Človek, ki skrbi za svoje staro znanje in hkrati nenehno pridobiva novo,
lahko postane učitelj drugih.
Konfucij

Kar pomeni, da zahteva delo učitelja nenehno učenje in razvoj.
Zavedati se moramo, da imamo pred sabo vedno nove učence,
ki so vsak zase edinstveni in drugačni od drugih,
tistih v prejšnjih generacijah.

Spoštovani učitelji, vaša vloga je neprecenljiva,
saj s svojim odnosom, poučevanjem
in vzgajanjem pomagate oblikovati slehernega mladega človeka.

Zato dovolite, da vam čestitamo ob dnevu učiteljev in vam zaželimo,
da v svojem delu uživate in v svojih učencih pustite sled.

Učitelj mora pritegniti otroška srca s svojo naklonjenostjo,
prijateljskim odnosom in ljubeznijo do otrok.
Jan Amos Komenski

Zaposlene na OE Celje,
Zavoda RS za šolstvo

Dostopnost