Smo odgovornega ravnanja.Spoštovani starši,
na osnovi 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki govori o pouka prostih dnevih in v 2. odstavku navaja »za učence je lahko pouka prost dan tudi dan šole, ko šola za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole« Vas obveščamo, spoštovani starši, da smo privedli organizirane dejavnosti po posameznih OS na temo Etika in vrednote, ki smo jih planirali v letnem delovnem načrtu, h koncu.

Po izvedenih aktivnostih bodo učenci centralne šole in obeh podružničnih osnovnih šol izkoristili pouka prosti dan v ponedeljek, 26.5.2014.

Verjamemo, da boste v prostem dnevu združili prijetno s koristnim skupaj z vašim otrokom.

mag. Karla Škrinjarić
ravnateljica

Dostopnost