Smo odgovornega ravnanja.Spoštovani učenci, starši in zaposleni,

ob zaključku šolskega leta 2015/2016 sem v uvodu k Vsevedki 22 zapisala, da smo na šoli zadovoljni z rezultati svojih učencev in da smo delo zaključili, kot že običajno, zelo uspešno. Poudarila sem, da nekateri bolj, drugi manj v skladu s svojimi pričakovanji.

Zapisala sem tudi, da so lahko pričakovanja previsoka, prenizka ali pa realna. Da so pričakovanja realna takrat, ko poslušamo sebe in svoje želje ter ko si znamo zastaviti realne cilje, ki zahtevajo voljo, moč in čas, da jih uresničimo. Pri tem je potrebno razumeti in sprejeti, da so nekatera naša pričakovanja, ki nas vodijo v razočaranja, nerealna, zato se je potrebno še posebej potruditi, vložiti dodatni napor, se naučiti odrekati bolj privlačnim ciljem in nameniti čas ciljem, ki so realni in uresničljivi. Poudarila sem tudi, da mnogi po nekaj razočaranjih v življenju to storimo, a vse preveč je še tistih, ki se problema ne lotijo na pravi način, da bi se lahko osebno uresničili in bili zadovoljni s sabo in s svojim življenjem.

Naj ob začetku šolskega leta ponovno poudarim, da je potrebno realno postavljati svoja pričakovanja, potrebe in meje, ob tem pa hkrati prepoznavati in spoštovati tudi pričakovanja, potrebe in meje drugih.

In kako se lotiti te, precej zahtevne naloge, da bomo ob koncu šolskega leta 2016/2017 lahko dvignili raven zadovoljstva z doseženim rezultatom in posledično ocenami?

Odgovor je večplasten, zagotovo pa se prvenstveno skriva v dobrih medosebnih odnosih, v katerih se počutimo sprejete, varne, enakovredne, spoštovane, upoštevane. Vsak si mora po svojih močeh prizadevati za pozitivne medosebne stike, ki posameznika kot skupino prežemajo z veseljem, da smo nekaj skupaj naredili, ustvarili in dosegli.

Psihiater in podpornik teorije izbire, William Glasser, čigar ideje se osredotočajo na osebno izbiro, osebno odgovornost in osebno transformacijo, govori o pomenu pozitivnih medosebnih odnosov pri doseganju ciljev. Po njegovi teoriji naše želje temeljijo na štirih človekovih potrebah, potrebi po zabavi, moči, svobodi in ljubezni. Z ljubeznijo opredeljuje potrebo po biti z nekom, ga spoštovati, imeti rad, tudi sebe, rad delati stvari, biti prežet z aktivnostmi, ki jih izvajamo itd.

Psihologinja Ljubica Uvodić Vranić pa dodaja, da ljubezen pomeni osnovo v medosebnih odnosih, v katerih drug drugega poslušamo in smo za take odnose pripravljeni žrtvovati tudi določen napor in svoj čas.

Starši izkazujemo svojim otrokom podporo in naklonjenost na različne načine. A najbolj prav je, da jim ob načrtovanju in doseganju realnih pričakovanj in ciljev stojimo ob strani. Podporo in naklonjenost izkazujemo z zaščito, skrbjo, besedno podporo, finančno-materialnimi vložki, poslušanjem, vzorom, stiskom, objemom in kar je najpomembneje, s časom, ki ga preživljamo skupaj z otroki. Ne gre za to, da bi morali biti neprestano skupaj, temveč za to, da znamo aktivno in ustvarjalno preživljati čas, ko smo z njimi, in da smo dovzetni za informacije, ki nam jih sporočajo. Le v takih razmerah in odnosih dobimo skupne priložnosti za odpravljanje dilem o tem, kaj je in kaj ni realno pričakovaje, pridobimo pa tudi čas za usklajevanje, poenotenje teh mnenj. Temu sledi le še usmerjanje otroka v racionalno izkoriščanje časa, v potrebno vlaganje napora, tudi v odpovedovanje in mnogokrat garanje, da usklajene in pričakovane cilje otrok doseže.

