnico. Vse sta prodala. Razmišljala sta, da bi si kupila svoj čebelnjak. Na koncu sta se dogovorila, da denar podarita čebelarju, da si pri svojem čebelnjaku še kaj popravi ali pa doda kaj novega. Čebelar je bil zelo presenečen in vesel. Sivko in Ferda je povabil, da se ob prihodnjem Svetovnem dnevu čebel ponovno vidijo in poveselijo«

Okrašena eko smreka nam je krasila jedilnico ob tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Zapisala: Alenka Klemenčič

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU

Akcijo »OTROCI ZA VARNOST V PROMETU« koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vsako leto poteka v mesecu novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti.

Namen akcije je ozaveščanje splošne javnosti s problematiko alkohola v prometu. V oddelku podaljšanega bivanja smo se odločili, da se akciji pridružimo tudi mi. Pogovarjali smo se o problemu alkohola v prometu in preprečevanju nezgod. Vsaka tretja prometna nezgoda je posledica vožnje pod vplivom alkohola in več kot petina voznikov, ki povzročijo smrtno prometno nezgodo, vozi pod vplivom alkohola.

Učenci  so narisali ali napisali sporočilo odraslim na temo alkohol in promet. Na trši papir so narisali obris svoje roke, ga opremili z narisanim in/ali napisanim sporočilom in izrezali. Izdelke smo poslali na NIJZ OE Celje. Opremili jih bodo z letakom/sporočilom NIJZ in zloženko o alkoholu ter jih vrnili, da bodo učenci lahko svoje izdelke podarili sorodnikom oz. jih na Martinovo razdelili na ulični akciji voznikom in odraslim udeležencem v prometu.

Otroška beseda in slika sega v srca voznikov in odraslih in trka na vest odraslih, da ne bo alkohola v prometu.

Prepričani smo, da bodo naši izdelki dosegli svoj namen.

JESEN NAS JE BOGATO OBDARILA

Za marsikoga je jesen najlepši letni čas v letu. Obdari nas s sadjem, s pridelki, s plodovi …

Z učenci v jutranjem varstvu in oddelku podaljšanega bivanja smo se odločili, da si delček darov pričaramo tudi v šoli. Iz stiropornih krogl in jajčk smo ustvarili darove gozda: jurčke.

Ob pogledu nanje smo bili enotnega mnenja: Saj so kot »pravi«!

 

CICIVESELOŠOLSKI DAN V OPB

 V petek, 13. 4. 2018, je po vsej Sloveniji potekal Ciciveselošolski dan. Sodelovali so učenci oddelka podaljšanega bivanja in sicer od 1. – 3. razreda. Vprašalniki so bili pripravljeni za vsako starostno obdobje posebej. Učenci so rešitve vpisali, obkrožili, narisali ali dopolnili glede na navodila pod vsako nalogo. Smeli so si med seboj pomagati, zato smo k sodelovanju povabili še učence četrtega razreda.

Sodelujoč učenec je prejel vstopnico za ciciveselošolsko nagradno žrebanje in CICI POHVALO.

MAMI, KAJ NAJ TI KUPIM? MAMI, KAJ NAJ TI DAM?

To smo se ob materinskem dnevu spraševali učenci v oddelku podaljšanega bivanja. V sodelovanju z vrtcem, enota Kapljica, smo se odločili, da naše mamice presenetimo z rožico, izdelano iz krep papirja. Povabili smo gospo Špelo Firer, ki nam je pokazala in pomagala izdelati rožico. Vsak otrok, tako iz vrtca kot iz šole, je na koncu prireditve, ob materinskem dnevu, svojo mamico razveselil z rožico iz krep papirja.

Res, da ni dišala. Bila pa je ustvarjena iz ljubezni do svoje mamice.

 

 

OBVESTILO O STAVKI, 14. 3. 2018

Spoštovani starši,

kot ste obveščeni iz medijev Sindikat vzgoje in izobraževanja RS nadaljuje v sredo, 14. 3. 2018, splošno stavko vseh zaposlenih v slovenskih osnovnih šolah.

