Smo osebnostno močni.V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju imajo učenci in njegovi starši pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja na šoli ob prisotnosti učitelja.

Vpogled v ovrednotene naloge NPZ za učence in njihove starše bo v petek, 27. maja 2011.

Na naslednji povezavi si lahko ogledate razpored vpogledov v NPZ za 6. in 9. razrede. Na vpogledih bodo učitelji predstavili, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotavljali, ali je učenčev preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Učenci preverijo tudi ali so točke v preizkusu znanja pravilno seštete.

Starši se lahko priključijo na vpogled v naloge po razporedu oz. po dogovoru lahko tudi kasneje.

Dostopnost