Spoštovani starši in učenci,

tudi za šolsko leto 2020/2021 MIZŠ omogoča brezplačno izposojo učbenikov, ki jih za tekoče šolsko leto izberejo strokovni aktivi učiteljev. Prav tako ministrstvo pokrije stroške nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse učence I. triade. Gradivo učenci prejmejo septembra ob prihodu v šolo. Starši učencem 1., 2. in 3. razreda kupite le obvezne šolske potrebščine (bodite pozorni na obvezen nakup zvezkov Tako lahko).

Učenci II. in III. triade boste učbenike prejeli prvi teden septembra.

Če kdo ne želi brezplačnega učnega gradiva, mora to pisno sporočiti upravljavki učbeniškega sklada.

Prosim vas, da vse učbenike obvezno ovijete in podpišete na notranji strani platnice.

Učbenike boste vsi nepoškodovane vrnili ob koncu šolskega leta, delovne zvezke pa boste učenci I. triade obdržali.   

Za likovno umetnost bo skupna nabava materiala v šoli, kar omogoča vsem učencem enake materialne in ustvarjalne možnosti.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin  za šolsko leto 2020/2021 so dostopni spodaj:

Seznam učnih gradiv I. triada

Seznam učnih gradiv II. triada

Seznam učnih gradiv III. triada

Nakup delovnih zvezkov (4.–9. r.) in šolskih potrebščin za vse razrede lahko opravite na https://www.kopija-nova.si/os?pmr=14e&pmid=uiskb7c059pp (uporabite brskalnik Google Chrome)ali kjer koli drugje, kjer prodajajo potrebno gradivo.

Za vse morebitne nejasnosti ali dodatne informacije se lahko obrnete na upravljavko učbeniškega sklada na zdenka.izanc@guest.arnes.si ali 03/ 5814 – 906.

Dostopnost