Spoštovani,
državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja se je ob podpori MIZŠ ponovno odločila izvesti poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2021/2022 in VIZ II. OŠ Rogaška Slatina se je prijavila za izvedbo.

Namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je ponovno preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini ter dodatno ugotoviti stopnjo znanja pri nalogah višjih taksonomskih ravni, preveriti znanje učencev pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu v preizkusu znanja iz slovenščine in ugotoviti stopnjo bralne in matematične pismenosti.

Državni izpitni center je letošnje leto vključil vse prijavljene šole v vzorčno skupino.

Preverjanje se bo izvedlo v času pouka med 8.30 in 9.30 uro. Za izvedbo bo namenjenih 60 minut.
Predviden čas za reševanje preizkusa bo 45 minut.

Poskusno preverjanje znanja za 3. razred bo:

  • iz slovenščine v ponedeljek, 28. 3. 2022 in
  • iz matematike v sredo, 30. 3. 2022.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI:

• slovenščina (modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik),
• matematika (modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček in ravnilo).

Učenci bodo z dosežki seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju znanja po 15. 4. 2022, ko se zaključi vrednotenje preizkusov slovenščine in matematike.
Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole. Na koncu šolskega leta bodo učenci svoje preizkuse znanja lahko odnesli domov.
Vzorčne šole bodo prejele analizo dosežkov poskusnega preverjanja, ki jo bo pripravil Državni izpitni center 3. 6. 2022.
V septembru 2022 bodo na spletni strani Rica objavljene še vsebinske analize dosežkov ter poročilo Rica o izvedbi poskusnega preverjanja znanja v šolskem letu 2021/2022.

S spoštovanjem

Milena Vreš, prof.
ravnateljica

Dostopnost