Smo ekološko in družbeno osveščeniV tednu prometne in požarne varnosti smo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v torek, 21.10.2014, v sodelovanju s poveljstvom PGD Rogaška Slatina izvedli vajo evakuacije prisotnih oseb iz prostorov šole in Športne dvorane. Cilj akcije je bil poskrbeti za hitro, temeljito in varno evakuacijo vseh oseb iz zadimljenega objekta. Letos je bil še posebej poudarek na organiziranosti in pomoči osebam, ki potrebujejo pri evakuaciji še posebno skrb: gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim in gibalno oviranim osebam. Odzivni čas evakuacije oseb na zbirno mesto je bil tri minute, čas zbiranja podatkov na zbirnem mestu osem minut. Sodelovalo je 9 članov PGD Rogaška Slatina, med njimi tudi poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah in poveljnik Celjske regije.
Za sodelovanje pri vaji evakuacije se zahvaljujem vsem, tako zaposlenim kot tudi učencem in članom PGD Rogaška Slatina.

mag. Karla Škrinjarić, spec.
Ravnateljica

Dostopnost