Zadnje čase dajem pogosto za vzor naše športnike, kot so Tina Maze, Peter Prevc in Tim Gajser. Vsi trije, pa še kakšen, znajo zelo učinkovito in preudarno usklajevati zastavljene cilje ter usmerjati svoja pričakovanja k željenim rezultatom. Ob opisanem pa so potrebni še vera in zaupanje vase, srčnost in vsi (ne)materialni pogoji, da se posameznik lahko uresniči.

Kot sem ob koncu šolskega leta zapisala, bomo na naši šoli postorili potrebne strokovne korake, da bo čim več oz. še več učencev doseglo svoje pričakovane cilje in ji bo še več zadovoljnih s svojimi dosežki ob koncu šolskega leta. Pri tem namenu nujno potrebujemo tudi vašo podporo (suport), spoštovani starši.

Najprej bomo upoštevali vse zgoraj zapisano in v govorilne ure z vami, starši, vnesli tudi pogovore o tem, kako naj posamezne družine usklajujejo svoja in otrokova pričakovanja s pričakovanji učiteljev in šole kot celote. Pri oddelčnih skupnostih pa bomo seznanjali učence s koraki, kako se morajo konkretno lotiti tovrstne naloge. Šlo bo za neke vrste učenje učenja.

Naj ponovno še enkrat poudarim, da smo v preteklem šolskem letu v ta namen ubrali dobro znan, pri mnogih učiteljih že utečen, učinkovitejši konstruktivistični pristop dela, podprt s formativnim spremljanjem napredka posameznega učenca in skupine kot celote. S tem bomo nadaljevali.

V pouk pa se bodo od septembra dalje dodatno po potrebi vključili tudi t.i. inkluzivni asistenti, učitelji, ki bodo kot pomočniki, mentorji učencem pomagali premoščati sprotne učno-vzgojne težave ali jih usmerjali in vzpodbujali pri delu.

Dosledno pa bomo poudarjali tudi pomen fleksibilnega izbiranja učiteljevih stilov vodenja učencev, ki temeljijo na dobrem poznavanju posameznih učencev in skupin, na vzpostavljanju dobrih medosebnih odnosov (odnosi učenec – učitelj, učenec – učenec, učitelj – učitelj inkluzivni asistent) ter primernem odzivu učiteljev na različne učne situacije.

V novem šolskem letu pa je novost tudi ta, da smo teden dejavnosti z meseca marca prenesli na prvi teden v septembru. Letos sta to dva dneva dejavnosti. V prihodnje se bo število le-teh gibalo od ena do pet. Spremembo smo izvedli zaradi usklajevanja razmerja (50%:50%) med realizacijo števila dni pouka v prvem in drugem polletju. Zaradi izvajanja fleksibilnega predmetnika je bilo težko zagotavljati omenjeno razmerje, saj je bilo izvedenih dni dejavnosti (vseh je na letni ravni 15) v drugem polletju več, kot v prvem polletju.

Ob koncu naj povem še to, da v letu 2017 praznujemo na šoli trideset (30) let obstoja naše šole kot celote, namreč 1987 je bila dograjena zadnja, tretja faza. Šola je bila grajena v treh fazah, prva faza, nižja stopnja, kot smo temu v tistem času rekli, je bila zgrajena že sedem let prej, leta 1980. Ker na šoli ocenjujemo, da je potrebno prelomne obletnice proslavljati, saj dodatno krepijo dobre odnose, povezujejo ljudi in dvigajo nivo kulture šole, bomo od 1. januarja dalje namenjali več pozornosti tej obletnici. Sproti vas bomo, spoštovani, na različne načine obveščali o naših aktivnostih.

V novem šolskem letu 2016/2017 želim vsem vse dobro, predvsem veliko iskrenih, prijateljskih in z ljubeznijo podprtih medosebnih odnosov. Orientirani v pozitivno bomo zagotovo učinkovitejši in uspešnejši, s tem pa bolj zadovoljni sami s seboj in s svojim prispevkom za skupno dobro. In poslanstvo vsake šole, posebej naše, gre v tej smeri.

S spoštovanjem,

ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost