V četrtek, 22. 6. 2023, bo ob 11.00 v KC občinska proslava ob dnevu državnosti v organizaciji JVIZ I.OŠ Rogaška Slatina

Proslave se bodo udeležili učenci s spremljevalci od 6. do 8. razreda I. in II. OŠ Rogaška Slatina ter zunanji gostje.

Po končani proslavi gredo učenci skupaj z zaposlenimi ob zaključku šolskega leta na kepico sladoleda k Centralu.

Učenci od 1. do 5.razreda gredo na kepico sladoleda v petek, 23. 6. 2023 k Šabanu, učenci POŠ dobijo sladoled v četrtek, 22. 6. 2023 na šolo.

Sledi povratek v šolo in nadaljevanje s poukom oziroma z dejavnostmi po urniku.

Kulturno in sproščeno preživete zadnje šolske dneve tega šolskega leta želimo.

Leonida Medved, prof.                                                                      Milena Vreš, prof.

pomočnica                                                                                              ravnateljica                                          


Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v mednarodni raziskavi RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI (ICILS) 2023.

Za sodelovanje v raziskavi so bili izbrani učenci 8.b oddelka.

Raziskava bo potekala v sredo, 21. 6. 2023, od 8.30 do predvidoma 12.00 v računalniški učilnici in v študijskem kotičku (za učence s prilagojenim časom). Potek raziskave bodo koordinirali zunanji izvajalci Pedagoškega inštituta, učitelji, ki poučujejo pouk v 8. b, bodo prisotni kot nadzorni učitelji.

V času poteka raziskave moramo na šoli zagotoviti red in disciplino, še posebej na zgornjem hodniku PS, proti računalniški učilnici.

V raziskavi bo sodelovalo tudi 15 naključno izbranih učiteljev, ki poučujejo v 8. razredih.  Ti bodo izpolnjevali anketni vprašalnik na daljavo. Koordinator raziskave na šoli je Mitja Štorman, ki bo izbranim učiteljem posredoval povezavo za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Rok za izpolnitev le teh je sreda, 28. 6. 2023.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Vodja projekta na šoli:                                                                      Ravnateljica:             

Mitja Štorman, mag.družb.inf.                                                         Milena Vreš, prof.


V soboto, 17.6.2023, od 10.00 do 14.00, bo na EU ploščadi v organizaciji Olimpijskega komiteja in Zveze ŠKL potekala MINI OLIMPIJADA.

Na dogodku bo prisotnih nekaj športnikov, med njimi Cene Prevc in exatlonec Igor Mikič Mišica.

Vabljeni otroci in starši, dogajalo se bo.


Občina Rogaška Slatina že več let zapored sodeluje v največjem kolesarskem dogodku v Sloveniji, Dirka po Sloveniji, ki bo letos potekal v našem kraju v sredo, 14. 6. 2023, z zaključkom 1. etape.

Kolesarji se bodo v sklopu dirke peljali krog skozi Rogaško Slatino (Šmarje pri Jelšah – Mestinje – Pristava – Vonarje – Kamence – Brestovec – Rogaška Slatina – Negonje – obvoznica proti Rogatcu – Tržišče – Rogaška Slatina – cilj). Tako se pričakujejo ob progi gledalci in podporniki dirke. Zaradi organizacije ogleda dirke in v zvezi s tem spremenjenega prometnega režima v kraju, bomo športni dan ta dan organizirali drugače.

Učenci bodo prišli v šolo ob 9. 50.

Avtobusi bodo vozili v šolo po naslednjem razporedu:

9. 30:               iz smeri Svetega Florijana do centralne šole (priključijo se učenci 4., 5. SF)

9. 30:               iz smeri Podplata do centralne šole

10.10:               iz POŠ Kostrivnica (za 4. in 5. K) do AP RS

Minibus v šolo ne bo vozil ta dan.

Učenci 1. VIO bodo imeli aktivnosti ŠD na šolskih površinah, nato pa si bodo ogledali kolesarsko dirko ob progi.

Učenci od 4. do 8. razreda se bodo udeležili pogovora s športnikom in ogleda športnega filma v KC, nato sledijo športne aktivnosti in ogled kolesarske dirke.

Učenci podružničnih šol se priključijo organiziranim dejavnostim in ogledu kolesarske dirke.

Devetošolci imajo ta dan planiran tehnični dan s pripravami na valeto v popoldanskem času.

Kosilo bomo vsem učencem za ta dan odpovedali.  

Učenci bodo v šoli ob prihodu dobili malico, nato pa še brezplačni topel obrok in sadje.

Od 15.15 do 15. 30 bo zbor učencev s spremljevalci na določenih mestih ob progi (pločnik od krožišča pri novem poslovnem centru Vrelec, mimo gasilskega doma do krožišča pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju).Učenci se naj proti soncu zaščitijo s kremo za sončenje, na glavi  naj imajo kapo in sončna očala. S seboj naj imajo plastenko ali bidon z vodo. Predviden mimohod kolesarjev ob trasi je planiran med 15. 30 in 16. 00 (odvisno od hitrosti).

Učence od 1. do 3. razreda prevzamejo po končani dirki starši pri gasilskem domu.

Ostali učenci odidejo domov kot po navadi.

Avtobusi in minibus bodo odpeljali izpred centralne šole okrog  16. 15 ure.

Leonida Medved, prof.                                                                                     Milena Vreš, prof.

Pomočnica                                                                                                     Ravnateljica


Učenke Ajda Černoša, Brina Černoša in Alja Ogorevc, 6. r., so s svojim izdelkom strip »CVEK« zmagale na nagradnem natečaju SAFE.SI za II. triado, na temo vpliv interneta na dobro počutje. V četrtek, 25. 5., so se udeležile zaključne prireditve in razglasitve rezultatov v Ljubljani. Nagrajene so bile tudi z dogodivščino v HIŠI ILUZIJ.

Čestitamo!

Mentorica: Helena Mikša


Obveščamo vas, da se bodo oddelčne skupnosti fotografirale jutri, v torek, 6.6.2023, v dopoldanskem času.


Učenci 6. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 8. ure 6. junija do 20. ure 8. junija 2023.
Vpogleda se lahko udeležijo tudi starši, ki se na vpogled pisno najavijo ravnateljici.

SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV Z DOSEŽKI UČENCEV PRI NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse (v obliki pdf) bo potekal v TOREK, 6. 6. 2023,
v SREDO, 7. 6. 2023 in v ČETRTEK, 8. 6. 2023.

Učenci morajo imeti s seboj listek s šifro in EMŠO za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dosežkov.
V primeru izgubljenega listka s šifro, se kopija te lahko pridobi pri ravnateljici (Milena Vreš, prof.) ali ob njeni odsotnosti pri njenem namestniku za NPZ (svetovalni delavec, Lenart Poklič, mag. psih.).

Urnik vpogledov na šoli:

RAZDELITEV OBVESTIL O DOSEŽKIH PRI NPZ (priloga k spričevalu 6. razreda):

6. razred – petek, 23. 6. 2023


Dostopnost