Na dan stavke VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, vključno z obema podružnicama, ne bo izvajala pouka in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, bomo pa v šoli organizirali varstvo za nujne primere – za  učence I. triletja. Varstvo otrok bo organizirano samo na centralni šoli, kar pomeni, da morajo starši, če izrazijo potrebo, otroke iz podružnic pripeljati v varstvo v Rogaško Slatino. O nujni potrebi po varstvu obvestite razredničarko.

V prihajajočih dneh spremljate sredstva javnega obveščanja, še posebej  novice v torek, 13. 3. 2018, saj bo v primeru preklicane stavke v sredo, 14. 3. 2018, pouk.

Hvala za sodelovanje.

Na naslednji povezavi si lahko preberete Obvestilo glavnega stavkovnega odbora Sviz.

NAGRADNI NATEČAJ 2017/2018: kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS)

Tudi v tem šolskem letu smo v OPB v okviru EKO ŠOLE – EKO PAKET sodelovali na nagradnem natečaju: kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove ( KEMS).

PREDHODNE DEJAVNOSTI:

 • seznanitev učencev s cilji nagradnega natečaja
 • zbiranje odpadne embalaže KEMS doma in v šoli
 • seznanitev učencev s skladnostjo izdelka z razpisano temo

IDEJE ZA IZDELAVO IZDELKA:

 • razdelitev v skupine glede na starost učencev ( v oddelek podaljšanega bivanja so vključeni učenci od 1. do 5. razreda)
 • skupinski dogovor za izdelavo izdelka
 • zapis idej na papir
 • predstavitev posamezne skupine

PROCES NASTAJANJA:

 • izbira ustrezne količine in velikosti odpadne embalaže KEMS
 • sestavljanje, lepljenje, rezanje
 • dodajanje zamaškov, kolaž papirja
 • samostojnost, medsebojna pomoč

UPORABA IZDELKA V KATERE DRUGE NAMENE:

 • končne izdelke so predstavili (igrače, prevozna sredstva, živali …)
 • ideje učencev : izdelke bi uporabili pri pouku: pri spoznavanju okolja, glasbeni umetnosti, pri predstavi, predstavitev otrokom iz vrtca, pri obisku policista
 • razstava na šoli, v vrtcu, objava v časopisu Rogaške novice, na spletni strani šole.

KULTURNA URA, 6. 2. 2018

Slovenski kulturni praznik smo 6. 2. 2018 na POŠ Sv. Florijan obeležili s kulturno uro. Učenci OPZ so najprej zapeli z gospo Melito Plemenitaš Tkalec slovensko himno. V nadaljevanju je gospa Petra Dragojević predstavila življenje in dela našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Poslušali smo Povodnega moža v moderni izvedbi. Ogledali smo si tudi film Firbcologov o pesniku. Sledil je zanimiv kviz, kjer so se učenci v dveh heterogenih skupinah pomerili v znanju. Vsi so se zelo dobro odrezali in hkrati dokazali, da ogromno vedo. Za konec so učenci OPZ iz II. VIO zapeli težjo pesem O, Vrba.

USTVARJANJE v II. VIO

Tekom prve polovice šolskega leta in 25. 1., ko smo imeli tehniški dan, smo izvajali različne dejavnosti z naravoslovnega in tehničnega področja.

V 4. razredu smo izdelali gibljivega okostnjaka, ptička v kletki, sončno uro, avtomobil in vodni mlinček.

V 5. razredu pa smo delali poskuse (prevajanje toplote in gostota), izdelali vsak po dve skrinji z in brez izolacije, mlin na veter in sešili vrečko iz blaga ter jo okrasili po svojih željah (gumbi, barvni sukanec …).

Učenci so pri posameznih dejavnostih navodila prebrali še enkrat, kljub temu da so se že doma ustrezno pripravili. Pri delu so bili natančni in niso obupali, če kakšen poskus ali izdelek ni uspel takoj. Bili so predvsem vztrajni, dosledni in pa izjemno radovedni, kaj bo nastalo izpod njihovih rok.

