Praktični del NPZ iz predmeta ŠPO za izbrane devetošolce bo

  • v četrtek, 18. maja 2017, 1. in 2. šolsko uro v telovadnici.

 Učenci devetošolci, ki ste vrnili soglasja za sodelovanje, se ob 8.15 zberete v telovadnici.

Obvezna je športna oprema.

Želimo vam veliko uspeha pri praktičnih nalogah NPZ iz predmeta ŠPO.

Aktiv za ŠPO

Dostopnost