Na matični šoli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina bomo skozi celo šolsko leto zbirali plastične zamaške, ki jih bomo z veseljem podarili humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica za otroke, ki potrebujejo pomoč. Poleg finančnega učinka ima tako zbiranje tudi ekološko noto.

V poštev pridejo čisti plastični zamaški in pokrovčki od embalaže živil (od pijač, mleka, jogurtov, začimb …) z oznako PP, PE ali z oznako za recikliranje.
Pokrovčki detergentov, čistil in kozmetike ne sodijo zraven.
V sklopu RaP ID Prostovoljstva smo naredili dva zabojnika za zbiranje zamaškov, ki smo jih poimenovali ˝ZAMAŠKOJEDI˝. Zabojnika se nahajata v šolski avli.
Ob koncu šolskega leta bomo objavili, koliko kilogramov zamaškov nam je uspelo zbrati.
Vsakega zamaška bomo posebej veseli, saj bomo le s skupnimi močmi in povezanostjo dosegli cilj.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš trud in sodelovanje.

Lep pozdrav!

Vodja PROSTOVOLJSTVA in njeni dobrodelni škratki:
Barbara Lazički


Človek, ki skrbi za svoje staro znanje in hkrati nenehno pridobiva novo,
lahko postane učitelj drugih.
Konfucij

Kar pomeni, da zahteva delo učitelja nenehno učenje in razvoj.
Zavedati se moramo, da imamo pred sabo vedno nove učence,
ki so vsak zase edinstveni in drugačni od drugih,
tistih v prejšnjih generacijah.

Spoštovani učitelji, vaša vloga je neprecenljiva,
saj s svojim odnosom, poučevanjem
in vzgajanjem pomagate oblikovati slehernega mladega človeka.

Zato dovolite, da vam čestitamo ob dnevu učiteljev in vam zaželimo,
da v svojem delu uživate in v svojih učencih pustite sled.

Učitelj mora pritegniti otroška srca s svojo naklonjenostjo,
prijateljskim odnosom in ljubeznijo do otrok.
Jan Amos Komenski

Zaposlene na OE Celje,
Zavoda RS za šolstvo


»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.«

                                                                                                            (Albert Einstein)

Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ, Kostrivnica in Sv. Florijan, iskreno vam čestitam ob vašem prazniku in se vam zahvaljujem za ves vloženi trud v vzgojo in izobraževanje naših učencev.

S spoštovanjem                                                                                        ravnateljica Milena Vreš, prof.


V projektnem tednu, ki bo potekal od 4. do 10. oktobra 2021, bomo učencem naše šole (centralna šola in obe podružnici) omogočili vsebinsko bogat program najrazličnejših aktivnosti, ki bodo vsebinsko povezane z letošnjo osrednjo temo Tedna otroka – RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, želimo poudariti pomen igre in igranja.

Projektni Teden otroka se bo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina odvijal že enajsto leto zapored. Tudi v tem šolskem letu so pri oblikovanju zbirnika sodelovali JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Kostrivnica, POŠ Sveti Florijan, III. OŠ Rogaška Slatina, Vrtec Rogaška Slatina, Knjižnica Rogaška Slatina, JSKD OI Rogaška Slatina, Kino Rogaška Slatina in PP Rogaška Slatina.

Zbirnik si lahko ogledate tukaj.

Marjana Zajko


Akcija zbiranja starega papirja bo potekala od 4. oktobra 2021 do 15. oktobra 2021. Papirja ne bomo tehtali, saj nam trenutne razmere to ne omogočajo. Prav tako, ga pred dnevom oddaje ne nosite v šolo. Obvezno mora biti zvezan v snopiče.

Stehtan papir boste lahko osebno oddali neposredno v za to namenjen zabojnik v TOREK (5. in 12. oktobra 2021) in v ČETRTEK (7. in 14. oktobra 2021) med 7.00 in 8.00 zjutraj ter med 12.00 in 13.00 opoldne.

Zabojnik je za šolo ob vhodu v zaklonišče.

Za zdravje in zaščito vseh nas upoštevajmo primerno varnostno razdaljo in uporabo zaščitne maske.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.


V petek, 1. 10. 2021 bo ob 17. uri v aplikaciji TEAMS potekala slavnostna podelitev Cambridge potrdil učencem, ki so izpit opravljali v šolskem letu 2020-2021.

V ta namen bodo učenci v šoli prejeli Cambridge potrdila o opravljenem izpitu.

Bivši devetošolci pa bodo potrdila in navodila prejeli na poštni naslov in elektronski naslov svojih staršev.

Veselimo se ponovnega slavnostnega snidenja.

                                                                           Koordinatorica slavnostne prireditve na šoli:

                                                                                        Mateja Vidovič, prof.


Vsi vem, da smo Slovenci športni narod, kar dokazujejo ne le številni uspehi slovenskih športnikov, temveč tudi polna igrišča in športne dvorane, ceste, polne kolesarjev, tekači na številnih športnih prireditvah ter hribolazci in pohodniki.

Država je 18. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za Dan slovenskega športa.  Datum je izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. 23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa.

Ta dan smo obeležili tudi na naši šoli, saj so imeli vsi učenci od 1. do 9. razreda športni dan, pripravili pa smo tudi razstavo o slovenskem športu.


Dostopnost