Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 8. ure 31. maja do 20. ure 2. junija 2023.
Vpogleda se lahko udeležijo tudi starši, ki se na vpogled pisno najavijo ravnateljici.

SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV Z DOSEŽKI UČENCEV PRI NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse (v obliki pdf) bo potekal v SREDO, 31. 5. 2023,
v ČETRTEK, 1. 6. 2023 in v PETEK, 2. 6. 2023.
Učenci morajo imeti s seboj listek s šifro in EMŠO za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dosežkov.
V primeru izgubljenega listka s šifro, se kopija te lahko pridobi pri ravnateljici (Milena Vreš, prof.) ali ob njeni odsotnosti pri njenem namestniku za NPZ (svetovalni delavec, Lenart Poklič, mag. psih.).

Urnik vpogledov na šoli:

RAZDELITEV OBVESTIL O DOSEŽKIH PRI NPZ, (priloga k zaključnemu spričevalu 9. razreda):
9. razred – četrtek, 15. 6. 2023

Dostopnost