Zloženka s ključnimi informacijami za šolsko leto 2020/2021

Zgodovina šole


Vzgojno-izobraževalno delo od 11. 1. 2021 do vključno 18. 1. 2021

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je ponovno sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Glede na novi odlok in Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih se izobraževanje na daljavo izvaja tudi v tednu od 11. 1. do vključno 18. 1. 2021.

Še vedno nudimo IKT tehnologijo in zagotavljamo brezplačne tople obroke upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za POŠ Kostrivnico od 11. 1. do 15. 1. 2021.

Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, boste obveščeni.

Ostanimo zdravi!

 S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 4. 1. 2021 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi ponovno sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Do 4. 1. 2021 je podaljšala trenutno veljavni odlok in sprejela novega, ki bo začel veljati 5. 1. 2021, po katerem bodo šole izvajale izobraževanje na daljavo tudi v tednu od 4. 1. do 8. 1. 2021.

V naslednjem tednu bo Vlada RS glede delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in vračanja otrok v šole na podlagi tedanje epidemiološke situacije sprejela nov odlok, o čemer vas bomo obvestili.

Kot šola vam gremo še vedno naproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za POŠ Kostrivnica od 4. 1. do 8. 1. 2021.

Dodatno prilagam še poziv Sekcije za primarno pediatrijo, ki naj bi bil namenjen v prvi vrsti učiteljem in vzgojiteljem. Osebno menim, da je prav, da ga preberejo tudi starši.

 Ostanimo zdravi!

 S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 21. 12. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer podaljšuje ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

Še vedno nudimo IKT tehnologijo in zagotavljamo brezplačne tople obroke upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Brezplačne obroke je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj še v tem šolskem letu od 21. 12. do 24. 12. 2020.

V tednu od 28. 12. – 31. 12. 2020 koristimo vsi zaposleni izredni in redni letni delovni dopust.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Tukaj najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence POŠ Kostrivnica od 21. 12. do 24. 12. 2020.

Ostanimo zdravi!

 S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 14. 12. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi ponovno sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

Odloki Vlade RS in sklepi ministrice so naknadno objavljeni tudi v Uradnih listih zaradi odločitve Ustavnega sodišča in ostajajo v veljavi kot do sedaj.

Kot šola vam gremo še vedno naproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence od 1. do 5. razreda POŠ Kostrivnica. 

Ne pozabimo upoštevati spletnega bontona, ki je bil dopolnjen in sprejet na konferenci UZŠ.

 

Ostanimo zdravi!

 

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 7. 12. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. V veljavi ostajata odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Sprejeta sta bila dva načrta in strategija:

 1. Načrt sproščanja ukrepov po fazah na področju vzgoje in izobraževanja ter športne  dejavnosti:
 1. 1 v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID 19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje … ter sprostitev športnih dejavnosti na prostem.
 1. 2 v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb/500 hospitaliziranih bolnikov s COVID 19) se osnovne šole odprejo v celoti …  
 1. 3 v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti.
 1. Načrt množičnega, prostovoljnega ponavljajočega testiranja in Nacionalno strategijo cepljenja, po kateri so zaposleni v vzgoji in izobraževanju uvrščeni v prednostne skupine tako za testiranje kakor tudi za cepljenje.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni in stopilo v veljavo naslednji dan po ugotovitvi.

Kot šola vam še vedno gremo naproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za POŠ Kostrivnica od 7. 12. do 11. 12. 2020.

Ne pozabimo upoštevati spletnega bontona, ki je bil dopolnjen in sprejet na konferenci UZŠ.

 

Naj bo na prvem mestu še vedno zdravje!

 

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

Vzgojno-izobraževalno delo od 30. 11. 2020 dalje

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostajata v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in sklep ministrice o izobraževanju na daljavo v enakih določilih kot do sedaj.

Če se bo epidemiološka situacija v Sloveniji izboljšala, k čemur lahko pripomoremo prav vsi z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov, naj bi se učenci prve triade s 7. 12. 2020 vrnili v šolske klopi. Učenci od 4. do 9. razreda pa se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Kot šola vam gremo nasproti še vedno z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno prejema socialni delavec, g. Jože Ogris, in jih je mogoče prevzeti na enak način kot do sedaj.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence od 1. do 5. razreda POŠ Kostrivnica od 30. 11. do 4. 12. 2020.

Ne pozabimo upoštevati spletnega bontona, ki je bil dopolnjen in sprejet na konferenci UZŠ.

Trenutno buri javnost najbolj ocenjevanje znanja. Sklepe ministrice za šolstvo in priporočila Zavoda za šolstvo si razlaga vsak po svoje. Učenci, starši in strokovni delavci, ki se vas ta problematika dotika, boste dobili razlago po elektronski pošti in e-komunikaciji preko eAsistenta. Le mirno.

Ponovno vas prosimo, da se v primeru kakršnihkoli težav obrnete na razredničarko, dotičnega učitelja, svetovalno službo ali vodstvo šole. Zavedamo se, da negotove razmere stresno vplivajo na vse nas, učenec, starše in strokovne delavce. Vsi se dnevno soočamo z novimi, nam nevsakdanjimi situacijami. Vsem pa nam bo v takšnih situacijah lažje, če bomo znali ostati strpni, ohraniti primerno komunikacijo in sodelovati drug z drugim.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem,

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.

JESENSKE POČITNICE ZA OSNOVNOŠOLCE SO PODALJŠANE DO 8. NOVEMBRA

Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci,

vlada RS je podaljšala ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Jesenske počitnice se za osnovnošolce podaljšajo za en teden, do 8. novembra.

Novica vas je zagotovo presenetila, a namen tega ukrepa je počakati, da se razmere nekoliko umirijo.

Kako bo potekal pouk po tem datumu, ali se bodo učenci vrnili v šolske klopi ali se učili od doma, še ni znano. V tem tednu bosta MIZŠ in stroka proučila, kako bo potekalo delo naprej. Odločitev bo sprejeta konec tedna.

V tem tednu je odgovornost na učencih, starših in strokovnih delavcih, da se temeljito pripravimo za delo na daljavo v primeru te odločitve. Iskrena hvala vsem, ki ste delali, še delate in boste delali vse, kar je v vaši moči, da se epidemija čim prej zajezi.

