Smo odličnega znanja in vedenja.Spoštovani učenci, starši in zaposleni,

šolsko leto 2015/2016 smo zaključili, kot že običajno, zelo uspešno. Nekateri sicer bolj v skladu s svojimi pričakovanji, drugi nekoliko manj.

Pričakovanja so lahko previsoka, prenizka ali pa realna. Kdaj so pričakovanja realna?

Takrat, ko poslušamo sebe in svoje želje ter ko si znamo zastaviti realne cilje, ki zahtevajo voljo, moč in čas, da jih uresničimo.

Razumeti in sprejeti je potrebno, da so nekatera naša pričakovanja, ki znova in znova vodijo v razočaranja,  nerealna, zato se je potrebno še posebej potruditi, vložiti dodatni napor, se naučiti odrekati bolj privlačnim ciljem in nameniti čas ciljem, ki so realni in uresničljivi. Mnogi po nekaj razočaranjih v življenju to storimo, a vse preveč je še tistih, ki se problema ne lotijo na pravi način, da bi se lahko osebno uresničili in bili zadovoljni s sabo in s svojim življenjem.

Jasno je torej potrebno postavljati svoja realna pričakovanja, potrebe in meje, ob tem pa hkrati prepoznavati in spoštovati tudi pričakovanja, potrebe in meje drugih.

Mnogi naši učenci so bili v iztekajočem se šolskem letu zelo uspešni, mnogim je morda spodletelo za las, da bi dosegli vse zastavljene cilje v skladu s svojimi pričakovanji. Najuspešnejše vsako leto svečano na Občini Rogaška Slatina sprejeme tudi župan občine. V juniju 2016 so bili to naslednji učenci: Zala Jager, Uroš Kos, Žana Drimel, Bor in Jan Hartl, Nadja Oblak, Miho Bjelovučič, David But, Nika Draškovič, Damir Šarlah, Jaša Virant, vsi učenci 9. razreda, pridružila pa se jim je še učenka 7. razreda, Klara Junkar Klančnik.

V nadaljevanju si preberite, kako uspešni so bili omenjeni učenci in kaj vse so dosegli, da so bili izbrani za odhod k županu mag. Branku Kodriču.

Zala Jager je bila vsa leta osnovnošolskega izobraževanja odlična učenka. Svoje veselje do knjig in branja je dokazovala kot zvesta bralka in postala zlata bralka za osvojenih devet let bralne značke. Za Zalo velja pregovor, več jezikov znaš, več veljaš, saj se med drugim uči tako ruščino kot korejščino, najboljša pa je v znanju angleškega jezika, saj je osvojila celo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine. Kar ji ostaja prostega časa, se posveča plesu, ki ga trenira v Mariboru. S svojim zglednim in spoštljivim vedenjem je vrstnikom za zgled.

Uroš Kos ni samo vseh devet let dosegel odličen uspeh, ampak se rad posveča tudi glasbi. Nepogrešljiv je bil na vseh šolskih prireditvah, ki jih ni le obogatil s svojimi nastopi, ampak se je izkazal tudi kot vešč tonski pomočnik. Na harmoniki je spremljal šolsko folklorno skupino in pevce. Njegova odprtost in pripravljenost za sodelovanje mu bosta odpirala vsa vrata.

Žana Drimel je s prizadevnim delom vsa leta osnovne šole dosegala najvišji učni uspeh. Sodelovala je na družboslovnih tekmovanjih znanja, najbolj pa je vešča angleščine, saj je prejemnica bronastega priznanja iz znanja tega jezika. S svojim izjemnim čutom za pravičnost in solidarnost je tvorno prispevala k medosebnim odnosom v devetem a.

Bor in Jan Hartl dokazujeta, da je mogoče uspešno povezovati vrhunski šport in odličen šolski uspeh. Sta namreč člana Karate kluba Kozjansko, v katerem žanjeta odlične uspehe tako na državni kot celo na evropski ravni.

Nadja Oblak se odlikuje po svoji preudarnosti in delavnosti. Je učenka, na katero se je vedno mogoče zanesti. Vseh devet let je dosegla odličen učni uspeh. Sošolcem v stiski je znala prisluhniti in jim ponuditi roko v pomoč. Sodelovala je na nemškem bralnem tekmovanju in osvojila priznanje.

