Metanje kamenja in obmetavanje z njim predstavlja veliko nevarnost za ljudi in živali, hkrati pa  se s tem povzroča nepotrebna materialna škoda, zato tovrstnega početja na šoli ne odobravamo. Zoper kršitelje bomo  nemudoma in dosledno ukrepali. 

Dostopnost