Zavedajmo se, da je veliko odvisno od nas samih, od spoštovanja ukrepov, sporočanja okužb …

En sam naredi malo, mnogo pa nas lahko naredi veliko. Vsak posameznik lahko vpliva le nase, ampak če se v tem delovanju povežemo, je to moč, ki prinaša spremembe na kolektivni ravni.

S skupnimi močmi nam bo zagotovo uspelo, da se čim prej vrnemo v stare tirnice življenja.

Želim vam mirne prihajajoče praznike.

Ostanimo čim dlje zdravi. Tisti, ki ste zboleli, pa se čim prej pozdravite.

Vaša ravnateljica, Milena Vreš, prof.

ZBIRANJE PAPIRJA PO TRENUTNO PRILAGOJENIH POGOJIH

V začetku meseca oktobra je načrtovana 1. akcija zbiranja papirja. Glede na trenutne razmere priporočamo, da papir zbirate in hranite doma. Stehtajte ga in zvežite v snopiče.

Ko bodo razmere ugodnejše, vas obvestimo, da boste lahko stehtan papir oddali v za to namenjen zabojnik.

Alenka Klemenčič, koordinatorica eko šole

AKCIJE ZBIRANJA STAREGA PAPIRJA

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo štiri dvotedenske akcije zbiranja starega papirja. Prva dvotedenska akcija bo v začetku meseca oktobra. Do takrat papir zbirajte in hranite doma. Papir mora biti obvezno zvezan v snopiče.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.

NA POŠ KOSTRIVNICA POVEZANI TUDI V ČASU KORONAVIRUSA

 Po šesttedenskem šolanju na daljavo, ki ga izvajamo zaradi pandemije, si seveda tudi na POŠ Kostrivnica želimo čimprejšnjega skupnega snidenja. Ker pa so nam »koronavirusne« razmere to onemogočale, smo se učitelji z učenci in s starši povezali na daljavo v skupnem projektu, ki je bil vsebinsko povezan z dvema praznikoma: dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela.

Že večkrat doslej so se naši učenci izkazali v inovativnosti in kreativnosti. Zato so bile tudi tokratne izvedbene zamisli v glavnem prepuščene njim; učitelji smo jim podali le nekaj osnovnih idej. Nastale so zanimive kreacije. Nekateri so izdelali slovensko zastavo ali grb in poiskali informacije o njunem nastanku. Drugi so raziskovali, zakaj praznujemo 27. april in 1. maj. Doma so poiskali kupljene ali ročno izdelane zastave, s katerimi so za praznik okrasili svoj dom. Nastali so zanimivi sestavki in pesmi o sreči, da živimo v Sloveniji – majhni, vendar najlepši državi na svetu … 

Na e-naslove kostrivniških učiteljev je prispelo veliko zanimivih prispevkov, ki so nas znova povezali – pa čeprav le v mislih in na daljavo.

Martin Druškovič

 

SKUPINSKA PUSTNA MASKA POŠ KOSTRIVNICA – KOKOŠJA DRUŽINA

Narava je naša učiteljica. In od živali se lahko marsikaj naučimo. Tudi od kokoši. Petelin skrbno varuje svoje kokoške in piščančke. Piščanci sledijo vzorom in posnemajo starejše. Ko se stisnejo skupaj, jih greje bližina …

Tudi učenci in učitelji POŠ Kostrivnica smo kot velika družina. Lepo je, ko pridejo do izraza unikatni posamezniki. Še lepše pa je, ker nas združuje medsebojna povezanost, prijateljstvo, topla beseda…

To smo želeli izraziti tudi s skupinsko pustno masko, s katero smo se 22. 2. 2020, skupaj z učenci in učitelji naše centralne šole, udeležili tradicionalne pustne povorke na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Pri izdelavi so, predvsem mlajšim učencem, pomagali tudi njihovi starši. Na POŠ Kostrivnica je že tradicija, da nekatere projekte izpeljemo skupaj starši, učenci in učitelji. Kot velika družina …

Zapisal: Martin Druškovič

Nasveti –  koronavirus

 

————————————————————-

Obvestilo koronavirus

Spoštovani starši (družine z otroki, učenci),
spoštovane  kolegice in spoštovani kolegi,
spoštovani vsi,
ki sodelujete z VIZ II. OŠ Rogaška Slatina,

na šoli se zavedamo teže trenutka, ko slovenski javnosti grozi  koronavirus, zato že od včeraj, 24. 2. 2020, ko smo prejeli z MIZŠ okrožnico, s katero šole pozivajo k previdnosti in varovanju zdravja, pripravljamo »Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronavirusa«. V načrtu bomo predvideli vsa znana tveganja in ukrepe, kako le te čim bolj uspešno preprečiti.

V vmesnem času bomo intenzivneje spremljali tudi uradna obvestila in po potrebi dodatno trezno ukrepali.  

Do ponedeljka, 2. 3. 2020, ko se začne pouk po zimskih počitnicah, vas bomo obvestili o morebitnih oziroma potrebnih ukrepih v prvem tednu izvajanja pouka po počitnicah. Zagotavljanje zdravja mora biti na prvem mestu. V namene obveščanja bomo še naprej uporabljali šolsko spletno stran, po potrebi pa tudi eAsistent in Radio Štajerski val.

Ustvarjanje ustreznih pogojev šolskega dela in zmanjšanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus, mora biti prednostna naloga vseh nas, torej vseh javnosti (notranjih, zaposlenih, učencev in staršev ter zunanjih). Zato prosim, da do ponedeljka poskrbite zase in za svoje otroke ter vse, s katerimi preživljate počitniške dni.

Zaupati moramo sebi, svojim primernim ravnanjem ter pametnim presojam in odločitvam. Verjamem, da bomo kos tudi tej, doslej vsem neznani nalogi.

Lepo vas vse pozdravljam,

mag. Karla Škrinjarić, spec.
ravnateljica
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

 

 

 

————————————————————-

TEDEN OTROKA – Moje pravice

 1. 10. 2019 – 11. 10. 2019

V letošnjem šolskem letu obeležujemo 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. Prav zato so se v Zvezi prijateljev mladine Slovenije odločili, da bo letošnja osrednja tema namenjena pravicam otrok. Namen je ozaveščati javnost o pomembnosti otrokovih pravic.

