Spoštovane strokovne sodelavke in spoštovani strokovni sodelavci

II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ, Kostrivnice in Sv. Florijana,

ob svetovnem dnevu učiteljev vam iskreno čestitam in

se vam zahvaljujem za opravljanje tako plemenitega poslanstva

kot je vzgoja in izobraževanje učencev.

S spoštovanjem

ravnateljica Milena Vreš, prof.

Dostopnost