Vsebina:  planinski pohod

  1. ORGANIZACIJSKE INFORMACIJE:

DATUM: torek,11. 10. 2022

OPREMA: nahrbtnik, pohodni čevlji ali športni copati, trenerka, vetrovka, plastenka vode, spodnje  perilo, čokoladna tablica in sendvič in mobitel

                             VSAK UČENEC SI NA MOBITEL NALOŽI APLIKACIJO » SPORTS TRACKER«

  • Potrebujete pametni telefon in povezavo z internetom
  • V google iskalnik vpišite SPORT TRACKER in pritisnite namesti
  • Aplikacijo zaženete pred začetkom aktivnosti

   Cilji

  • učenci spoznavajo različne izletniške točke,
  • učenci doživijo večji fizični napor,
  • učenci oblikujejo pozitiven odnosa do hoje,
  • spoznavajo vedenje učencev v neformalnem sproščenem okolju in hkrati krepimo pedagoškovez med učitelji in učenci
  • preveri statistiko pohoda, število korakov, prehojena razdalja, hitrost hoje, koliko višinskih metrov ste prehodili;
  • na koncu poti bomo sešteli vse prehojene kilometre posameznikov in jih zabeležili v skupno  preglednico naše šole.

MALICA: dežurni učenci ob 8.05 dvignejo malico v šolski kuhinji

ZBIRANJE NA ŠOLSKEM DVORIŠČU: do 8.10

 ČAS ODHODA AVTOBUSA: 8.15  

 ČAS PRIHODA: okrog 13.30 ure – ploščad naše šole

KOSILO: po vrnitvi iz ŠD gredo učenci na kosilo  

2. SMERI POHODA IN  VODJE

9.r:   II.OŠ- NEGONJE- GRILOVA KAPELA, LOVSKI DOM- SV. MARJETA- HOFER-II.OŠ

VODJA: JANKO BASTAŠIČ; spremljevalci razredniki

8.r:   II.OŠ –STARA GRABA- RAVNOCERJE- GRILOVA KAPELA- VRTNARIJA- CENTRAL –II.OŠ

VODJA: IZTOK MAJCENOVIČ; spremljevalci razredniki

ALTERNATIVNA POT: ( je za učence , ki ne zmorejo večjega fizičnega napora ali imajo zdravniško opravičilo).

II.OŠ- CENTRAL- AFRODITA- TRGOVINA JAGER- TRŽIŠČE- ŠPORTNI PARK –  II.OŠ

VODJA : GORAN KORAŽIJA

Avtobusi vozijo opoldan prvo vožnjo ob 13.35 oz. 13.45 in nato še ob 14.30

Želimo vam lep, varen in doživetja poln športni dan.

Odgovoren za športni dan:                                                                               Ravnateljica:

Iztok Majcenovič                                                                                               Milena Vreš, prof.                                                                                                 

Dostopnost