Na POŠ Kostrivnica smo prepletli otroške pravice, pravice živali, odgovornost do okolja, svojega telesa z etičnimi in moralnimi vrednotami skozi ples, glasbo, literaturo in šport. Nastale izdelke smo razstavili v jedilnici. Evalvacija je tekla skozi govorjeno in pisano besedo.

Takole sta o njihovem tednu razmišljali petošolka in drugošolka:

7. oktobra je praznik: Teden otroka. Letos je bila naša tema Pravice otrok. V letošnjem letu je 30 let od tega, ko so sprejeli Konvencijo. Na naši šoli smo Teden otroka posvetili različnim dejavnostim. V ponedeljek smo imeli pouk, v torek smo imeli športni dan, v sredo smo si lahko sami izbrali nalogo, v četrtek smo delali plakate… Všeč mi je bilo, ko smo si lahko sami izbrali nalogo in ko smo delali plakate.

Kaja Stojnšek, 5. K

Z učiteljico Alenko smo si pobarvali žabice iz papirja, ki skačejo. V tednu otroka smo se pogovarjali o pravicah. Izvedela sem, da imamo pravico hoditi v šolo, se igrati, imeti hrano. S sošolci smo obiskali vrtec in se igrali različne igre.

Julija Šeligo, 2. K

Spoštovani učenci in starši,

zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol vas pričakujemo zopet v šoli prvi šolski dan novega šolskega leta, v ponedeljek, 2. septembra 2019 ob 8.15 uri.

Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, a šele okrog 10.00, po svečanem sprejemu in ogledu gledališke predstave, ki se začne ob 8.00 v KC, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz podružnic.

Zagotovo vas zanima, KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?

Prvi šolski dan bo namenjen spoznavanju, pregledu letnega delovnega načrta, predstavitvi dejavnosti obogatitvenega programa, načrtovanju programa dela v OS, novostim, spremembam in spoznavanju dela pri pouku.

Prav tako bodo učenci  do odhoda domov nadaljevali z delom  v organiziranih oblikah razširjenega programa.

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa (povezava) ostajajo nespremenjeni. Zapisani so tudi na zloženki s ključnimi informacijami (povezava – zloženka), ki jo učenci prejmejo prvi šolski dan. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, ki se prične ob 7.30 iz Tuncovca oziroma 7.35 iz Podplata, minibus pa bo vozil po objavljenem voznem redu.

Prvi šolski dan bo mogoče v šoli prevzeti kosilo, ne bo pa mogoče izbirati glavne jedi.

Izbor glavne jedi za kosilo preko programa E-asistent bo mogoče opravljati od 31. 8. 2019, za čas prevzema od 10. 9. 2019.  V vmesnem obdobju izbor ne bo mogoč, zato bodo  učenci prevzemali pripravljeno hrano brez vnaprej opravljene izbire.

Naj vas že sedaj obvestimo, da bo v torek, 17.9.2019 ob 17.00 v avli centralne šole skupni izobraževalni RS za vse starše centralne šole in obeh podružničnih šol. O postavljanju meja in zahtev otrokom bosta spregovorila terapevt Miha Kramli in dr. Vesna Vuk Godina. Vabljeni v čim večjem številu!

Ravnateljica, strokovni in drugi delavci šole se veselimo ponovnega snidenja in sodelovanja z učenci, veselimo pa se tudi tvornega in na pozitivnih odnosih temelječega sodelovanja  z vami, spoštovani starši. Na naši šoli velja, da skupaj zmoremo vse!

Torej, »Zmoremo, ker znamo in znamo, ker hočemo!«

ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.,  l. r.

in zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

UČENCI POŠ KOSTRIVNICA SO BILI AKTIVNI IN USPEŠNI TUDI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 • KNJIŽNE NAGRADE ZA NAJUSPEŠNEJŠE UČENCE
 1. k: Kaja Stojnšek
 2. k: Ana Grobin

 

 • NAJ BRALCI
 1. k: Jerca Šturm
 2. k: Tomi Colnarič, Lana Jagodič, Lilu Romih

 

 • CANKARJEVO PRIZNANJE – MEHURČKI
 1. k: Julija Šeligo, Patricija Čobec
 2. k : Maša Bele, Anej Černogoj, Hana Černogoj, Neža Klemenčič, Eva Lugarič
 3. k: Tomi Colnarič, Lana Jagodič

 

 • BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE
 1. k: Zoja Klara Hrup

 

 • LOGIKA – BRONASTO PRIZNANJE
 1. k: Kaja Stojnšek
 2. k: Ana Grobin, Zoja Klara Hrup, Blaž Ivekovič

 

 • MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU – BRONASTO PRIZNANJE
 1. k: Patricija Čobec, Julija Oset
 2. k: Tian Grunt Ancelj
 3. k: Urban Ivekovič
 4. k: Ana Grobin, Blaž Ivekovič

 

 • LOGIČNA POŠAST – BRONASTO PRIZNANJE
 1. k: Julija Oset
 2. k: Hana Černogoj, Tian Grunt Ancelj, Eva Lugarič
 3. k: Tomi Colnarič, Lana Jagodič, Urban Ivekovič
 4. k: Kaja Stojnšek

 

 • LOGIČNA POŠAST – SREBRNO PRIZNANJE
 1. k: Žan Colnarič, Patricija Čobec, Julija Šeligo
 2. k: Maša Bele, Anej Černogoj, Marko Čokl, Tian Grunt Ancelj, Jerca Šturm
 3. k: Ana Grobin

 

 • LOGIČNA POŠAST – SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
 1. k: Julija Šeligo

 

 • ZLATO PRIZNANJE RAČUNANJE JE IGRA
 1. k: Neža Klemenčič, Tian Grunt Ancelj
 2. k: Lana Jagodič
 3. k: Kaja Stojnšek
 4. k: Zoja Klara Hrup

 

