GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE

Spoštovani starši in učenci,

tudi v letošnjem šolskem letu 2021/2022 bo šola nadaljevala s preizkusom koncepta razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.V tem trenutku in tudi v prihodnje je še nujno potrebna higiena šolskih potrebščin in drugih predmetov, higiena delovnih prostorov in seveda osebna higiena (higiena rok, kašlja…).

V sklopu tega programa bomo uresničevali naslednje cilje:

  • Ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje.
  • Izgradnja  razumevanja  pomena   vsakodnevnega  gibanja,  uravnotežene  prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka.
  • Spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju ter samooskrbno ravnanje.
  • Pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost, tudi pred širjenjem bolezni COVID 19.
  • Oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja s hrano, njeno pridelavo in možnostmi samooskrbe.

Učencem bomo omogočili 5 ur dejavnosti na teden, skupaj z urami  obveznega programa.

Seznam ponudbe RaP 2021/2022 s kratkimi opisi dejavnosti najdete na povezavah:

1. CENTRALNA ŠOLA – RaP od 1. do 9. razreda:

Klik za prijavo na RaP

2. POŠ Kostrivnica – RaP od 1. do 5. razreda:

Klik za prijavo na RaP

3. POŠ Sveti Florijan – RaP od 1. do 5. razreda:

Klik za prijavo na RaP

Vljudno prosim, da izpolnite obrazec starši skupaj z otrokom na tisti povezavi, kjer je vaš otrok, ne glede na to ali ne/bo obiskoval ponujene dejavnosti.

Hvala za sodelovanje. Lepo vas pozdravljam, ravnateljica Milena Vreš

Dostopnost