Smo osebnostno močni.V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju imajo učenci in njegovi starši pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja na šoli ob prisotnosti učitelja.

Vpogled v ovrednotene naloge NPZ za učence in njihove starše bo v četrtek, 27. maja 2010, in sicer:

Za 6. razred:

MATEMATIKA:

1. ura: 6.C (v učilnici MA3; Marija Andrenšek)

2. ura: 6.B (v učilnici MA3; Marija Andrenšek)

3. ura: 6.A (v učilnici MA3; Marija Andrenšek)

SLOVENSKI JEZIK:

1. ura: 6.B (v učilnici SL2; Nisa G. Drofenik)

2. ura: 6.A (v učilnici SL2; Nisa G. Drofenik)

3. ura: 6.C (v učilnici SL1; Antonija Deučman)

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA:

1. ura: 6.A (v učilnici ZG; Mateja Borovnik)

2. ura: 6.C (v učilnici ZG; Mateja Borovnik)

3. ura: 6.B (v učilnici BI; Nisa G. Drofenik)

Za 9. razred:

MATEMATIKA:

4. ura: 9.A / 9.B (v učilnicah MA1, MA2; Zdenka Petek, Brigita Sajko)

SLOVENSKI JEZIK:

2. ura: 9.B (v učilnici SL1; Barbara Štefančič, Tatjana Škorja)

3. ura: 9.A (v učilnici SL3; Matejka Tirgušek)

KEMIJA:

1. ura: 9.B (v učilnici KE; Zinka Gjuras)

2. ura: 9.A (v učilnici KE; Zinka Gjuras)

Na vpogledih bodo učitelji predstavili, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotavljali, ali je učenčev preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Učenci preverijo tudi, ali so točke v preizkusu znanja pravilno seštete.

Dostopnost