 • ŠPORTNI DOSEŽKI – PRIZNANJE ZLATI SONČEK
 1. k: Neja Brezak, Žan Colnarič, Patricija Čobec, Žan Gaberšek, Julija Oset, Julija Šeligo
 2. k: Klara Berglez, Gregor Brezlan, Marko Čokl
 3. K: Tomi Colnarič, Urban Ivekovič, Lana Jagodič, Žan Mlakar, Lucijan Ogrizek, Lilu Romih, Miha Tadina

 

 • ŠPORTNI DOSEŽKI – MEDALJA ZLATI SONČEK
 1. k: Maša Bele, Anej Černogoj, Hana Černogoj, Tian Grunt Ancelj, Jan Jordan, Neže Klemenčič, Eva Lugarič, Jerca Šturm, Ožbej Verbek, Nik Zagajšek
 2. Tomi Colnarič, Žan Mlakar, Lilu Romih

 

 • ŠPORTNI DOSEŽKI – KRPAN
 1. k: Kaja Stojnšek, Miha Volavšek
 2. k: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja Klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož Verbek

 

 • SREBRNO PRIZNANJE – REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN RINGARAJA

         Otroška folklorna skupina Vrelčki

 • CICI VESELA ŠOLA – PRIZNANJE
 1. k: Neja Brezak, Žan Colnarič, Patricija Čobec, Žan Gaberšek, Julija Oset, Julija Šeligo
 2. k: Maša Bele, Gregor Brezlan, Klara Brglez, Anej Černogoj, Hana Černogoj, Marko Čokl, Tian Grunt Ancelj, Jan Jordan, Neža Klemenčič, Eva Lugarič, Jerca Šturm, Ožbej Verbek, Nik Zagajšek

 

 • PROJEKT PASAVČEK – PRIZNANJE
 1. k: Neja Brezak, Žan Colnarič, Patricija Čobec, Žan Gaberšek, Julija Oset, Julija Šeligo
 2. k: Maša Bele, Gregor Brezlan, Klara Brglez, Anej Černogoj, Hana Černogoj, Marko Čokl, Tian Grunt Ancelj, Jan Jordan, Neža Klemenčič, Eva Lugarič, Jerca Šturm, Ožbej Verbek, Nik Zagajšek

 

 • OKOLJSKI NATEČAJ – PRIZNANJE IN 3. MESTO
 1. k: Patricija Berglez, Urban Čokl, Ana Grobin, Zoja Klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Martin Lampret, Larisa Šeligo, Alina Tadina, Ambrož Verbek.

 

 • TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE

      ZMAGOVALNI RAZRED: 2. k

 

 • EKO DEJAVNOSTI

      ZMAGOVALNI RAZRED: 5. k, NAJVEČ ZBRANEGA PAPIRJA: 1., 2. k

Iskrene čestitke!

 

SAJ FOLKLORNIK SE IZMED VSEH POZNA, DOBRO POJE, GODE, RAJAT ZNA …

V kostrivniški šoli, ki je podružnica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, uspešno nadaljujemo z dolgoletno folklorno tradicijo. Kostrivničani še nismo nikoli izostali z državne revije Pika poka v Rogaški Slatini. Letos smo bili že triindvajsetič. A veste, koliko generacij otrok je že plesalo?

Bili smo ustvarjalni in prepričljivi, zato smo si priplesali tudi srebrno regijsko priznanje JSKD Ringa raja 2019. Vesela sem, da otroci radi obiskujejo folkloro, saj s tem bogatimo našo kulturo in skrbimo, da  bogato slovensko ljudsko izročilo ne izumre. Vedno poskrbim, da se imamo, kljub delu, tudi lepo. Predvsem sem hvaležna staršem, ki nas podpirajo in si vzamejo čas, da lahko izpeljemo vaje in nastope, ki jih bilo letos spet veliko. Nastopili smo na šolskih proslavah, ob materinskem dnevu, razveselili starejše krajane Kostrivnice in sodelovali na kresnem večeru pod kostrivniškim kozolcem.

Naj živi folklora!

Mojca Pažon, strokovni vodja

ČLANI PRAVLJIČNIH URIC SO GLEDALCE RAZVESELILI Z DVEMA PREDSTAVAMA

Pri pravljičnih uricah so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Razdeljeni so bili v dve skupini. Učenci 1. in 2. razreda so se naučili otroško dramsko igro Pod medvedovim dežnikom, učenci od 3. do 5. razreda pa igro Pujskov bratec. V začetnih urah so se vsi seznanili z vsebino omenjenih pravljic, si izbrali vloge ter pričeli z učenjem besedila. Ko je bilo besedilo usvojeno, smo pričeli z gibanjem in mimiko obraza ter dodajanjem glasbenih vložkov. Izdelali smo sceno in dodatke h kostumom. Staršem in učencem POŠ Kostrivnica ter staršem in malčkom iz vrtca Studenček smo igro Pujskov bratec uspešno predstavili na prireditvi ob materinskem dnevu 21. 3. 2019. Igro Pod medvedovim dežnikom pa so si na zaključnem roditeljskem sestanku ogledali starši prvošolcev in drugošolcev ter ob zaključku šolskega leta tudi malčki iz vrtca Studenček. Nastopali so vsi učenci, ki so za to imeli interes. Svoje vloge so odlično odigrali.

Marjana Plemenitaš

RDEČA KAPICA – tokrat malo drugače

„Nekoč je živela ljubka deklica in vsi, ki so jo poznali, so jo imeli radi. Njena babica, ki je imela zanjo še prav poseben prostor v srcu, ji je podarila čudovito rdečo kapico. Tako navdušena je bila deklica nad kapico, da jo je nosila, kamorkoli je šla, zato so jo vsi klicali Rdeča kapica.“

J. in W. Grimm

Prav vsi poznamo pravljico o ljubki Rdeči kapici in njeni babici. Prav zaradi dobrega poznavanja dogajanja v pravljici smo so lotili Rdeče kapice malo drugače. Spoznavali smo zvočnost besedila v materinem in tujih jezikih ter si ustvarjali domišljijske slike ob lutkah, aplikacijah, zvočnih podlagah in bogati animaciji pripovedovalcev. Učenci so imeli priložnost doživeti tuje jezike v znani pravljici, jih razumeti, se vživeti in odzivati na pobude.

