Spoštovani,

Vlada RS je 10. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 19. marca 2021.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka enako kot v preteklem tednu.

Novost, ki jo prinaša sprememba Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, da zaščitnih mask učenkam in učencem, ki so starejši od 12 let, ni treba več nositi pri pouku športa.

Priporočajo, da čim več pouka športa in drugih aktivnosti poteka zunaj.

Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učence in učenke od 6. razreda OŠ oz. od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih, medtem ko pa je od 1. do 5. razreda obvezna le v matičnih oddelkih.

Izjema v skladu z navodili NIJZ so otroci z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr. rak, cistična fibroza) in pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja.) O tem presoja osebni zdravnik otroka.

Izjema odloka je, da se lahko pri neposredni komunikacijami z gluhimi in naglušnimi otroki, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitne maske začasno opusti, če:

– je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dva metra,

– se uporabi vizir ali

– komunikacija poteka za stekleno pregrado.  

Uporaba mask za vse zaposlene je obvezna tudi naprej. 

Obveščam vas še, da je NIJZ ponovno posodobil Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS.CoV-2 v zavodu, ki so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Izpostavim lahko enako izjemo, ki je veljala pri opredelitvi visoko rizičnega tesnega kontakta za učitelja na predmetni stopnji, v posodobljeni verziji navodil velja sedaj tudi za učitelje na razredni stopnji, pod enakimi pogoji.

V samem pogoju, ki dovoljuje izjemo, je še jasneje opredeljena časovna komponenta izpostavljenosti, ta znaša največ 45 minut v obdobju kužnosti (t.j. ena šolska ura).

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

Milena Vreš, prof., ravnateljica

Dostopnost