Smo odgovornega ravnanja.Spoštovani starši,

zelo sem vesela, da ste si vzeli čas, razmislili in zapisali vse pohvale, predloge, mnenja in kritike vezane na usmeritve v vzgojno-izobraževalnem delu naše šole v prihodnje.

Prav vsako zapisano misel sem že in še bom prebrala, nato pa umestila v usmeritve dela na šoli.

Razume se, da sem posebej vesela pohval, saj nam dajejo moč in pozitivno energijo za delo vnaprej, a tudi kritike so dobrodošle, še posebej, če so utemeljene in nam predstavljajo izziv za spremembe in izboljšave.

Vsem, ki ste že vrnili izpolnjene anketne vprašalnike, se iskreno zahvaljujem, ostale pa prosim, da le to še storite do konec meseca marca.

S spoštovanjem,

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost