Naši gostje so si v 4. dnevu izmenjave, najprej ogledali potek pouka na naši šoli.  Nato smo obiskali Steklarno Rogaška Slatina ter tudi podjetja OKP, kjer so nam predstavili njihovo trajnostno delovanje. Popoldne smo v sklopu naše teme, Erasmus izmenjave Slovenije, “Save the bees, save the Earth” izdelali hotele za žuželke “ bugs’ hotels.”

Dostopnost