Doživetje in potovanje v svet tujih jezikov je bilo čudovito. Še bomo potovali od pravljice do pravljice… in še dlje.

Natalija Horvat

ŠPORTNI DAN ZDRAVO SRCE 29. 9. 2018 

Na POŠ Kostrivnica bo na delovno soboto, 29. 9. 2018, za vse učence športni dan ZDRAVO SRCE.  Učenci bodo ta dan v šolo prišli ob 8.15. Po malici se bomo odpravili na planinsko kočo Velikonočnico, na igrišču pri planinski koči izvedli različne športne igre… Na šolo se bomo vrnili predvidoma ob 12.30. Takrat lahko starši prevzamete svoje otroke, ostali pa bodo nadaljevali delo v OPB.

Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni, v nahrbtniku naj imajo bidon z vodo in zdravo malico po vaši izbiri.

Šolski avtobusi bodo vozili le drugo jutranjo vožnjo, opoldan pa le prvo, torej ob 13.35. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Minibus bo vozil po ustaljenem voznem redu.

V programu eA imajo prijavljeno kosilo vsi tisti učenci, ki imajo sicer kosilo vse dni v tednu.

Vse spremembe, vezane na ta dan (jutranje varstvo, prevoz z minibusom, kosilo), naj učenci ali starši sporočijo razrednikom najkasneje do četrtka, 27. 9. 2018.

V primeru slabega vremena bomo športne aktivnosti izvedli v šolski telovadnici.

 

Učenci POŠ Kostrivnica so bili aktivni in uspešni tudi v šolskem letu 2017-2018

 

 • KNJIŽNE NAGRADE ZA NAJUSPEŠNEJŠE UČENCE
 1. k: Kaja Stojnšek
 2. k: Ana Grobin

 

 • NAJ BRALCA
 • 1. k: Maša Bele
 • 3. k: David Stojnšek

 

 • CANKARJEVO PRIZNANJE – MEHURČKI
 1. k: Maša Bele, Anej Černogoj, Hana Černogoj, Marko Čokl, Tian Grunt Ancelj, Neža Klemenčič, Eva Lugarič, Jerca Šturm
 2. k: Tomi Colnarič, Lana Jagodič, Lucijan Ogrizek
 3. k: Zala Černogoj, David Stojnšek, Kaja Stojnšek

 

 • BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE
 1. k: Ana Grobin
 2. k: Žana Potočnik

 

 • MATEMATIČNO TEKMOVANJE KENGURU – BRONASTO PRIZNANJE
 1. k: Tian Grunt Ancelj, Jerca Šturm, Maša Bele, Marko Čokl
 2. k: Lana Jagodič, Lilu Romih
 3. k: Kaja Stojnšek
 4. k: Martin Lampret, Blaž Ivekovič

 

 • LOGIČNA POŠAST – BRONASTO PRIZNANJE
 • 1.k: Hana Černogoj, Tian Grunt Ancelj, Eva Lugarič
 • 4.k: Zoja Klara Hrup, Patricija Berglez
 • 5.k: Matic Šeligo, Lana Stojnšek

 

 • LOGIČNA POŠAST – SREBRNO PRIZNANJE
 1. k: Jerca Šturm, Maša Bele, Anej Černogoj, Neža Klemenčič, Marko Čokl
 2. k: Urban Ivekovič, Lana Jagodič, Tomi Colnarič, Lucijan Ogrizek
 3. k: Kaja Stojnšek
 4. k: Blaž Ivekovič, Ana Grobin, Martin Lampret, Alina Tadina
 5. k: Tim Vodušek

 

 • LOGIČNA POŠAST – SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
 • 1.k: Maša Bele, Jerca Šturm
 • 3.k: Kaja Stojnšek
 • 4.k Ana Grobin

 

 • ZLATO PRIZNANJE RAČUNANJE JE IGRA
 1. k: Urban Ivekovič, Lucijan Ogrizek
 2. k: Jan Strniša
 3. k: Ana Grobin, Blaž Ivekovič

 

 • EVROPA V ŠOLI – PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA REGIJSKI RAVNI
 1. k: Žana Potočnik, Tim Vodušek

 

 • EVROPA V ŠOLI – PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNI RAVNI
 1. k: Žana Mlakar

 

 • SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNI REVIJI FOLKLORNIH SKUPIN – RINGARAJA

in

 • ZLATO PRIZNANJE NA 22. DRŽAVNI REVIJI LJUDSKIH PESMI, PLESOV IN OBIČAJEV – PIKA POKA

Otroška folklorna skupina Vrelčki

 

 • TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE

ZMAGOVALNI RAZRED: 4., 5. k

 

 • EKO DEJAVNOSTI

ZMAGOVALNI RAZRED: 4., 5. k

 

Iskrene čestitke!

 

POLETNE ŠPORTNE POČITNICE

Vabimo vas, da z nami aktivno, sproščeno in brez ocenjevanja preživite del poletnih počitnic v programu ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Športne počitnice se bodo odvijale v JUNIJU, JULIJU in AVGUSTU od 8.00 do 12.00 ure v telovadnici in igrišču POŠ Kostrivnica, II. OŠ Rogaška Slatina… Vse aktivnosti so brezplačne. Starše prosimo, da pripeljete in odpeljete otroke na aktivnosti. Učenci lahko ponujene aktivnosti izberete po želji (lahko ste prisotni na vseh ali pa samo na določenih).

