Smo odgovornega ravnanja.Za učence (od 2. do 5. razreda), ki so se naknadno izpisali iz OPB in so postali vozači, od ponedeljka, 3.10.2016, organiziramo novo skupino varstva vozačev.

Varstvo vozačev bo potekalo vsak dan od 11.50 (po 4. šolski uri) do odhoda prvega avtobusa ob 13.35 v učilnici 2.B.

Učenci vozači se po 4. ali 5. šolski uri zberete pri učilnici 2. B. Po dogovoru z dežurnim učiteljem smete med varstvom na kosilo (v tem času poskrbijo za vas dežurni učitelji v jedilnici in na hodnikih) ali v šolsko knjižnico. Po kosilu se vrnete v varstvo, od koder  skupaj z učiteljem odidete na avtobusno čakališče in varno vstopite na avtobus.

Dostopnost