OFS SPOMINČICE smo 7. 2. 2012 obiskali otroke v vrtcu. Predstavili smo jim otroško ljudsko izročilo skozi pesmi, igre, izštevanke in plese. Mali nadobudneži so skupaj z vzgojiteljicami vneto sodelovali, peli, se naučili špicpolko ter celo zavriskali. Obljubili so nam, da bodo z nami plesali, ko malce zrastejo, saj tudi v vrtcu vedo, kako pomembno je ohranjanje ljudskega izročila za naš narod.

Folklorni slovarček

Ljudsko izročilo
Znanje, vedenje, življenje, … najširših plasti ljudstva do konca 50-ih let 20. stoletja.

Bogastvo naših prababic in pradedkov se je širilo iz roda v rod, se tudi spreminjalo in nima pravega avtorja.

Folklora

Folk-lore = znanje ljudstva; ljudska duhovna kultura, tudi širše, ljudska kultura nasploh.

Folklorist
Znanstvenik, ki raziskuje folkloro.

Folklornik
Oseba, ki pleše, poje, igra, … v folklorni skupini. Si uredi pričesko, obleče  folklorni kostum in obuje folklorne čevlje. Otroci folklorniki nastopajo večinoma bosi.

Ljudski plesi

Plesi, ki so bili množično razširjeni v določenem preteklem obdobju med najširšo plastjo prebivalstva. Ni jih možno povsem časovno opredeliti, izvirajo iz podedovanega izročila, ves čas so se spreminjali in prilagajali.

Nekaj utrinkov:

 

Dostopnost