Aktivnosti, ki smo jih pripravili za vas v JUNIJU in JULIJU:

datum čas aktivnost kraj
sreda,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. junij

8.00 – 12.00 balinanje (dobimo se pri II. OŠ, sledi pohod do dvorane Balinček) dvorana Balinček
četrtek              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. junij

8.00 – 12.00 ribolov: dobimo se pri II. OŠ Rogaška Slatina. Potrebujete opremo za ribolov, vabo. (v primeru dežja: igre z žogo v telovadnici II. OŠ Rogaška Slatina)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trije ribniki              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedeljek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. julij

8.00 – 12.00 plezanje              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OŠ Rogaška Slatina
torek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. julij

8.00 – 12.00 igre z loparji              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŠ Kostrivnica
sreda,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. julij

8.00 – 12.00 igre z žogo              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŠ Kostrivnica
četrtek              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. julij

8.00 – 12.00 Igre z žogo POŠ Kostrivnica
petek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. julij

8.00 – 12.00 prometna delavnica – učenci pripeljejo kolesa (v primeru dežja: igre z žogo v telovadnici POŠ Kostrivnica) POŠ Kostrivnica
ponedeljek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. julij

8.00 – 12.00 igre z žogo POŠ Kostrivnica
torek              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. julij

8.00 – 12.00 pohod na Boč (izpeljali ga bomo, če se ga bo udeležilo vsaj 8 otrok. V primeru dežja: igre z žogo v telovadnici POŠ Kostrivnica) POŠ Kostrivnica, Boč
sreda,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. julij

8.00 – 12.00 igre z loparji II. OŠ Rogaška Slatina
četrtek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.julij

8.00 – 12.00 plezanje II. OŠ Rogaška Slatina

 

  Aktivnosti, ki smo jih pripravili za vas v AVGUSTU:

datum čas aktivnost  
četrtek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.avgust

8.00 – 12.00 igre z žogo POŠ Kostrivnica
petek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.avgust

8.00 – 12.00 balinanje (dobimo se pri II. OŠ, sledi pohod do dvorane Balinček) dvorana Balinček
torek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. avgust

8.00 – 12.00 plezanje II. OŠ Rogaška Slatina
sreda,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. avgust

8.00 – 12.00 ribolov: dobimo se pri II. OŠ Rogaška Slatina. Potrebujete opremo za ribolov, vabo. (v primeru dežja: igre z žogo v telovadnici II. OŠ Rogaška Slatina)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trije ribniki
četrtek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. avgust

8.00 – 12.00 prometna delavnica – UČENCI PRIPELJEJO KOLESA              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v primeru dežja: igre z žogo v telovadnici POŠ Kostrivnica)

POŠ Kostrivnica
petek,              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. avgust

8.00 – 12.00 igre z žogo POŠ Kostrivnica

 

Učenci za vse aktivnosti potrebujete športno opremo, malico, pijačo, kapo za zaščito pred soncem.

Razpored aktivnosti, informacije in navodila so vam prav tako na voljo na šolski spletni strani: www.iios-rogaska.com.

Pridite v čim večjem številu, koristno in lepo vam bo. 

                                               

 Športni pedagog: Marko Čonžek, prof.                                                                      Ravnateljica: mag. Karla Škrinjarič, spec.       

 

SAJ FOLKLORNIK SE IZMED VSEH POZNA, DOBRO POJE, GODE, RAJAT ZNA…

V kostrivniški šoli, ki je podružnica II. OŠ Rogaška Slatina, uspešno nadaljujemo z dolgoletno folklorno tradicijo. V OFS Vrelčki so vključeni učenci od 1. do 5. razreda, kar daje skupini še posebno pestrost. Vsako leto nastopamo ob različnih priložnostih v kraju, udeležujemo se revije JSKD in ZRSŠ, z veseljem sodelujejo na mednarodnih srečanjih folklornih skupin. Na reviji ljudskih plesov in običajev Pika Poka v Rogaški Slatini nastopamo že od samega začetka, torej 22 leto. Ponosni smo na dosežene uspehe. Pri svojem delu in pri odrskih postavitvah vedno izhajamo iz tradicije domačega kraja in izvirnosti vsakega posameznika. Tudi letos je bilo tako, ko smo predstavili rajanje na šolskem dvorišču. Zadnja leta nas s svojo harmoniko uspešno spremlja David Šket, ki veliko pripomore h kvalitetni odrski izvedbi.

Letos smo imeli veliko nastopov, priplesali smo si srebrno priznanje RINGA RAJA in zlato priznanje PIKA POKA. Sodelovali smo tudi na mednarodnem folklornem festivalu v Šmarju pri Jelšah ter razveselili starejše krajane v Kostrivnici.

Vesela sem, da otroci radi obiskujejo folkloro, saj s tem bogatimo našo kulturo in skrbimo, da  bogato slovensko ljudsko izročilo ne izumre. Vedno poskrbim, da se imamo kljub delu tudi lepo. Predvsem sem hvaležna staršem, ki nas podpirajo in si vzamejo čas, da lahko mi izpeljemo vaje in nastope. Hvala vam še enkrat, spoštovani starši!

Folklora je dejavnost, ki jo moraš opravljati s srcem in pripadnostjo. Biti folklornik pomeni čast! In ponosna sem, da lahko na zdrav in prijazen način vzgajam mlade folklornike.

Mentorica OFS Vrelčki: Mojca Pažon

DRŽAVNO TEKMOVANJE LOGIČNA POŠAST

V soboto, 19. 5. 2018, je na OŠ Dobje potekalo državno tekmovanje iz matematike – Logična pošast. Državnega tekmovanja se je udeležilo tudi šest učencev POŠ Kostrivnica. Najuspešnejše so bile Maša Bele, Jerca Šturm, Kaja Stojnšek in Ana Grobin, saj so dobitnice srebrnih državnih priznanj.

 

PROSLAVA: DAN ŽENA IN MATERINSKI DAN, 22. 3. 2018

Pri pripravi in izvedbi prireditve smo si tudi tokrat roke podali z našimi malimi sosedi, s katerimi bivamo pod isto streho – kostrivniškim vrtcem. Prireditev, ki je bila lepo obiskana in sprejeta, smo strnili z mislijo: Ljubezen mame ob ljubečem očetu
je nekaj najmogočnejšega na svetu!

 

OBVESTILO O STAVKI, 14. 3. 2018

Spoštovani starši,

kot ste obveščeni iz medijev Sindikat vzgoje in izobraževanja RS nadaljuje v sredo, 14. 3. 2018, splošno stavko vseh zaposlenih v slovenskih osnovnih šolah.

Na dan stavke VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, vključno z obema podružnicama, ne bo izvajala pouka in drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, bomo pa v šoli organizirali varstvo za nujne primere – za  učence I. triletja. Varstvo otrok bo organizirano samo na centralni šoli, kar pomeni, da morajo starši, če izrazijo potrebo, otroke iz podružnic pripeljati v varstvo v Rogaško Slatino. O nujni potrebi po varstvu obvestite razredničarko.

