Učitelji se že veselijo, da se učenci v šolo zapodijo.
Da odprejo šolske torbe, pripravljeni za nove borbe.
Vse po novem že diši, zvezki, šola, tudi mi.

Drage učenke, dragi učenci in spoštovani starši,
v hrame učenosti, na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in na obe POŠ, Kostrivnica in Sv. Florijan, se vračamo v petek, 1. septembra 2023, ob 8. 15 uri. Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz obeh podružničnih šol. Učenci od 1. in do 5. razreda imajo planiran KD, ostali učenci od 6. in do 9. razreda pa 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV IN OPB
Prvi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo za učence od 2. in do 4. razreda, ki jih bo sprejel učitelj JUV. Ravno tako bo organizirano podaljšano bivanje, varstvo vozačev in kosilo za prijavljene učence. Obiskovanje varstva vozačev je obvezujoče, saj je šola odgovorna za učence vozače do vstopa na avtobus/minibus.

ŠOLSKA PREHRANA
Malica in kosilo bo organizirano. V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli že meseca junija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno, do 8. 00 zjutraj, odjavljati obrokov v primeru odsotnosti otroka. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

ŠOLSKI PREVOZI
Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa:

 • SV. FLORIJAN
  Smer jutranje vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN – ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Tuncovec II – GIC gradnje – Strmec pri Rogatcu – Zg. Gradišče pri Rogatcu – Sveti Florijan – Zg. Sečovo – Cerovec (kapela) – Cerovec (bife) – AP Kmet – Parkirišče Golob – II.OŠ Rogaška Slatina)
  6:30 – prvi jutranji avtobus
  7:30 – drugi jutranji avtobus
 • KOSTRIVNICA
  Smer obeh jutranjih voženj: ROGAŠKA SLATINA – RATANSKA VAS – SP. NEGONJE – ZAGAJ POD BOČEM – ČAČA VAS – ZG. KOSTRIVNICA – SP. KOSTRIVNICA – PODPLAT – SP. GABERNIK – ZG. GABERNIK – GABROVEC – ZG. KOSTRIVNICA – ČAČA VAS – ZAGAJ POD BOČEM – SP. NEGONJE –
  ROGAŠKA SLATINA
  6.25 – prvi jutranji avtobus
  7.20 – drugi jutranji avtobus

Na relaciji Kostrivnica bosta obe jutranji vožnji in vožnja, ki ima odhod izpred II. OŠ ob 14.50, potekale v smeri: Zagaj pod Bočem – Zg. Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat – Sp. Gabernik – Zg. Gabernik – Zg. Kostrivnica – Zagaj pod Bočem – Rogaška Slatina.

OPOLDANSKE VOŽNJE
13:35 – prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica lanska trasa
13.35 – prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan

14.50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri

15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan –Tuncovec

VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus)

Relacija: Plat – Topole – Male Rodne
6:20: Plat – Topole – II.OŠ Rogaška Slatina
12.50: VIZ II. OŠ – JVIZ I. OŠ – Topole – Male Rodne
14:10: VIZ II. OŠ – JVIZ I. OŠ – Plat – Male Rodne

Relacija: Rogaška Slatina – Kamna Gorca – Podplat – POŠ Kostrivnica
6:50: Kamna Gorca – Podplat – Sp. Kostrivnica – POŠ Kostrivnica
7:08: POŠ Kostrivnica – Boč (Polajžer) – POŠ Kostrivnica
14:00: POŠ Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat – Kamna Gorca

Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu)
7:20: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskem domu)
13:35: Rogaška Slatina – Irje (proti Lovskem domu)

Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)
7:35: Irje (Turnšek)
13:20: Rogaška Slatina – Irje (Turnšek)

Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, minibus pa po objavljenem voznem redu.
Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščeni prevoznik. Prijavo na šolske prevoze (avtobus ali minibus) je potrebno izpolniti najkasneje do torka, 5. 9. 2023, na povezavah:

prijava na šolski avtobus
prijava na minibus

Želimo vam umirjen in uspešen vstop v novo šolsko leto.

S spoštovanjem

ravnateljica Milena Vreš, prof. in
kolektiv VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Dostopnost