V četrtek, 22. 6. 2023, bo ob 11.00 v KC občinska proslava ob dnevu državnosti v organizaciji JVIZ I.OŠ Rogaška Slatina

Proslave se bodo udeležili učenci s spremljevalci od 6. do 8. razreda I. in II. OŠ Rogaška Slatina ter zunanji gostje.

Po končani proslavi gredo učenci skupaj z zaposlenimi ob zaključku šolskega leta na kepico sladoleda k Centralu.

Učenci od 1. do 5.razreda gredo na kepico sladoleda v petek, 23. 6. 2023 k Šabanu, učenci POŠ dobijo sladoled v četrtek, 22. 6. 2023 na šolo.

Sledi povratek v šolo in nadaljevanje s poukom oziroma z dejavnostmi po urniku.

Kulturno in sproščeno preživete zadnje šolske dneve tega šolskega leta želimo.

Leonida Medved, prof.                                                                      Milena Vreš, prof.

pomočnica                                                                                              ravnateljica                                          

Dostopnost