»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.«

                                                                                                            (Albert Einstein)

Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ, Kostrivnica in Sv. Florijan, iskreno vam čestitam ob vašem prazniku in se vam zahvaljujem za ves vloženi trud v vzgojo in izobraževanje naših učencev.

S spoštovanjem                                                                                        ravnateljica Milena Vreš, prof.


V projektnem tednu, ki bo potekal od 4. do 10. oktobra 2021, bomo učencem naše šole (centralna šola in obe podružnici) omogočili vsebinsko bogat program najrazličnejših aktivnosti, ki bodo vsebinsko povezane z letošnjo osrednjo temo Tedna otroka – RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, želimo poudariti pomen igre in igranja.

Projektni Teden otroka se bo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina odvijal že enajsto leto zapored. Tudi v tem šolskem letu so pri oblikovanju zbirnika sodelovali JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Kostrivnica, POŠ Sveti Florijan, III. OŠ Rogaška Slatina, Vrtec Rogaška Slatina, Knjižnica Rogaška Slatina, JSKD OI Rogaška Slatina, Kino Rogaška Slatina in PP Rogaška Slatina.

Zbirnik si lahko ogledate tukaj.

Marjana Zajko


Akcija zbiranja starega papirja bo potekala od 4. oktobra 2021 do 15. oktobra 2021. Papirja ne bomo tehtali, saj nam trenutne razmere to ne omogočajo. Prav tako, ga pred dnevom oddaje ne nosite v šolo. Obvezno mora biti zvezan v snopiče.

Stehtan papir boste lahko osebno oddali neposredno v za to namenjen zabojnik v TOREK (5. in 12. oktobra 2021) in v ČETRTEK (7. in 14. oktobra 2021) med 7.00 in 8.00 zjutraj ter med 12.00 in 13.00 opoldne.

Zabojnik je za šolo ob vhodu v zaklonišče.

Za zdravje in zaščito vseh nas upoštevajmo primerno varnostno razdaljo in uporabo zaščitne maske.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.


V petek, 1. 10. 2021 bo ob 17. uri v aplikaciji TEAMS potekala slavnostna podelitev Cambridge potrdil učencem, ki so izpit opravljali v šolskem letu 2020-2021.

V ta namen bodo učenci v šoli prejeli Cambridge potrdila o opravljenem izpitu.

Bivši devetošolci pa bodo potrdila in navodila prejeli na poštni naslov in elektronski naslov svojih staršev.

Veselimo se ponovnega slavnostnega snidenja.

                                                                           Koordinatorica slavnostne prireditve na šoli:

                                                                                        Mateja Vidovič, prof.


Vsi vem, da smo Slovenci športni narod, kar dokazujejo ne le številni uspehi slovenskih športnikov, temveč tudi polna igrišča in športne dvorane, ceste, polne kolesarjev, tekači na številnih športnih prireditvah ter hribolazci in pohodniki.

Država je 18. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za Dan slovenskega športa.  Datum je izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica. 23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa.

Ta dan smo obeležili tudi na naši šoli, saj so imeli vsi učenci od 1. do 9. razreda športni dan, pripravili pa smo tudi razstavo o slovenskem športu.


Vsebina:  planinski pohod – hoja in tek za užitek

1.ORGANIZACIJSKE INFORMACIJE:

DATUM: četrtek, 23. 9. 2021

OPREMA: nahrbtnik, pohodni čevlji ali športni copati, trenerka, vetrovka, plastenka vode, spodnje  perilo, čokoladna tablica in sendvič in mobitel

                             VSAK UČENEC SI NA MOBITEL NALOŽI APLIKACIJO » SPORTS TRACKER«

  • Potrebujete pametni telefon in povezavo z internetom
  • V google iskalnik vpišite SPORT TRACKER in pritisnite namesti
  • Aplikacijo zaženete pred začetkom aktivnosti

 MALICA: dežurni učenci ob 8.05 dvignejo malico v šolski kuhinji

ZBIRANJE NA ŠOLSKEM DVORIŠČU: do 8.10

 ČAS ODHODA AVTOBUSA: 8.15  

 ČAS PRIHODA: okrog 14.00 ure – ploščad naše šole

KOSILO: po vrnitvi iz ŠD gredo na kosilo učenci, ki se nanj prijavijo

2. SMERI POHODA IN  VODJE

     9. r:   II. OŠ- NEGONJE-SV. MARJETA-VALANT-POLAJŽER- MLIN- ZAGAJ-NEGONJE –RIBNIKI-II. OŠ

VODJA: IZTOK MAJCENOVIČ

                SPREMLJEVALCI;

     8.r:   II. OŠ – IRJE-STEKLARSKA HIŠKA-LOVSKI DOM – NEGONJE- TRIJE RIBNIKI-II. OŠ

                 VODJA: GORAN KORAŽIJA

                  SPREMLJEVALCI :

      7.r : II. OŠ  – GOZDNA UL. – TOPOLE-SV.- MOHOR- KAČJI DOL-SV.TROJICA-PERNEK-TOPOLE

               STARO MIZARSTVO-II.OŠ

              VODJA : JANKO BASTAŠIČ

               SPREMLJEVALCI:

3.  ALTERNATIVNA POT ( za učence, ki ne zmorejo večjega napora ali so delno poškodovani)

                 II. OŠ – Central –Afrodita- trgovina Jager Tržišče – športni park – II. OŠ

VODJA: Jožica Nuč

Želimo vam lep, varen in doživetja poln športni dan.

Odgovoren za športni dan: Iztok Majcenovič

                             Ravnateljica: Milena Vreš, prof.


Spoštovani starši, zaposleni in občani občine Rogaška Slatina,

v imenu občine Rogaška Slatina vas ponovno pozivam k izpolnitvi anketnega vprašalnika o rabi energije v gospodinjstvih naše občine, ki je bil letos zaposlenim in staršem vseh učencev že posredovan po elektronski pošti in po eAsistentu, vendar je bil odziv izjemno slab.

Vljudno vas prosim, da pristopite k izpolnitvi spletnega vprašalnika na povezavi https://www.1ka.si/a/320580,  do katere lahko dostopate na spletni strani VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, na FB profilu VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, starši in zaposleni pa še po eAsistentu. V tajništvu šole pa imamo na voljo tudi vprašalnike v fizični obliki, ki pa niso najbolj zaželjeni, saj je potrebno podatke naknadno vnašati in obdelovati, kar pa je nepotrebno dvojno delo. Glede na vso IKT tehnologijo, ki jo dandanes že uporabljamo in razvite digitalne kompetence, verjamem, da je lažje izpolniti vprašalnik v nekaj minutah s klikanjem na željene odgovore. V duhu medsebojnega sodelovanja vem, da si boste vzeli svoj dragoceni čas in boste s tem v veliko pomoč občini. Zagotovljena je popolna anonimnost.

Zbrani podatki bodo sestavni del novega lokalnega energetskega koncepta, k izdelavi katerega, je Občina Rogaška Slatina pristopila v skladu z veljavno zakonodajo.

Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Milena Vreš


Dostopnost