Spoštovani starši,

v skladu z navodili MIZŠ in DK NPZ bo med 22. in 26. marcem potekalo pilotno e-testiranje. Namen pilotnega e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje.

S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov.

Pilotna e-testa bosta dva in sicer posebej za 6. in 9. razred. Vsak bo sestavljen iz treh delov in sicer:

  • 1/3 testa naloga iz učnega jezika (slovenščina),
  • 1/3 testa naloge iz matematike,
  • 1/3 testa naloge iz tujega jezika (angleščina).

Predviden čas za reševanje bo 45 minut. Pilotni e-testi bodo zajemali različne tipe nalog.

Pilotno e-testiranje bo potekalo v računalniški učilnici.

Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

S strani Rica smo šole prejele tudi dnevni terminski plan po šolah in razredih.

Za 9. razred je za naš šolski okoliš predviden dan e-testiranja ponedeljek, 22. 3. 2021 (med 7.30 in 13.00), za 6. razred pa sreda, 24. 3. 2021 (med 7.30 in 13.00).

Podrobnejša navodila o časovnem razporedu e-testiranj posameznih skupin oddelka so oziroma bodo učenci prejeli v šoli.

Nadomestni termin za učence in šole, ki bi morda imele na predviden termin organizacijske, tehnične ali druge težave je petek, 26. 3. 2021 za 6. in 9. razred.

Za posamezno skupino učencev je predvideno do 90 minut. Pred ali po izvedbi e-testiranja ima posamezna skupina pouk po rednem urniku za ta dan.

V sklopu izvedbe bo dovolj časa, da bodo učitelji seznanili učence z uporabo programa, da bodo učenci rešili test in da se bodo prostori po uporabi pripravili za naslednjo skupino učencev v skladu z navodili NIJZ.

Potek izvedbe e-testiranja v šoli:

  • do 15 min za seznanitev učencev s programom za e-testiranje,
  • 5 min za razdelitev uporabniških imen in gesel učencem ter vstop v program za e-testiranje,
  • 45 min za reševanje testa.

Tehnična omejitev reševanja testa bo nastavljena na 60 min (čas reševanja testa začne teči po prijavi učenca v program). V primeru tehničnih težav se čas učencu ne bo odšteval. Učenec bo po odpravi težav nadaljeval z delom, kjer je končal, saj bo program vsako minuto shranjeval učenčeve odgovore.

Potek izvedbe e-testiranja doma

Učenci 6. in 9. razreda bodo testiranje lahko izvedli tudi sami doma v popoldanskem času (po 15.30). Program bo učencem na voljo isti dan, kot bodo test pisali v šoli. V program bodo vstopali z enakim uporabniškim imenom in geslom kot v šoli. Učenec bo lahko ponovno reševal test od začetka (prazen test). Čas za reševanje doma bo tehnično omejen na 90 minut.

E‐testi za reševanje doma so dostopni na spletni strani za učence (npz.ric.si), prav tako navodila za reševanje e‐testa (video in PDF‐dokument).

Učenci 6. in 9. razreda, ki jih na dan izvedbe e-testiranja ne bo v šoli, bodo testiranje lahko izvedli sami doma v popoldanskem času (po 15.30). V tem primeru jim bomo posredovali podatke, s katerimi bodo lahko vstopali v program (uporabniško ime in geslo).

E‐test za reševanje doma vsebuje tudi nalogo slušnega razumevanja pri tujem jeziku, ne vsebuje pa kratkega vprašalnika na koncu.

Želeli bi vas tudi obvestiti, da smo dne 16. 3. 2021 šole prejele okrožnico o načinu izvedbe NPZ, in sicer so sprejeli odločitev, da se bo v letošnjem šolskem letu izvedlo NPZ na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanja. 

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag.psih.                                                                 Milena Vreš, prof., ravnateljica


Spoštovani,

Vlada RS je 17. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 26. marca 2021 in sprejela nekatere novosti, ki pa se vseh neposredno ne dotikajo.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka enako kot v preteklem tednu, le 7. b razred je v karanteni do vključno 27. marca 2021.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem                                                                                 

Milena Vreš, prof., ravnateljica


Spoštovani,

Vlada RS je 10. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 19. marca 2021.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka enako kot v preteklem tednu.

Novost, ki jo prinaša sprememba Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je, da zaščitnih mask učenkam in učencem, ki so starejši od 12 let, ni treba več nositi pri pouku športa.

Priporočajo, da čim več pouka športa in drugih aktivnosti poteka zunaj.

Še vedno je obvezna uporaba zaščitnih mask za učence in učenke od 6. razreda OŠ oz. od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih, medtem ko pa je od 1. do 5. razreda obvezna le v matičnih oddelkih.

Izjema v skladu z navodili NIJZ so otroci z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr. rak, cistična fibroza) in pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja.) O tem presoja osebni zdravnik otroka.

Izjema odloka je, da se lahko pri neposredni komunikacijami z gluhimi in naglušnimi otroki, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitne maske začasno opusti, če:

– je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dva metra,

– se uporabi vizir ali

– komunikacija poteka za stekleno pregrado.  

Uporaba mask za vse zaposlene je obvezna tudi naprej. 

