Spoštovani ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji, vzgojiteljice in vzgojitelji, ostali strokovni delavci!

Filozof Theodore Brameld pravi: »Učiteljski poklic se mi brez sence dvoma zdi največji od vseh poklicev«.

Ob prazniku učiteljev vam iskreno čestitamo ter želimo veliko entuziazma, moči, poguma, inovativnosti, ustvarjalnosti in srčnosti,

da bi lahko svoj poklic še naprej opravljali tako predano in uspešno, predvsem pa da bi v svojem delu uživali.

Tudi v bodoče si želimo uspešnega sodelovanja in sooblikovanja kakovostnega šolskega in predšolskega prostora!

S spoštovanjem,

zaposleni na OE Celje ZRSŠ

mag. Špela Drstvenšek,

vodja območne enote Celje

Zavod RS za šolstvo/National Education Institute of Slovenia
OE Celje
Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Dostopnost