Smo odgovornega ravnanja.Spoštovani starši in učenci,
z naglico se približuje prvi šolski dan novega šolskega leta, ki bo v torek, 1. septembra 2015.
Zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina z veseljem pričakujemo učence v šoli ob 8.15 uri.
Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo pridružili prvič in šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz podružnic.
Razredniki vseh treh šol bodo učence sprejeli pred vhodom v šolo in jih pospremili do matičnih učilnic.
Ta dan bomo imeli pouk organiziran tako, da bodo učenci najprej 3. šolske ure preživeli z (so)razredniki, nato pa se bo nadaljeval pouk po urniku.
Vozni red šolskega avtobusa bo od 1.9.2015 na osnovi dogovora med šolo, občino in starši časovno spremenjen. Prišlo je do zamika jutranjih voženj na kasnejši čas, opoldan pa smo z zamikom prve opoldanske vožnje zadovoljili želji staršev, da otroci odidejo z avtobusom domov takoj po končani 6. šolski uri. Na ta način lahko družine organizirate tudi kosilo za otroke doma. Novi vozni red šolskega avtobusa je zapisan na zloženki, ki jo učenci prejmejo prvi šolski dan in si ga lahko ogledate tukaj.
Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, opoldan pa vse tri predvidene vožnje.
S 1.9.2015 je na osnovi sklepa Sveta zavoda VIZ II.OŠ Rogaška Slatina z dne 15.3.2012 prevzela odgovornost za organizacijo in izvedbo ter financiranje prevozov otrok z mini busom ustanoviteljica, občina Rogaška Slatina. Časovni razpored in relacije tako urejajo s pooblaščenim prevoznikom.
Prvi šolski dan bo mogoče dobiti v šoli tudi kosilo, saj ste se v družini preko prijave že lahko odločili za ustrezen meni, ki ga bo otrok rad in vsega pojedel.
Prav tako bodo učenci do odhoda domov nadaljevali z delom v podaljšanem bivanju.
V kolikor se v družini odločite in prvega dne skupaj preživite čas po zaključku pouka po urniku, potem o tem na znan način obvestite učitelje OPB.
Veselimo se ponovnega snidenja z vsemi našimi učenci in z vami, spoštovani starši,

ravnateljica mag. Karla Škrinjarić in
zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Dostopnost