Vsi si še želijo tovrstnih dni dejavnosti.

Razredničarka: Milena Vreš

V OPB NAS JE OBISKALA KNJIŽNIČARKA

V petek, 26. januarja 2018 nas je v oddelku podaljšanega bivanja obiskala gospa Zdenka Ižanc, knjižničarka centralne šole.

Učenci so prebirali različne knjige, jih razvrščali glede na ustvarjalca, ponovili zgradbo knjige in njeno opremljenost, potek izposoje. Seveda pa nismo pozabili na lep odnos do knjig in vedenja v knjižnici.

Prisluhnili smo zgodbi Lolo postane pesnik. V zgodbi je glavni junak Lovro, vsi pa ga še vedno kličejo Lolo. Pozna vse črke abecede, zdaj pa ve tudi, kaj je rima. Svojo prvo rimo je napisal takole: rima štima …

Vsebina zgodbe nas je spodbudila, da smo tudi sami iskali rime. Mlajši učenci so iskali rimo s povezovanjem dveh sličic ali sličico z besedo, starejši pa so rimo na določeno besedo zapisali.

Prav vsi smo se potrudili postati majhni pesniki. Nastale rime, pesmi bomo uporabili ob bližnjem kulturnem prazniku.

Svojo rimo je zapisal tudi Jakob Kuraj iz drugega razreda:

As je šel v vas,

kjer je našel osla,

ki nima posla.

PRAZNIČNI DECEMBER

December je mesec ustvarjanj, pričakovanj, obljub in praznovanj. Že v začetku meseca smo vsi enotno ustvarjali in okrasili celotno šolo v zimsko prazničnem vzdušju v sklopu tehniškega dneva. Učenci OPB z gospo Alenko Klemenčič so sestavili in izdali glasilo Veseli december ter izdelali eko smreko, ki je bila nagrajena in razstavljena v Hoferju Rogaška Slatina.

Za praznično kosilo, ki je bilo 21. 12., so si učenci v času OPB-ja pripravili pogrinjke, posejali božično žito in izdelali aranžmaje, ki so krasili mize. Izdelali smo še dekoracijo pred učilnico, na hodniku in stopnišču. Na dan kosila smo si prižgali tudi svečke.

Proslavo smo 22. 12. pričeli s slovensko himno kot se za bližajoči praznik, dan samostojnosti in enotnosti, spodobi. Zakaj pa sploh praznujemo ta dan, ki je hkrati državni praznik in dela prost dan? V ta namen smo si ogledali kratek film, ki nas je ozavestil o pomenu praznika.

Tako kot so na ogled vsake proslave oz. k sodelovanju povabljeni otroci iz vrtca, so imeli prav tako sedaj možnost, da zarajajo naproti veselim praznikom.

 

Slovenija je ena tistih redkih držav, kjer se srečamo s kar tremi dobrimi možmi. Prisluhnili smo raznim vprašanjem, predlogom, nasvetom … o možeh in bližajočih se praznikih.

Po vrsti se niso zvrstili le dobri možje in z njimi prazniki, ampak je nekoliko prej že prišla zima, z njo pa prvi sneg in snežinke. Pesem o snegu so zapeli učenci OPZ z gospo Melito Plemenitaš Tkalec.

Ker pa je pozimi čas za zimska obuvala in pokrivala, so učenci I. VIO pri GUM z gospo Mileno Vreš in inkluzivno asistentko Branko Unverdorben pripravili glasbeno pravljico in pesem Rokavička.

Z gospo Alenko Klemenčič so pričarali pri ritmiki pravo deželo Zima bar.

Vsi se zavedamo, da so za pravo pravljičnost v naši šoli in naših domovih potrebne vse roke, pomoč vseh pri vseh opravilih. Seveda pa ob teh praznikih ne sme manjkati okrašena smrečica. Učenci OPZ so jo zapeli tako v slovenščini kot nemščini, zadonela pa je tudi ob zvokih harmonike.

