Zadnji dan v šolskem letu 2022/2023 bo organiziran na naslednji način:

Za učence od 1. do 5. razreda bo ob 9.00 na zunanjih senčnih površinah pri šoli proslava ob dnevu državnosti. Ostale ure bo potekal pouk v sklopu katerega bodo učenci odšli na kepico sladoleda k Šabanu (šola časti učence ob koncu šolskega leta). Po povratku pa bodo prevzeli spričevala, obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih, pohvale, priznanja in se poslovili od šole do 1. septembra.

Za učence od 6. do 8. razreda poteka prve tri ure pouk po urniku, 4. in 5. uro pa sledita uri OS, v okviru katere prejmejo učenci spričevala, obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih, pohvale, priznanja.

Učenci so v šoli od 8.15 do 12.45.

Ob 13.30 vozi prvi šolski avtobus in minibus, kasnejše vožnje bomo ta dan odpovedali.

Kosilo bo organizirano po končanem pouku. V koliko učenci ne bi kosili, morate kosilo pravočasno odpovedati na že znan način.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2022/2023 sproščeno, varno, zdravo in zadovoljno.

Vse dobro tudi med poletnimi počitnicami.

Leonida Medved, prof.                                                                                 Milena Vreš, prof.

Pomočnica                                                                                                    ravnateljica

Dostopnost