Smo jezikovno usposobljeni.mintV okviru interesne dejavnosti Jezikajmo skupaj 2, pri kateri se seznanjamo s tipologijo, vsebino in izvedbo izpitov iz znanja nemščine za pridobitev certifikatov znanja, bo v petek, 25. 03. 2016, s pričetkom ob 13. uri in koncem do 14.30, v učilnici MAT3, izvedena predstavitvena delavnica nemških izpitov.

Predstavnica jezikovnega centra Mint International Hause Ljubljana bo predstavila vzorčno/demo izpitno situacijo in udelezence neposredno vključila v aktivnosti.

Tako bodo udeleženci lahko uvideli in ovrednotili svoje jezikovne zmožnosti sporočanja, pisanja in razumevanja ter prepoznali svoja močna področja.

Mentorica: mag. Nina Gašparac

Dostopnost