Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v mednarodni raziskavi RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI (ICILS) 2023.

Za sodelovanje v raziskavi so bili izbrani učenci 8.b oddelka.

Raziskava bo potekala v sredo, 21. 6. 2023, od 8.30 do predvidoma 12.00 v računalniški učilnici in v študijskem kotičku (za učence s prilagojenim časom). Potek raziskave bodo koordinirali zunanji izvajalci Pedagoškega inštituta, učitelji, ki poučujejo pouk v 8. b, bodo prisotni kot nadzorni učitelji.

V času poteka raziskave moramo na šoli zagotoviti red in disciplino, še posebej na zgornjem hodniku PS, proti računalniški učilnici.

V raziskavi bo sodelovalo tudi 15 naključno izbranih učiteljev, ki poučujejo v 8. razredih.  Ti bodo izpolnjevali anketni vprašalnik na daljavo. Koordinator raziskave na šoli je Mitja Štorman, ki bo izbranim učiteljem posredoval povezavo za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Rok za izpolnitev le teh je sreda, 28. 6. 2023.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Vodja projekta na šoli:                                                                      Ravnateljica:             

Mitja Štorman, mag.družb.inf.                                                         Milena Vreš, prof.

Dostopnost