Spoštovani starši in učenci,

tudi za šolsko leto 2022/2023 MIZŠ omogoča brezplačno izposojo učbenikov za vse učence od 1. do 9. r., ki jih za tekoče šolsko leto izberejo strokovni aktivi učiteljev. Prav tako ministrstvo pokrije stroške nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse učence I. triade. Gradivo učenci prejmejo brezplačno na dom, če ste izpolnili soglasje (na seznamu v papirni obliki, ki ste ga prejeli na roditeljskem sestanku oz. po dogovoru z razredničarko). Starši učencem 1., 2. in 3. razreda kupite le obvezne šolske potrebščine (bodite pozorni na obvezen nakup zvezkov Tako lahko).

Če kdo ne želi brezplačnega učnega gradiva oz. učbeniškega kompleta, mora to pisno sporočiti upravljavki učbeniškega sklada.

Vljudno vas naprošamo, da vse učbenike po prejemu obvezno ovijete in podpišete na notranji strani platnice, saj jih boste le-tako lahko vsi nepoškodovane vrnili ob koncu šolskega leta, delovne zvezke pa boste učenci I. triade obdržali.  

Učbenike iz učbeniškega sklada boste učenci prejeli prvi teden septembra.

Za predmet likovna umetnost bo skupna nabava materiala v šoli, kar omogoča vsem učencem enake materialne in ustvarjalne možnosti.

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin  za šolsko leto 2022/2023 najdete na koncu dopisa).

Nakup delovnih zvezkov (4.–9. r.) in šolskih potrebščin za vse razrede lahko opravite na

Kopija nova 

ali  kjer koli drugje, kjer prodajajo potrebno gradivo.

Tudi letos so učenci prejeli sezname v papirni obliki. Na šolo smo jih prejeli s strani Kopije-nove in Papirnice Petka.

Za vse morebitne nejasnosti ali dodatne informacije se lahko obrnete na upravljavko učbeniškega sklada na zdenka.izanc@guest.arnes.si ali 03/ 5814 – 906.

Upravljavka učbeniškega sklada                                                               Ravnateljica

            Zdenka Ižanc                                                                           Milena Vreš, prof.        

SEZNAM U in DZ I. VIO v učbeniškem skladu 2022-23

SEZNAM Šolske potrebščine 2022-23

SEZNAM Delovni zvezki 2022-23

Dostopnost