V prihajajočih dneh spremljate sredstva javnega obveščanja, še posebej  novice v torek, 13. 3. 2018, saj bo v primeru preklicane stavke v sredo, 14. 3. 2018, pouk.

Hvala za sodelovanje.

Na naslednji povezavi si lahko preberete Obvestilo glavnega stavkovnega odbora Sviz.

PUSTOVANJE 13. 2. 2018

»Poglej, kako ta ur’ca tik taka,

je nam pomembna ura že vsaka.

Če zamižimo, z njo se vrtimo,

kot se vrti naš modri planet.

 

Tika taka – tika taka,

sliši se sekunda vsaka.

Tika taka – tika tak,

ur’ca šteje vsak korak…«

 

Takole so prepevale, tiktakale in poplesavale ure, ki smo jih za vas navili učenci in učitelji POŠ Kostrivnica.

Mi vsi pa prav dobro vemo: Če imaš nekoga rad, si zanj časa ni težko odmeriti. Pravzaprav ne merimo časa mi, meri ga ljubezen.

SVEČANO KOSILO

Tudi letos bomo v četrtek, 21. 12. 2017, organizirali svečano kosilo.

Rednim naročnikom se na svečano kosilo ni potrebno posebej prijaviti, izberejo le meni v že utečeni računalniški aplikaciji.

Na kosilo ste vabljeni tudi tisti, ki sicer ne kosite v šoli. Prijavite se lahko do torka, 19. 12. 2017, do 8.00 ure na telefonsko številko: 03 582 42 01.

ZADNJI ŠOLSKI DAN V LETU 2017

V petek, 22. 12. 2017, bodo aktivnosti zadnjega šolskega dne v tem koledarskem letu potekale drugače.

Učenci bodo lahko prišli v šolo ob 9.15. Šolski avtobus bo redne vozače iz Podplata odpeljal ob 8.45. Za tiste učence, ki zjutraj doma nimajo varstva, bo varstvo organizirano na šoli.

Po malici bomo izvedli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, nato bodo sledile druge dejavnosti. Ob 12.30 bodo lahko učenci odšli domov. Takrat bo odpeljal tudi šolski avtobus. Kasnejših avtobusnih voženj ta dan ne bo! Prevozi z minibusom bodo organizirani na osnovi z izjavami izkazanih potreb. Zjutraj bo minibus vozil po običajnem voznem redu, po končanem kulturnem dnevu bo odhod ob 12.40.

Kosilo bo ta dan odpovedano za vse za učence, razen za tiste, ki bodo ostali v OPB in se bodo prijavili na kosilo.

Preživimo zadnji šolski dan v koledarskem letu 2017 v prijetnem predprazničnem vzdušju. Veliko lepega tudi v prihajajočem letu. V šoli pa se znova srečamo v sredo, 3. 1. 2018.

 

PEVSKO OBARVAN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Na POŠ Kostrivnica smo tudi letos tradicionalni slovenski zajtrk pevsko obarvali. Sodelovali smo v projektu Čebelarske zveze Slovenije Medeni zajtrk. V najštevilčnejšem slovenskem čebelarskem pevskem zboru je točno ob 10. uri Slakovega Čebelarja prepevalo več kot 42.000 pevcev iz 430 šol in vrtcev. Pesem je prešerno zazvenela, saj so sodelovali tudi malčki in vzgojiteljice tukajšnjega vrtca.

 

ORGANIZACIJA ZADNJEGA ŠOLSKEGA DNEVA   PRED JESENSKIMI POČITNICAMI

V petek, 27. 10. 2017, bodo na POŠ Kostrivnica dejavnosti organizirane malo drugače. Prve tri šolske ure bo pouk po urniku. Nato bomo v šoli izvedli prireditev ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve ter jo zaključili s komemoracijo na kostrivniškem pokopališču. Po komemoraciji se bomo vrnili v šolo.

Učenci, ki se redno vozijo iz šole domov z avtobusom ali minibusom, bodo lahko iz šole šli že ob 11.45. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Ostali učenci bodo nadaljevali z delom v OPB.

Za ta petek bo odpovedano kosilo za vse učence. Če ga bo vaš otrok imel, ga prijavite preko eAsistenta ali na prijavnici, ki so jo prijeli učenci.

 

ŠPORTNI DAN ULICE OTROKOM NA POŠ KOSTRIVNICA

V petek, 13. 10. 2017 smo tudi na POŠ Kostrivnica obeležili EVROPSKI DAN PROMETNE VARNOSTI – ULICE OTROKOM.

Z medgeneracijskim športnim dnevom in preventivnimi aktivnostmi na temo varnosti v prometu smo obenem zaznamovali evropski dan prometne varnosti in dan brez avtomobila.

Minula leta smo se, skupaj z nekaterimi starši in drugimi odraslimi spremljevalci, podali peš v Rogaško Slatino in se tam družili z učenci, učitelji ter starši naše centralne šole. Letos smo ostali v Kostrivnici. Šolsko igrišče smo spremenili v prometni poligon, opremili s prometnimi znaki, povezali s cestami in promet se je začel odvijati. Ker pri tej starosti učenci še nimajo izpitov za kolesa, so bila njihova prevozna sredstva igrače, rolerji, skiroji, kotalke… Seveda pri igri nismo pozabili na varnost.

Športni dan smo nameravali zaključiti z igrami na kostrivniškem športnem letališču, vendar smo bili enotnega mnenja, da do konca ostanemo kar na našem prometno-športnem igrišču.

TEDEN OTROKA V POŠ KOSTRIVNICA

2. 10. 2017 – 6. 10. 2017

Čeprav v naši šoli večkrat poskrbimo za sončne dni, smo se letošnjega pozitivnega gesla Povabimo sonce v šolo zelo razveselili. Iskali smo sončne pesmi in misli, izvajali šaljive igre, ustvarjali v delavnici Kolaž jeseni, slikali v mavričnih barvah, obiskali Tetko jesen, iskali skritega prijatelja… Svoja razmišljanja, doživljaje in občutja smo strnili v razstavi in v zaključni prireditvi. Prišli smo do spoznanja, kako se težave hitro zmanjšajo, če dopustimo, da v naše življenje posije sonce.

