Zadnji dan v šolskem letu 2020/2021 bo pouk po urniku oz. dejavnosti planirane v skladu s planom strokovnih aktivov.

Tekom dopoldneva bo izvedena kulturna ura ob dnevu državnosti z obeležitvijo 30-letnice samostojne države Slovenije. Učenci bodo pred odhodom na počitnice prejeli spričevala, pohvale in priznanja.

Učenci so v šoli od 8.15 do 13.30, ko odpelje šolski avtobus izpred šole. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Odhod minibusa je tako kot običajno.

Kosilo bo po končanem pouku. V kolikor učenci v šoli ne bodo kosili, je potrebno prijavljen obrok pravočasno odpovedati na že znan način.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2020/2021 sproščeno, varno, zdravo in zadovoljno.


Spoštovani starši in učenci,

tudi za šolsko leto 2021/2022 MIZŠ omogoča brezplačno izposojo učbenikov za vse učence od 1. do 9. r., ki jih za tekoče šolsko leto izberejo strokovni aktivi učiteljev. Prav tako ministrstvo pokrije stroške nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse učence I. triade. Gradivo učenci prejmejo brezplačno na dom, če ste izpolnili soglasje (na seznamuv papirni obliki, ki ste ga prejeli na roditeljskem sestanku oz. po dogovoru z razredničarko).Starši učencem 1., 2. in 3. razreda kupite le obvezne šolske potrebščine (bodite pozorni na obvezen nakup zvezkov Tako lahko in Novi prijatelji).

Če kdo ne želi brezplačnega učnega gradiva oz. učbeniškega kompleta, mora to pisno sporočiti upravljavki učbeniškega sklada.

Vljudno vas naprošamo, da vse učbenike po prejemu obvezno ovijete in podpišete na notranji strani platnice, saj jih boste le tako lahko vsi nepoškodovane vrnili ob koncu šolskega leta, delovne zvezke pa boste učenci I. triade obdržali.  

Učbenike iz učbeniškega sklada boste učenci prejeli prvi teden septembra.

Za predmet likovna umetnost bo skupna nabava materiala v šoli, kar omogoča vsem učencem enake materialne in ustvarjalne možnosti.

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin  za šolsko leto 2021/2022 najdete na spletni strani šole (Učbeniški sklad).

Nakup delovnih zvezkov (4.–9. r.) in šolskih potrebščin za vse razrede lahko opravite na

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=14e&pmid=ghfcygqy40vy  ali 

https://www.printink.si/vse-za-solo    ali

petka.smarje@gmail.com  (oddaja naročila)    ali

kjer koli drugje, kjer prodajajo potrebno gradivo.

Letos lahko dobite sezname tudi v papirni obliki. Na šolo smo jih prejeli s strani Kopije-nove in Papirnice Petka. Sezname lahko učenci po dogovoru s starši prevzamete pri razrednikih od ponedeljka, 21. 6., do četrtka, 24. 6. 2021.

Za vse morebitne nejasnosti ali dodatne informacije se lahko obrnete na upravljavko učbeniškega sklada na zdenka.izanc@guest.arnes.si ali 03/ 5814 – 906.

Seznami so dostopni spodaj:

Seznam – I. triada

Seznam – II. triada

Seznam – III. triada

Upravljavka učbeniškega sklada                                                               Ravnateljica

            Zdenka Ižanc                                                                           Milena Vreš, prof.        


Cenjene učiteljice, cenjeni učitelji,

v vseh filmih, ki se za vselej urežejo v spomin gledalcev, se v drugi polovici filma zgodi nekaj napetega. V obdobju, ko smo bili mi učenci naše II. OŠ Rogaška Slatina, je bil to virus covida-19. Čeprav smo zaradi njega izgubili mnogo priložnosti in skupnih trenutkov, ne bomo dopustili, da bi nas to zaznamovalo po slabem. Ne glede na preštevilne dni, ki smo jih morali preživeti ob računalniku za štirimi stenami svoje sobe, ste se vi, drage učiteljice in učitelji, dodatno potrudili, da bi zadnje, deveto leto osnovne šole preživeli čim uspešnejše in lažje.

Drage učiteljice, dragi učitelji, dovolite, da se vam še zadnjič iskreno zahvalimo za vaš zgled, nesebično podporo in vse znanje, ki ste nam ga v naših 1702 šolskih dneh na naslovu Kozjanskega 4, vbijali v glavo.

Ja, je čas za happy end –  uspelo vam je!

Vaši devetošolci3. A in 3. C z razredničarkama so sporočili, da so srečno prispeli v CŠOD Jurček v Kočevje.

Vsi so zdravi in se veselijo zanimivih dogodivščin tridnevne šole v naravi.


Spoštovani starši,

v četrtek, 10. 6. 2021, bo na centralni šoli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ Kostrivnica in Sveti Florijan organizirano fotografiranje otrok po oddelkih oz. t.i. »mehurčkih« v času izrednih razmer.

Fotografiranje se bo izvajalo od 9. ure dalje. Prične se na matični šoli. Za tretješolce, ki bodo v šoli v naravi, bo fotografiranje organizirano naknadno.

Svojo odločitev glede fotografiranja svojega otroka izpolnite na naslednji povezavi.

V kolikor imate več kot enega otroka, je potrebno izpolniti obrazec za vsakega otroka posebej.

Hvala za sodelovanje.

S spoštovanjem, ravnateljica Milena Vreš, prof.


3. B in 3. K z razredničarkama so sporočili, da so srečno prispeli v CŠOD Jurček v Kočevje.

Vsi so zdravi in se veselijo zanimivih dogodivščin tridnevne šole v naravi.


Dostopnost