»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.«

                                                                                                            (Albert Einstein)

Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ, Kostrivnica in Sv. Florijan, iskreno vam čestitam ob vašem prazniku in se vam zahvaljujem za ves vloženi trud v vzgojo in izobraževanje naših učencev.

S spoštovanjem                                                                                        ravnateljica Milena Vreš, prof.

Dostopnost