Spoštovani,

na II. OŠ Rogaška Slatina smo si zastavili dva zares visoko leteča cilja:

1. prekolesariti 8848 višinskih metrov in

2. zbrati 8848 EUR za pomoči potrebne učence slatinskih OŠ.

Smo cilja uresničili?

Prvi visoko zastavljeni cilj je realiziral naš športni pedagog, g. Urban Šipec.

Prekolesaril je celo več kot 8.848 zadanih višinskih metrov v nedeljo, 8. avgusta.

Iskreno mu čestitam. V imenu otrok, staršev in osebno mu namenjam en velik in globok poklon. Ob tej priložnosti predlagam že sedaj g. Urbana Šipca za prejemnika občinskega priznanja v prihodnjem letu, saj je doprinesel z izvedbo izziva donirana sredstva v dobrobit pomoči potrebnim otrokom vseh treh slatinskih osnovnih šol. Letošnja podelitev je žal že za nami. Verjamem in vem, da bo ta predlog podprl tudi župan, mag. Branko Kidrič, saj je predlagal razširitev projekta na celotno občino.

Dosegli smo tudi drugi visoko leteče zastavljeni cilj.

Zbrali nismo le 8. 848 EUR, ampak smo cilj presegli celo za 30 odstotkov.

Trenutno zbrani znesek s strani fizičnih oseb je 6.384, 26 EUR, s strani pravnih pa 6.170,00. Skupna višina zbranih doniranih sredstev z namenom pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin vseh treh OŠ v Rogaški Slatini je 12.554, 26 EUR na dan 20. 8. 2021. Ampak, zagotavljam, da to zagotovo še ni vse, saj so v teku še podpisi donatorskih pogodb s pravnimi osebami.

S ponosom lahko oznanim, da je izvedba podviga, kolesarski Everesting, uspela.

V največji meri gre zahvala seveda našemu idejnemu vodji in izvajalcu podviga, g. Urbanu Šipcu, ter podpornikom projekta. Hkrati izrekam iskreno zahvalo prav vsakemu, ki je na kakršenkoli način prispeval k uresničitvi ciljev. Pohvalim se lahko, da je odlično zasnovan projekt dosegel domet celotne Slovenije in čudovite odzive ljudi iz vseh koncev.

Priznam, da nisem niti enkrat podvomila v uspeh, saj vedno zrem v prihodnost optimistično. Preprosto sem zaupala vsem in verjela, da nam bo s skupnimi močmi zagotovo uspelo.

Srčno zgodbo smo pisali vsi skupaj in smo lahko upravičeno ponosni nanjo. Uspelo nam je. Cilje smo dosegli in celo presegli v vseh pogledih.

Izvedba kolesarskega everestinga je uspela.

V petek, 20. 8. 2021, smo podpisale ravnateljice vseh treh OŠ v Rogaški Slatini, I., II. in III., dogovor o datumu in enakem razmerju razdelitve doniranih sredstev ter namenu porabe. Vsaka šola se individualno odloča in razpolaga o razdelitvi doniranih sredstev za pomoči potrebne učence iz svoje šole, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, ter vodi evidenco o uporabi sredstev, katero lahko dokazuje vsem donatorjem in inšpektorjem pri zunanjih nadzorih.

Iskrena hvala 12.554, 26 x vsem skupaj in vsakemu posebej!

Ob zaključku dobrodelnega projekta vas vabim:

»Pojdimo z roko v roko novim izzivom naproti.«

Milena Vreš, ravnateljica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Dostopnost