Vsi skupaj smo si pričarali pravo praznično vzdušje, ki nas je poneslo v nestrpno pričakovane praznike. Z dramatizacijo pravljice Babica Zima smo vstopili v prve dni novega leta z učenci I. VIO in razredničarko.

Mentorica ID Mi radi nastopamo: Milena Vreš

GLASILO VESELI DECEMBER

Da bo praznični december še prijetnejši smo se za Vas potrudili učenci podaljšanega bivanja podružnične osnovne šole Sveti Florijan pod vodstvom vzgojiteljice Alenke Klemenčič.

Ideja za nastanek glasila je prišla na pobudo učencev. V času podaljšanega bivanja smo likovno in pisno ustvarjali, prav tako pa smo se učili iskati informacije s pomočjo različnih informacijskih virov.

Nastalo je glasilo, ki je plod otroške ustvarjalnosti, v njem pa najdete tudi prispevke s spleta.

Da lahko ima vsak učenec svoj izvod glasila, se moramo zahvaliti vodstvu II. OŠ Rogaška Slatina in gospodu Franciju Kregarju za tehniško podporo.

Popestrite si decembrske dni tudi s tem glasilom.

 

Dragi starši in učenci,

naj vam mesec praznovanj in pričakovanj prinese veliko družinskega veselja, sreče in zdravja, v novem letu pa vam želimo veliko uspehov in zadovoljstva.

 

NARAVOSLOVNI DAN V II. VIO

V ponedeljek, 13. 11., smo imeli prvi naravoslovni dan. Povabili smo dve zunanji gostji. Gospa Magda Sep Plavčak je predstavila učencem dve temi Srce in žile ter Moje telo se spreminja. Sledil je kviz, v katerem so se pomerili učenci in učenke v znanju.

Gospa Majda Kramberger nam je predstavila temo Zdravi zobje.

Sledilo je poustvarjanje (zapisi, reševanje križank…).

Dan je bil pester, namenjen zdravju človeškega telesa in zobem.

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 17. 11. 2017

Obiskal nas je čebelar Stanko Šket. Zunanjemu gostu smo najprej pokazali, kaj vse smo počeli v okviru pouka in podaljšanega bivanja (risanje in izdelava čebelnjakov, čebel, svečk…). Ob vsem ustvarjanju je v II. VIO nastal plakat o tradicionalnem slovenskem zajtrku in prezentacija o nenavadni družini čebel, medu (nabiranje, pridelovanje), opraševanju, okolju… 

Seveda nismo pozabili na rubriko »Zanimivosti« oz. »Ali ste vedeli?«

Končno je prišel na vrsto gost, ki je našo predstavitev podkrepil s konkretnimi zadevami in razlago. S sabo je prinesel satovje, vosek, propolis, cvetni prah, obleko, pokrivalo…

Z veseljem je odgovarjal na naša vprašanja.

Po vsej Sloveniji je zadonela znana pesem Lojzeta Slaka, Čebelar. Pri nas smo prisluhnili pevskemu zboru. Ravnodušen pa ni ostanil niti naš gost, saj je veselo zapel z nami.

Sledil je tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz medu, masla, črnega kruha, mleka in jabolka.

”ČEBELE NAS SPREMLJAJO VSE ŽIVLJENJE.

OTROKOM SO SIMBOL PRIDNOSTI, VARČNOSTI IN

SKRBI ZA DRUGE;

ODRASLI OBČUDUJEJO NJIHOVO UČINKOVITOST,

SOCIALNI RED IN GOSPODARNOST…”

”Ko bo z obličja zemlje izginila čebela, bo človek preživel le še štiri leta; ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi…«

(Albert Einstein)

V prihodnjem letu se nam obeta na pobudo slovenskih čebelarjev razglasitev svetovnega dne čebel, ki naj bi bil 20. maja.

NATEČAJ »DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN SMREKO

V oddelku podaljšanega bivanja smo se letos že tretjič uspešno prijavili na natečaj »Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, ki ga podjetje Medex tudi letos organizira v partnerstvu s podjetjem Hofer.

