6. RAZRED

Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence in starše bo od torka, 7. 6. do četrtka, 9. 6. 2022, preko spletne strani http://npz.ric.si.

SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV Z DOSEŽKI UČENCEV PRI NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse (v obliki pdf) bo potekal v računalniški učilnici v TOREK, 7. 6. 2022, v SREDO, 8. 6. 2022 in v ČETRTEK, 9. 6. 2022. Vpogleda se lahko udeležijo tudi starši, ki se na vpogled pisno najavijo ravnateljici.

Učenci morajo imeti za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dosežkov s seboj listek s šifro in EMŠO.

Leonida Medved, prof.

pomočnica

Dostopnost