Spoštovani starši, zaposleni in občani občine Rogaška Slatina,

v imenu občine Rogaška Slatina vas ponovno pozivam k izpolnitvi anketnega vprašalnika o rabi energije v gospodinjstvih naše občine, ki je bil letos zaposlenim in staršem vseh učencev že posredovan po elektronski pošti in po eAsistentu, vendar je bil odziv izjemno slab.

Vljudno vas prosim, da pristopite k izpolnitvi spletnega vprašalnika na povezavi https://www.1ka.si/a/320580,  do katere lahko dostopate na spletni strani VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, na FB profilu VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, starši in zaposleni pa še po eAsistentu. V tajništvu šole pa imamo na voljo tudi vprašalnike v fizični obliki, ki pa niso najbolj zaželjeni, saj je potrebno podatke naknadno vnašati in obdelovati, kar pa je nepotrebno dvojno delo. Glede na vso IKT tehnologijo, ki jo dandanes že uporabljamo in razvite digitalne kompetence, verjamem, da je lažje izpolniti vprašalnik v nekaj minutah s klikanjem na željene odgovore. V duhu medsebojnega sodelovanja vem, da si boste vzeli svoj dragoceni čas in boste s tem v veliko pomoč občini. Zagotovljena je popolna anonimnost.

Zbrani podatki bodo sestavni del novega lokalnega energetskega koncepta, k izdelavi katerega, je Občina Rogaška Slatina pristopila v skladu z veljavno zakonodajo.

Iskreno se vam zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Ravnateljica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Milena Vreš

Dostopnost