Spoštovani starši in učenci,

tudi za šolsko leto 2024/2025 MVI omogoča brezplačno izposojo učbenikov za vse učence od 1. do 9. r., ki jih za tekoče šolsko leto izberejo strokovni aktivi učiteljev. Prav tako ministrstvo pokrije stroške nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse učence I. triade. Gradivo učenci prejmejo v šoli prvi teden pouka. Starši učencem 1., 2. in 3. razreda kupite le obvezne šolske potrebščine (bodite pozorni na obvezen nakup zvezkov Tako lahko in Nande zna).
Če kdo ne želi brezplačnega učnega gradiva oz. učbeniškega kompleta, mora to pisno sporočiti upravljavki učbeniškega sklada.
Vljudno naprošamo, da vse učbenike po prejemu učenci podpišete na notranji strani platnice in jih obvezno ovijete, saj jih boste le-tako lahko nepoškodovane vrnili ob koncu šolskega leta, delovne zvezke pa boste učenci I. triade obdržali.
Učbenike iz učbeniškega sklada boste učenci prejeli prvi teden septembra.
Za predmet likovna umetnost bo skupna nabava materiala v šoli, kar omogoča vsem učencem enake materialne in ustvarjalne možnosti, staršem pa nižje plačilo.
Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2024/2025 najdete na koncu dopisa).
Nakup delovnih zvezkov (4.–9. r.) in šolskih potrebščin za vse razrede lahko opravite na
Kopija-nova
Papirnica Petka
ali kjer koli drugje, kjer prodajajo potrebno gradivo.
Tudi letos so učenci prejeli sezname v papirni obliki. Na šolo smo jih prejeli s strani Kopije-nove in Papirnice Petka.
Za vse morebitne nejasnosti ali dodatne informacije se lahko obrnete na upravljavko učbeniškega sklada na zdenka.izanc@guest.arnes.si ali 03/5814–906.

Upravljavka učbeniškega sklada
Zdenka Ižanc

Ravnateljica
Milena Vreš, prof.

      

CENTRALNA ŠOLA

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV OD 4. DO 9. RAZREDA

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN OD 1. DO 9. RAZREDA

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV V I. VIO – brezplačno za starše

POŠ KOSTRIVNICA

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV POŠ KOSTRIVNICA

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN POŠ KOSTRIVNICA

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV POŠ KOSTRIVNICA I. VIO – brezplačno za starše

POŠ SVETI FLORIJAN

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV POŠ SVETI FLORIJAN

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN POŠ SVETI FLORIJAN

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV POŠ SVETI FLORIJAN – I. VIO – brezplačno za starše

Dostopnost