Otroke sem skozi poučno metodiko popeljala v svet narave in čebel ter jim približala misel, da je dobro »že danes misliti na jutri«. Namen natečaja je otrokom na njim zanimiv način spodbuditi razmišljanje o tem, kakšen je čist, zdrav in lep gozd, jih izobraževati o pomenu ohranjanja narave in čebel ter kako lahko k temu prispeva vsak posameznik.

Letošnja osrednja tema okraševanja so slovenske pravljice, pripovedke, pesmi, bajke in basni na temo čebel in gozdnih živali.

Do 15. 11. 2017 smo imeli čas, da z otroki smreko okrašujemo in fotografijo pošljemo.

Že v tednu otroka nas je zelo navdihnila zgodba o Zinki Črepinki, ki nam nazorno pokaže, kako pomembne so vrednote v otroški dobi. Črepinka ni iz stekla. Je oseba, ki iz črepinj rada kaj lepega ustvari. Njej črepinje prinašajo srečo. Ker se nahajamo v bližini Rogaške Slatine, ki je najbolj poznano steklarsko mesto v Sloveniji, smo se odločili, da bo naša eko smreka okrašena s steklenimi okraski. Povezali smo se s podjetniki, ki se ukvarjajo s steklom. Z veseljem so nam podarili koščke stekla, ki ga ne potrebujejo več. Hvala vsem. Z otroško domišljijo in ustvarjalnostjo so nastali zanimivi stekleni okraski, ki krasijo našo eko smreko.

Od 16. 11. 2017 do 24. 11. 2017 bo potekalo glasovanje 82 najlepših oz. najbolj izvirno okrašenih eko smrek na podlagi fotografije.

Želimo in upamo, da tudi nam črepinje prinesejo srečo.

 

OBELEŽITEV DNEVA REFORMACIJE IN DNEVA SPOMINA NA MRTVE

Prvo proslavo na POŠ Sv. Florijan smo namenili obeležitvi dneva reformacije in dneva spomina na mrtve.

Letos praznujemo 500 let reformacije, medtem ko je v Sloveniji 31. oktober – dan reformacije, državni praznik in dela prost dan od leta 1992 dalje.

Učenci II. VIO so predstavili začetnika reformacije, Martina Lutherja. Največ besede je teklo o očetu slovenske književnosti, Primožu Trubarju, saj je leta 1550 napisal prvo knjigo v slovenskem knjižnem jeziku. Bil je prvi, ki nas je poimenoval Slovenci. Bil je zares velik človek malega naroda. Seveda pa nismo pozabili na Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. V čast vseh smo si ogledali kratek film o reformaciji.

Spraševali smo se. »Kakšen jezik bi govorili in kako bi pisali Slovenci, če ne bi bilo prej omenjenih mož?, Kaj pa vi menite?«…

 

Dnevu spomina na mrtve, ki ga praznujemo od leta 1991 dalje, smo s petjem, branjem zapisov, deklamacijami,…, namenili veliko pozornosti. Nekateri so se preizkusili v pisanju pesmi. V spomin na vse umrle smo proslavo zaključili z minuto tišine. Sledil je odhod na bližnje pokopališče v spokojni tišini, kjer smo prisluhnili zapisu in prižgali sveče.

 

DAN SPOMINA NA MRTVE

Prvi november je žalosten dan,

takrat nihče ni nasmejan.

Tudi meni takrat oko se solzi,

stric moj se mi z neba smeji.

 

Sprašujem se včasih, zakaj ne prideš nazaj,

rad bi se k tebi stisnil še kdaj.

Vedno bom tebi jaz svečko prižgal,

rožic najlepših ti zmeraj nabral.

 

Brez tebe ni več lep dan,

vrni se, rad te imam.

                                                                                        Miha Završki, 4. f

 

 

 1. NOVEMBER

Gremo na grobove, dedek tako je sam, na mrtvih dan.

Vedi, vedi dedek, dober človek si bil, vendar si preminil.

Solze mi po licu polze, ko nate spomnim se.

S teboj mi je bilo zelo lepo, vendar te z mano nikoli več ne bo.

