Spoštovane učenke, spoštovani učenci,

spoštovani starši, spoštovane sodelavke in sodelavci,

današnji deževen dan, 1. september 2020 kaže, da je pred vrati jesen in čas pričetka pouka. Napočil je čas, ko na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ponovno z veseljem pričakujemo vse učence v prostorih šole.

Letošnje šolsko leto  bo šolo obiskovalo skupaj 579 učencev, na  CŠ 518, v  POŠ Kostrivnica 45 in v POŠ Sveti Florijan 16 učencev. Prvič bo šolski prag  prestopilo 69 prvošolk in prvošolcev, od teh  devet v 1. razred POŠ Kostrivnica in trije v 1. razred POŠ Sveti Florijan.

Naloga vseh zaposlenih je, da šola postane  varen in delovno primeren prostor, kjer otroci lahko razvijajo pozitivne medosebne odnose, ustvarjajo in se učijo drug od drugega ter skupaj z učitelji  soustvarjajo  proces učenja in vzgajanja.

V letošnjem šolskem letu bo to še bolj pomembno, saj bo pouk zaradi ukrepov proti koroni, potekal po modelu B. Upoštevati bomo morali posebne pogoje dela in poskrbeti za zaščito in varnost naših varovancev, hkrati pa tudi za svojo varnost in zdravje. Odgovornost je torej velika, tako na strani staršev kot na strani šole.

Potrudimo se, da bo vsak učenec, vsak zaposleni in vsak obiskovalec šole začutil, da je šola prostor za medsebojno spoštovanje, upoštevanje različnosti, za medsebojno pomoč, solidarnost, sočutje in podporo.  

Čeprav je pred vrati posebno in v marsičem izjemno šolsko leto, ne pozabimo vsi skupaj na vsakdanje prijazne besede, ki se pogosto izgubijo v naglici, ki jo baje narekuje hiter tempo življenja. A vsi imamo izkušnjo, da se čas lahko popolnoma ustavi. To se je pripetilo spomladi. Zato si sedaj vzemite čas in negujte drug do drugega prijazne besede, kot so: »Dobro jutro, dober dan, izvoli, prosim, hvala, oprosti, žal mi je, vesela, vesel sem, da te vidim, bodi dobro, ostani zdrav, zdrava in tako dalje«.

Vzpostavljanje medosebnih odnosov, kot menijo  nekateri, ne poteka enosmerno, ker če je tako, potem to niso medosebni odnosi, ampak enosmerna komunikacija. Pri medosebnem odnosu sta v odnosu vsaj dve osebi, lahko tudi več. Medosebne odnose gradi odkritosrčnost, veselje na licih ob srečanju druge osebe, prijazen nasmešek na ustnicah, iskriv pogled namenjen ali šefu (ravnatelju) ali tehničnemu delavcu ali učencu razredne ali učencu predmetne stopnje ali staršem ali naključnim obiskovalcem. 

Vse opisano je  podlaga za uspešno učenje, pridobivanje znanja, veščin, spretnosti, navad in strategij za vseživljenjsko učenje učencev, zaradi katerih šole so in obstajajo.

Drage učenke in dragi učenci, bodite pozorni na opisano in upoštevajte nasvete in izkušnje starejših. Bodite delovni, skrbni in redni, postavite si cilje, ki bodo nekoliko višji od vaših zmogljivosti in trudite se zanje, saj ciljev ni moč dosegati brez dela, odgovornosti in velike angažiranosti.

Pa veliko se smejte, saj je baje »Smeh pol zdravja, druga polovica pa je v tem trenutku le varna razdalja in dobra higiena.«   

Spoštovani odrasli, učitelji in starši, bodite  učencem v oporo in v zgled. Ne zahtevajte od njih nekaj, česar sami ne počnete. Medsebojno spoštovanje in  zaupanje se gradi na soodvisnosti, doslednosti, skrbnosti, spodbujanju in pomoči. 

Vsem skupaj želim lep, varen in ustvarjalen začetek novega šolske leta, sama ga bom preživela v zavetju in objemu svojega doma.

Pa srečno!

Ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost