1. 9. 2022 je minister s sklepom določil, da bodo devetošolci naše šole maja 2022 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz TUJEGA JEZIKA.

Dostopnost