                                                                                                                                  Nika Žerak, 4. f

 

500 LET REFORMACIJE IN SLOVENSKA KNJIGA

 V petek, 20. 10. 2017, smo učenci II. VIO 2. KD namenili 500 letnici reformacije in slovenski knjigi.

Najprej smo preverili, kaj učenci že vedo o reformaciji in kaj so zbrali, saj so imeli domačo nalogo na zalogo (konkreten material – knjige, fotokopije…).

Nato smo stvari razdelili po sklopih: reformacija, pomembni možje, dela, spomini… in se razdelili v dvojice. Zatem so morali pari izluščiti bistvo. Petošolci so začeli pripravljati prezentacijo z vsebino, četrtošolci pa plakate s slikami in ključnimi besedami glede na sklope. Sledilo je izmenično pisanje v parih na računalniku in izdelovanje plakatov. Petošolci so predstavljali skupno prezentacijo, četrtošolci pa plakate. Predstavljanje smo posneli, si ga ogledali, analizirali in ovrednotili. Sledilo je delo na izboljšavah in ponovno predstavljanje in snemanje. Delo smo zaključili z na novo ustvarjeno power point prezentacijo in narejenimi tremi plakati.

Učenci so bili navdušeni nad drugačnim načinom dela in presenečeni nad svojimi sposobnostmi.

 

V OPB SO NAS OBISKALI PLANINCI

Obisk članov PD Ložno Sveti Florijan smo v OPB načrtovali že v Tednu otroka. Zaradi objektivnih razlogov sta nas člana, gospa Doroteja Čebular in gospod Jožef Colnarič, obiskala teden kasneje in sicer v sredo, 11. oktobra 2017.

Učencem sta na preprost način predstavila pomen njihovega društva. Pripravila sta razstavo pripomočkov, ki jih potrebujejo za pohode. Ob neposrednem ogledu le teh, so učenci članoma postavljali veliko zanimivih vprašanj. Ena učenka naše šole je tudi članica PD Ložno.

Dogovorili smo se za skupni pohod v pomladanskem času in srečanje z mladimi planinci iz I. OŠ Rogaška Slatina, ki jih vodi gospa Doroteja Čebular.

 

Petek, 13. oktober 2017: EVROPSKI DAN PROMETNE VARNOSTI – ULICE OTROKOM

Z medgeneracijskim športnim dnevom in preventivnimi aktivnostmi na temo varnosti v prometu bomo obeležili tudi evropski dan prometne varnosti in dan brez avtomobila.

Športni dan bo potekal po naslednjem razporedu:

10.30

Za redne vozače: 

 • avtobus Tuncovec – Cajzek – Grunt – Sveti Florijan – II. OŠ Rogaška Slatina
 • OPOMBA: Učenci POŠ Sv. Florijan izstopijo pri Sv. Florijanu.

11. 15

 • prihod učencev v šolo, razdelitev malice v nahrbtnike,
 • razgovor o pomenu gibanja, ekološkem vedenju, poudarek na sodelovanju v prometu kot pešci ali kolesarji, odnos do rumene rutice, odsevnega telesa, kolesarske čelade… 

11. 30 – 15. 15

 • odhod učencev, učiteljev in spremljevalcev na pohod do Grilove kapele
 • igre z žogo
 • šaljiva štfeta
 • povratek v šolo

Starši se nam po želji pridružijo na pohodu in/ali vključijo v aktivnosti pri Grilovi kapeli.

15.15 – 15.30

Zaključek športnega dne, starši prevzamejo svoje otroke v Cerovcu pri avtobusnem postajališču Cerovec 2. 

15.30

Odhod avtobusa izpred II. OŠ Rogaška Slatina

 

JUV in OPB bosta za prijavljene učence potekala pred športnim dnevom.

Kosilo bo ta dan za vse učence odpovedano, razen za učence, ki bodo dopoldan v OPB, njim bomo tekom dopoldneva postregli z enolončnico.

 

V primeru dežja bo športni dan odpovedan in bo potekal pouk po petkovem urniku.

