V tem tednu, od 9. 10. do 13. 10. 2023,  na VIZ. OŠ Rogaška Slatina v okviru mednarodnega Erasmus KA1 projekta gostimo 12 učencev in 2 učiteljici iz OŠ Frana Krste Frankopana iz Osijeka. Gre za mednarodno sodelovanje vrstnikov obeh šol v okviru predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika z naslednjimi glavnimi cilji: 

1. Učenci pridobijo znanje o svojih pravicah, dolžnostih, priložnostih in načinih delovanja v skupnosti. Učenci poznajo svoje pravice in jih uporabljajo, zavedati pa se morajo tudi svojih obveznosti. Z učenjem in pridobivanjem tega znanja, ki ga bodo lahko uporabljali pri pouku in v šoli, razvijajo veščine, ki jih bodo kasneje uporabljali v vsakdanjem življenju kot aktivni državljani, ki poznajo svoje pravice in dolžnosti.

2. Učenci razvijajo veščine zaznavanja problemov v različnih kulturnih skupnosti in njihovega mirnega reševanja v sodelovanju z drugimi. Že od malih nog je pomembno pripraviti učence na kritično razmišljanje o dogodkih, drugih ljudeh, predvsem pa o sebi in svojih dejanjih. Z razvijanjem teh veščin bodo učenci samostojno reševali nesoglasja in konflikte ter tako lažje našli skupni jezik pri snovanju skupnih dejavnosti.

3. Učenci razvijajo motivacijo za uporabo pridobljenega znanja in veščin v vsakdanjem  življenju.

Učenci in učitelji so prisotni na šoli, kjer se udeležujejo posameznih učnih ur skupaj z našimi učenci.  Spoznavajo našo šolsko kulturo in naš šolski sistem. Udeležili so se že pouka pri obveznih izbirnih predmetih (SPH, RAČ, LUM) in DKE.  V sredo, 11. 10. smo se skupaj z našimi nadarjenimi učenci udeležili strokovne ekskurzije v Ljubljani, kjer so učenci spoznavali našo prestolnico. V petek, ko zaključujejo svoj izobraževalni teden v Sloveniji, se bodo udeležili še dneva dejavnosti – pohod po Rogaški Slatini.

 Koordinatorica projekta: mag. Andreja Mašera, prof.

  Učiteljica: dr. Gabi Čakš, prof.

Dostopnost