Kdor jih bere, vsak drugači pesmi moje sodi;
eden hvali in spet drugi vpije: “Fej te bódi!”
Ta veli mi: poj sonete; úni: poj balade;
tretji bi bil bolj prijatelj Pindarovi odi.
Bo prijeten morebiti temu glas gazelic;
úni bo pa rekel: kaj za Vodnikam ne hódi?
Razujzdanim bodo moje pesmi prenedolžne;
al tercjalke porekó, de jih je vdihnil zlódi.
Jaz pa tebi sami, draga! želel sem dopasti,
drugih nisem prašal, kaj se jim po glavi blódi. 

(France Prešeren, Gazela 7)

Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, bomo na II. OŠ Rogaška Slatina obeležili v Kulturnem centru Rogaška Slatina, in sicer v sredo, 15. 2. 2012, na drugem KULTURNEM VRTILJAKU, ki ga pripravljajo učenci od 6. do 9. razreda.


Dostopnost