Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Občini Rogaška Slatina organizira v petek, 16. 11. 2012, ob 9.00 uri v Kulturnem centru predavanje psihoterapevta Mihe Kramlija na temo »Znanje mimo droge in varna uporaba tehnologije«. Predavanje je namenjeno zadnji triadi osnovnošolcev.

Dostopnost