Cilj projekta je izobraževati in ozavestiti otroke, vzporedno pa tudi širšo javnost, o pomenu zajtrka, zdravih prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil ter pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in čebelarstva za kmetijsko pridelavo. Glavna aktivnost tega projekta je zajtrk, 16. novembra, ko bodo otroci za zajtrk jedli črn kruh, maslo, med, jabolko, mleko – vse slovenskega porekla.

Dostopnost