Smo odgovornega ravnanja.ZAČETEK POUKA IN OSTALIH AKTIVNOSTI: ob 8.15 uri

ORGANIZACIJA DELA:

V dopoldanskem času bodo aktivnosti potekale po posameznih OS na osnovi manjkajoče realizacije pouka. Vsebine dorečejo člani vseh aktivov na zadnjem aktivu za šolsko leto 2015/16 – evalvacija dela aktiva.

MALICA: po običajnem razporedu

PREVOZI: Zjutraj bo vozil le drugi jutranji avtobus, ki prične z vožnjo ob 7:35. Ob 13.15 odpeljejo šolski avtobusi izpred šole. Vse kasnejše vožnje šolskega avtobusa ta dan odpadejo!

KOSILO bo za vse učence ta dan odpovedano, razen za tiste, ki se prijavijo nanj preko klica ali SMS sporočila na mobilni telefon (041-449-309) do  četrtka, 23. 6. 2016 do 8.00, oziroma  ostanejo v OPB in so tudi prijavljeni. Določene OS ta dan izkoristijo pustne nagrade vezane na pogostitev. Zaradi varčevanja sladoleda ne časti šola.

Preživimo zadnji šolski dan združeni v ustvarjalnem sodelovanju in  v prijetnem, a tokrat tudi sproščenem, razpoloženju.

Med počitnicami pa ujemite čim več koristnih, lepih in zdravih trenutkov, da začnete delo ustvarjalno in z dialogom ter sodelovanjem.

ravnateljica

mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost