Spoštovani starši in dragi učenci,
s strani občine smo bili obveščeni, da se bo zaradi gradnje kolesarske steze v Sp. Gabrniku, s sredo, 25. 5. 2022, delno spremenil režim avtobusnih prevozov.
Ker bo v Sp. Gabrniku popolna zapora ceste, šolski avtobus od AP Strašek v Sp. Gabrniku do AP pri kapeli v Zg. Gabrniku ne bo mogel voziti. Zato bo peljal iz Zg. Kostrivnice do AP v Zg. Gabrniku, tam obrnil in peljal nazaj v Zg. Kostrivnico, nato pa nadaljeval vožnjo proti Podplatu oz. Zagaju.
Učenci, ki ste doslej vstopali ali izstopali na AP pri Strašku v Sp. Gabrniku, boste lahko šli na AP pri Kraljevem vrelcu v Sp. Kostrivnici, v Zg. Gabrniku ali na Podplatu.
Na skupnem sestanku z občino, izvajalcem del in prevoznikom smo predlagali naslednje preusmeritve na vstopno/izstopne postaje:

  • učenci iz vasi Brezje se priključite na šolski avtobus na AP pri Kraljevem vrelcu,
  • učenci iz Sp. Gabrnika se priključite na šolski avtobus na AP Zg. Gabrnik,
  • učenci iz Zg. Gabrnika se priključite na šolski avtobus na AP Zg. Gabrnik ali na Podplatu.

Za učence, ki koristite postajališče pri kapeli v Zg. Gabrniku ali ostala postajališča, ni sprememb.
Spremenjeni vozni režim bo veljal od srede, 25. 5. 2022, in vse do preklica.
Učence vozače prosimo, da strpno in umirjeno počakate na postaji in maksimalno poskrbite za svojo varnost ter navedeno dosledno upoštevate. Starše pa prijazno nagovarjamo, da si vzamete čas in se o varnosti glede na spremenjen režim avtobusnega prevoza s svojimi otroci temeljito pogovorite.
Ob tej priložnosti napovedujemo, da se bo 2. faza gradnje nadaljevala z januarjem 2023 in prav tako bo trajala do preklica. O preklicih del ter nadaljnji izvedbi boste pravočasno obveščeni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav vam želimo.

Milena Vreš, prof.
ravnateljica

Leonida Medved, prof.
pomočnica ravnateljice

Martin Druškovič
Vodja POŠ Kostrivnica

Dostopnost