Smo odgovornega ravnanja.VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 2016/2017

Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom ostaja v šolskem letu 2016 -2017 nespremenjen.

JUTRANJE VOŽNJE

Smer vožnje: TLAKE – ROGAŠKA SLATINA

6:35       Tlake (most) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – centralna šola 7:35       Tlake (most) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – centralna šola

Smer jutranje vožnje: ROGAŠKA SLATINA – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA

6:35      Merkur – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina

7:35      Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina

OPOLDANSKE VOŽNJE

 Ob 13:35 in 14:45 od ponedeljka do petka obratujeta dve liniji:

  1. centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat
  2. centralna šola –parkirišče Golob – Sveti Florijan – Tlake (most)

Ob 15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Tlake (most)

PREVOZI OTROK Z MINI BUSOM V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

S 1.9.2015 je na osnovi sklepa Sveta zavoda VIZ II.OŠ Rogaška Slatina z dne 15.3.2012 prevzela odgovornost za prenos organizacije, izvedbe in financiranja prevozov otrok z mini busom ustanoviteljica, občina Rogaška Slatina.

Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj z mini busom ostaja v šolskem letu 2016-2017 nespremenjen.

Dostopnost