 

 

 

TEDEN OTROKA V OPB

Geslo Tedna otroka 2017 je bilo Povabimo sonce v šolo. Osredotočili smo se na radovedno šolo, veselje do novega, odprtega in uporabnega znanja, svetle prihodnosti. Otroci in mladi si želijo inovativnejšega ter ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja.

Osrednji temi, ki jo je določila Zveza prijateljev mladine Slovenija, smo sledili tudi na naši šoli in jo vpletali v aktivnosti v oddelku podaljšanega bivanja.

Aktivnosti:

 • ureditev oglasne deske na stopnišču, jesenska dekoracija na hodniku in na mizah v jedilnici
 • zgodba: Zinka Črepinka, ki jo ja napisala gospa Zinka Kobula Kamenšek iz Rogaške Slatine, poustvarjanje: igranje z lutko Zinke Črepinke, sestavljanka
 • slikanje na steklo
 • preprosti poskusi v sodelovanju z gospo Zdenko Petelinšek iz Šolskega centra Rogaška Slatina
 • igrajmo se z lego kockami, jesenske delavnice …

Ob izvajanju aktivnosti pa nas je spremljalo sonce tako v naravi kot v naših srčkih, kar je vidno tudi na fotografijah.

UČENKE IN UČENCI PODRUŽNIČNE ŠOLE Sv. Florijan, 

DOBRODOŠLI v  NOVEM ŠOLSKEM LETU

Spoštovani učenci in starši,

z naglico se približuje prvi šolski dan novega šolskega leta, petek, 1. september 2017.

V šoli z veseljem pričakujemo učence ob 8.15. Še posebej se veselimo prvošolke, ki se nam bo v šoli pridružila prvič, a šele okrog 10.00, po svečanem sprejemu in ogledu gledališke predstave, ki se začne ob 8.30 v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

Prvi šolski dan bo za naše učence in učitelje spoznavni dan in ga bomo izvedli kot dan dejavnosti – kulturni dan.

V kolikor imate starši že prvi šolski dan potrebo po jutranjem varstvu, se ga bodo učenci lahko udeležili od 5.30 v učilnici I. VIO.

Prav tako bodo učenci do odhoda domov že tudi ta dan lahko nadaljevali z delom v podaljšanem bivanju.

Sicer bodo dejavnosti potekale od 8.15 do 12.40 in bodo namenjene vzpostavljanju ugodnih medosebnih odnosov, spoštljivi komunikaciji, medsebojnem spoznavanju, pregledu in dopolnjevanju letnega delovnega načrta, idejam o delu v OS med letom (pogovor  o solidarnosti, sobivanju, medsebojni pomoči, vživljanju v druge…), načrtovanju programa dela oddelčne skupnosti za šolsko leto 2017/2018 ter iskanju in dopolnjevanju izvirnih rešitev na področju že znanih  pravil šolskega reda.  

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov so pri Sv. Florijanu nekoliko spremenjeni (spremenjena je tudi relacija v smeri Sv. Florijan – avtobus prične oziroma zaključi z vožnjo v Tuncovcu)in so zapisani tudi na zloženki, ki jo bodo učenci prejeli prvi šolski dan. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, opoldan pa le prvo, torej ob 13.50Kasnejših voženj ta dan ne bo.

Prvi šolski dan bo mogoče dobiti v šoli tudi kosilo.

Izbor glavne jedi za kosilo preko programa E-asistent bo mogoče opravljati šele od 31. 8. 2017, torej šele za čas prevzema od 11. 9. 2017.  V vmesnem obdobju izbor ne bo viden, zato bodo  učenci prevzemali do 8. 9. 2017 pripravljeno hrano brez vnaprej opravljene izbire.

Vodstvo šole, strokovni in drugi delavci šole se veselimo ponovnega snidenja in sodelovanja z učenci, posebej novih izzivov, ki jih pred nas postavljajo zahteve in učenci 21. stoletja. Zato se, spoštovani starši, že naprej veselimo tudi tvornega in na pozitivnih odnosih temelječega sodelovanja  z vami.

Še več koristnih informacij lahko najdete na spletni strani naše centralne šole VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Dostopnost