 

 

Petek, 13. oktober 2017: EVROPSKI DAN PROMETNE VARNOSTI – ULICE OTROKOM

Z medgeneracijskim športnim dnevom in preventivnimi aktivnostmi na temo varnosti v prometu bomo obeležili tudi evropski dan prometne varnosti in dan brez avtomobila.

Zato priporočamo, da pridete ta dan v šolo peš, mlajši učenci v spremstvu odraslih.


Športni dan bo potekal po naslednjem razporedu:

10.30 

Za redne vozače:

  • avtobus Podplat – Zg. Gabernik – POŠ Kostrivnica – II. OŠ Rogaška Slatina

 

  • minibus glede na izkazano potrebo

 

 • OPOMBA: Učenci POŠ Kostrivnica izstopijo pri kostrivniški šoli. 

11.15

Prihod učencev v šolo


11.20 – 12. 15

 • malica, razgovor o pomenu gibanja, ekološkem vedenju, poudarek na sodelovanju v prometu kot: pešci, odnos do rumene rutic, odsevnega telesa, kolesarske čelade…

12.30 – 14.00

Vsi učenci od 1. do 5. razreda na igrišču POŠ Kostrivnica:

 • risanje s kredo, ceste, prometni znaki…
 • simulacija prometa – igranje z avtomobilčki in drugimi igračami
 • poligon, vožnja z rolerji
 • vmes kosilo za prijavljene učence

Starši se po želji vključujejo v aktivnosti. 


14.00 – 15.30

 • odhod učencev na kostrivniško letališče
 • igre z žogo
 • šaljiva štafeta
 • povratek v šolo

Starši se po želji vključujejo v aktivnosti. 


15.40 – 16.00

 • odhod avtobusa in minibusa
 • zaključek športnega dne, starši prevzamejo svoje otroke. 

Brez ustrezne zaščitne čelade in ščitnikov vožnja z rolerji ne bo mogoča.

JUV in OPB bo potekalo pred športnim dnevom.

Kosilo bo ta dan za vse učence odpovedano, razen za učence, ki bodo dopoldan v OPB in se bodo nanj prijavili s prijavnico.

V primeru dežja bo športni dan odpovedan in bo potekal pouk po petkovem urniku.

 

ŠPORTNI DAN ZDRAVO SRCE

 Čeprav vremenska napoved za torek, 26. 9. 2017, ni bila najbolj obetavna, smo si rekli: za zdravo srce se je vredno potruditi v vsakem vremenu. Po uvodnem ogrevanju v šolski telovadnici smo se, oboroženi z dežniki, podali na pot. Srce smo krepili po kostrivniški Turistični vodni poti. Prehodili smo del poti – od šole do cerkve Sv. Lenarta, starega Strniševega mlina in nazaj. Da bodo tudi naši prebavni organi še bolj zdravi, je poskrbela mineralna voda lenkečka, ki izvira ob poti.

Čeprav smo pridno odpirali dežnike, obljubljenega dežja ni hotelo biti. Želja po odpiranju dežnikov pa dokazuje, da jih imamo možnost le redkokdaj uporabljati. Starši nas namreč kar naprej prevažajo v avtomobilih, za kar pa naše srce ne more biti hvaležno. Pa tako zabavno bi bilo, v zavetju dežnikov, skakati po lužah!

 

UČENKE IN UČENCI, DOBRODOŠLI NA NAŠI PODRUŽNICI V NOVEM ŠOLSKEM LETU

Spoštovani učenci in starši,

z naglico se približuje prvi šolski dan novega šolskega leta, petek, 1. september 2017.

 V šoli z veseljem pričakujemo učence ob 8.15. Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, a šele okoli 9.30, po svečanem sprejemu in ogledu gledališke predstave, ki se začne ob 8.30 v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

Prvi šolski dan bo za naše učence in učitelje spoznavni dan in ga bomo izvedli kot dan dejavnosti.

V kolikor imate starši že prvi šolski dan potrebo po jutranjem varstvu, se ga bodo učenci lahko udeležili od 5.30 v učilnici 1. razreda.

Prav tako bodo učenci  do odhoda domov že tudi ta dan lahko nadaljevali z delom  v podaljšanem bivanju.

Dejavnosti bodo potekale od 8.15 do 12.40 in bodo namenjene vzpostavljanju ugodnih medosebnih odnosov, spoštljivi komunikaciji, medsebojnem spoznavanju, pregledu in dopolnjevanju letnega delovnega načrta, idejam o delu v OS med letom (pogovor  o solidarnosti, sobivanju, medsebojni pomoči, vživljanju v druge…), načrtovanju programa dela  oddelčne skupnosti za šolsko leto 2017/2018 ter iskanju in dopolnjevanju izvirnih rešitev na področju že znanih  pravil šolskega reda.  

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in mini busa ostajajo v glavnem nespremenjeni in so zapisani tudi na zloženki, ki jo bodo učenci prejeli prvi šolski dan. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, opoldan pa le prvo, torej ob 13.50. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Mini bus prične voziti prvi šolski dan po enakem voznem redu kot lani.

Prvi šolski dan bo mogoče dobiti v šoli tudi kosilo.

Izbor glavne jedi za kosilo preko programa E-asistent pa bo mogoče opravljati šele od 31. 8. 2017, torej šele  za čas prevzema od 11. 9. 2017.  V vmesnem obdobju izbor ne bo viden, zato bodo  učenci prevzemali do 8. 8. 2017 pripravljeno hrano brez vnaprej opravljene izbire.

Vodstvo šole, strokovni in drugi delavci šole se veselimo ponovnega snidenja in sodelovanja z učenci, posebej novih izzivov, ki jih pred nas postavljajo zahteve in učenci 21. stoletja. Zato se, spoštovani starši, že naprej veselimo tudi tvornega in na pozitivnih odnosih temelječega sodelovanja  z vami.

Še več koristnih informacij lahko najdete na spletni strani naše centralne šole VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

Dostopnost