Miho Bjelovučič je devet let odličen učenec. Svoje odlično znanje materinščine je dokazal tako z osvojenim bronastim Cankarjevim priznanjem kot tudi večletnim uspešnih sodelovanjem pri projektu Evropa v šoli. Za svoje odlično znanje angleščine pa je prejel mednarodni certifikat Cambridge. Sodeloval Evropa v šoli

David But je 9 let odličen učenec. Svoje  znanje je v letošnjem letu dokazal na naravoslovnem in družboslovnem področju. Na državnih tekmovanjih je osvojil zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, na področnem tekmovanju pa je iz znanja geografije prejel srebrno priznanje. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni znački  je prejel naziv zlati bralec. Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je prejemnik bronastega Cankarjevega priznanja iz znanja materinščine, bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike, bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine, bronastega priznanja za doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju iz logike ter bronastega Stefanovega priznanja za uspeh na šolskem tekmovanju iz fizike.

Nika Draškovič je 9 let odlična učenka. Svoje  znanje materinščine je v letošnjem letu dokazala z osvojenim srebrnim  Cankarjevim priznanjem. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni znački  je prejela naziv zlata bralka.  Udeležila se je tudi naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je prejemnica bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine ter bronastega priznanja za doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju iz logike. Posebej uspešna  je bila pri znanju angleščine. Osvojila je angleško bralno značko ter za odlično znanje angleščine prejela mednarodni certifikat Cambridge.

Damir Šarlah je 9 let odličen učenec. Svoje znanje na naravoslovnem področju je v letošnjem letu dokazal z osvojenim srebrnim Stefanovim priznanjem iz znanja fizike. Svoj uspeh na naravoslovnem področju je potrdil tudi kot prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike.

Jaša Virant je 9 let odličen učenec.  Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je v letošnjem letu prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike ter bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika.

Klara Junkar Klančnik je sedmošolka, 7 let odlična učenka. Na državnem tekmovanju iz logike je dosegla zlato priznanje in je bila povabljena na slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj in srečanje mladih raziskovalcev Zotkini talenti v Gallusovo dvorano v Ljubljani. Svoje znanje je v tem šolskem letu dokazala tako na naravoslovnem kot družboslovnem področju, saj se je udeležila Vegovega in Cankarjevega tekmovanja ter na obeh osvojila bronasto priznanje. Brala je za slovensko in nemško bralno značko. Dodatno je opravljala je mednarodni Cambridge izpit iz angleščine.

Od tretjega razreda je članica šolske folklorne skupine Spominčice, ki je bila na letošnji reviji folklornih skupin izbrana za udeležbo na regijski ravni.

Šolo je uspešno zastopala tudi kot športnica, saj je na medobčinskem atletskem tekmovanju osvojila zlato medaljo v skoku v višino.

Kot hip-hop plesalka plesne šole Kuš ni me se uspešno udeležuje mednarodnih plesnih tekmovanj (Sarajevo – 4. mesto, Zagreb – 1. mesto). Jezdi tudi v Konjeniškem klubu Strmol.

O dosežkih ostalih učencev, in dosežkih šole kot celote, pa boste, spoštovani, lahko prebrali več v nadaljevanju Vsevedke 22. Verjamem, da boste ob branju presenečeni in hkrati zadovoljni, da vaš otrok, otroka, otroci obiskujejo našo, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Sama sem na svoje učence zelo ponosna.

Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem, najprej učencem za dosežen uspeh, takoj zatem vam, spoštovani starši, ki ste otrokom stali ob strani. Enaka zahvala velja tudi spoštovanim sodelavcem, ki so načrtovali, organizirali in izvajali vzgojno-izobraževalno delo z učenci na način, ki je vodil do tovrstnih rezultatov.

Naj ponovno poudarim, da smo ubrali nov, učinkovitejši konstruktivistični pristop dela pri pouku s t.i. formativnim spremljanjem napredka posameznega učenca in skupine kot celote. S takim načinom dela bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, saj pri učencih spodbuja notranjo motivacijo, za katero na šoli verjamemo, in tako kažejo tudi mnoge študije, da je otrokom prirojena in jo je potrebno ponovno vzpodbuditi, za kar pa sta opisana načina pravšnja. Dodatno pa bomo v pouk vključili tudi t.i. inkluzivne asistente kot pomočnike, mentorje učencem in poudarjali pomen fleksibilnega izbiranja učiteljevih stilov vodenja učencev.

Naj bo zapisano tudi popotnica v novo šolsko leto, leto 2016/2017.

S spoštovanjem,

ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

 

Dostopnost