Smo odgovornega ravnanja.           V petek, 21. 2. 2014, se bo pričela s strani ustanoviteljice Občine Rogaška Slatina energetska sanacija šole in športne dvorane, ki v prvi fazi zajema zamenjavo strehe, kasneje pa tudi izolacijo zidov in  menjavo oken.

Ker bodo dela potekala v več fazah na različnih lokacijah šole in športne dvorane predvidoma vse do junija 2014, bomo morali biti vsi na šoli povečano pozorni na svojo in tujo varnost. Izvajalci del bodo sicer poskrbeli za varnost na gradbišču s premičnimi gradbiščnimi ograjami in obveščevalnimi tablami, a mi jih moramo dosledno upoštevati in se izogibati vsem morebitnim tveganjem. Na osnovi potrebe zagotavljanja prostora za izvajanje del in varnosti bodo prilagojeni tudi vhodi in izhodi iz šole in dvorane, kar pomeni, da bodo na določenih mestih določeni zaprti in bo potrebno poiskati pravi in začasni vhod.  Omejene bodo tudi zunanje razpoložljive površine za igro in sproščeno gibanje.

V ta namen zaposlene, učence, starše in ostale obiskovalce šole in športne dvorane prosimo in pozivamo, da dosledno upoštevate varnostna navodila in  izvajalcem omogočite nemoten potek dela, hkrati  pa poskrbite za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih. Ko bodo dela končana, se bomo lahko skupaj veselili novi pridobitvi ter bolj topli in prenovljeni zgradbi.

Dostopnost