Obveščam vas še, da je NIJZ ponovno posodobil Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS.CoV-2 v zavodu, ki so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Izpostavim lahko enako izjemo, ki je veljala pri opredelitvi visoko rizičnega tesnega kontakta za učitelja na predmetni stopnji, v posodobljeni verziji navodil velja sedaj tudi za učitelje na razredni stopnji, pod enakimi pogoji.

V samem pogoju, ki dovoljuje izjemo, je še jasneje opredeljena časovna komponenta izpostavljenosti, ta znaša največ 45 minut v obdobju kužnosti (t.j. ena šolska ura).

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

Milena Vreš, prof., ravnateljica


Spoštovani,

Vlada RS je 3. 3. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja od 5. do 12. marca 2021.

Odlok za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa ne prinaša novosti. Pouk od ponedeljka, 8. 3. 2021 dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda OŠ še naprej poteka v prostorih šole ob upoštevanju vseh ukrepov. Za učence 4. b razreda se izvaja pouk na daljavo do vključno četrtka, 11. 3. 2021, zaradi odrejene karantene. Ponovno želim opozoriti, da naj se vzgojno-izobraževalnega dela v šoli po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi otroci in zaposleni.

Ponovno vas usmerjam na vsa posodobljena navodila NIJZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe v zavodu, ki so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Spremenjen je Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence in učenke od 6. razreda OŠ oz. od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna.

Prav tako je še naprej obvezna uporaba maske za vse zaposlene. 

Novost je tudi priporočilo, da učenci od 1. do 5. razreda za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko in ne le v skupnih prostorih

Obvezna pa je uporaba maske tudi na zunanjih površinah šole. 

Vrnili smo se v ustaljene tirnice življenja, ki pa so zelo negotove.

Za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 moramo narediti prav vse. Skupaj bomo zmogli.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

                                                                                               Milena Vreš, prof., ravnateljica


Obveščamo vas, da od ponedeljka, 1.3.2021, vozi tudi prvi jutranji avtobus iz obeh smeri, torej iz smeri Svetega Florijana in Kostrivnice.

Pričetek vožnje na prvi postaji je ob 6.35 (Tuncovec in Merkur).


Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je 24. 2. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 5. 3. 2021.

V skladu z odlokom poteka pouk od ponedeljka, 1. 3. 2021 dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda OŠ še naprej v prostorih šole ob upoštevanju vseh ukrepov.

Obveščam vas, da smo s strani NIJZ prejeli obvestilo, da so posodobili Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.

Vsa navodila so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Priporočajo, da učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko.

Vrnili smo se v ustaljene tirnice življenja.

Sedaj pa moramo narediti vse, da skupaj zajezimo širjenje COVID-a 19.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

                                                                                               Milena Vreš, prof., ravnateljica


Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci,

pa smo le dočakali povratek vseh učencev v šolo.

Vlada Republike Slovenije je 18. 2. 2021 sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Spremenjeni odlok velja od 20. do 26. februarja 2021.

V skladu z odlokom poteka pouk od ponedeljka, 22. 2. 2021 dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda OŠ ponovno v prostorih šole ob upoštevanju vseh ukrepov.

Podrobnejša navodila z vsemi pomembnimi informacijami za nemoten potek izobraževanja v šolskih klopeh sem vam posredovala po eAsistentu. Obvestilo je posodobljeno v skladu s prispelimi okrožnicami MIZŠ, ZRSŠ in priporočili NIJZ po povratku I. triade s 25. 1. 2021.  

Vljudno prosim le starše učencev četrtih in petih razredov, da izpolnite za vašega otroka potrebo po jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju in prehrani, za ostale ni potrebno. Podatke izpolnite na tej povezavi do nedelje, 21. 2. 2021, do 15.00, v kolikor še niste, saj ste jo prejeli že tudi po eAsistentu tekom tedna.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki ste soustvarjali šolanje na daljavo (učencem, staršem, starim staršem, tetam, stricem, strokovnim delavcem, tehničnemu osebju…) zaradi izrednih razmer, ki še kar vladajo med nami kljub sprostitvi nekaterih ukrepov.

Brez vas, dragi učenci, spoštovani starši in razširjena družina, cenjeni sodelavci ter ostalih, nam ne bi uspelo. Iskrena hvala za medsebojno sodelovanje, zaupanje in spoštovanje. Verjamem, da bomo še naprej hodili po istih ali različnih poteh do skupnih ciljev v dobrobit vaših otrok, naših učencev in za skupno zadovoljstvo vseh.

Naj bo ponedeljkov prihod učencev v šolo kljub vsem ukrepom in omejitvam čim bolj običajen in miren, predvsem pa po enajstih (I. VIO) oz. štirinajstih tednih (II. in III. VIO) pouka na daljavo v veselem pričakovanju po ponovnem snidenju s sošolci in zaposlenimi šole.

Čas je že bil, da se vrnemo v ustaljene tirnice življenja.

Veselim se srečanja s prav vsakim izmed vas ponovno v hramu učenosti.

Prijazno vas pozdravljam z željo, da ostanete zdravi.

                                                                                               Vaša ravnateljica Milena Vreš, prof.


Dostopnost